Decimal

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Τελευταία ανανέωση: 27th February 20191. Όλα τα στοιχήματα που γίνονται στην εταιρία μας υπόκεινται σε κανονισμούς, οι οποίοι κατά την διάρκεια λειτουργίας του site μπορεί να μεταβληθούν όποτε κριθεί απαραίτητο και αφού πρώτα ενημερωθείτε, μέσω του διαδικτυακού μας χώρου.

2.α Για να μπορεί κάποιος να ανοίξει λογαριασμό στην εταιρία μας και να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες μας, πρέπει να είναι απαραίτητα άνω των 18 ετών. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν έχει συμπληρώσει το 18 έτος και στοιχηματίσει, όλα τα στοιχήματα που έχει στοιχηματίσει θα ακυρωθούν και θα του επιστραφεί το αρχικό ποσό της κατάθεσης.

2.β) Κατά την εγγραφή του ο χρήστης αποδέχεται να λαμβάνει mail ή sms με ενημερωτικό υλικό, αποκλειστικές προσφορές και εμπορικές επικοινωνίες από την εταιρία μας.

Η ανάκληση της συναίνεσης γίνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα του χρήστη στη διεύθυνση info@arena-bet.net προερχόμενο από την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του αναφέροντας «ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΩ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ».

3. Ο κάθε πελάτης είναι υπεύθυνος για την μυστικότητα του κωδικού πρόσβασής στον λογαριασμό του, ενδεχόμενα στοιχήματα που θα τοποθετούνται στο λογαριασμό του από τρίτους που γνωρίζουν τον κωδικό πρόσβασής του, θα θεωρούνται έγκυρα.

4. Κάθε άτομο μπορεί να ανοίξει μόνο ένα λογαριασμό στην Arena-bet . Η εταιρία έχει το δικαίωμα να κλείσει τους λογαριασμούς οποιουδήποτε πελάτη, που έχει ανοίξει πολλούς λογαριασμούς στο όνομά του ή σε διαφορετικά ονόματα με σκοπό την εξαπάτηση της εταιρίας. Επίσης η Arena-bet μπορεί να ακυρώσει και οποιαδήποτε συναλλαγή που σχετίζεται με την απόπειρα εξαπάτησης της εταιρίας. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της εταιρείας να θέσει όλα τα δελτία ίσα με την μονάδα και να επιστραφούν τα χρήματα, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα.

5. ArenaBet διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την δημιουργία ενός νέου λογαριασμού στοιχηματισμού.

6. Η αίτηση για άνοιγμα λογαριασμού γίνεται συμπληρώνοντας την Εγγραφή και αποστέλλοντας την στην ArenaBet. Παρακαλούμε να έχετε υπόψη ότι τα χρήματα που βρίσκονται μέσα στους στοιχηματικούς σας λογαριασμούς δεν λαμβάνουν ούτε μπορεί να απαιτήσουν τόκους.

7. Η ελάχιστη κατάθεση σε έναν λογαριασμό είναι 1 € (Euro) ή ισοδύναμο σε άλλο νόμισμα.

8. Οι υποψίες αντικανονικής διεξαγωγής ενός αγώνα ή αθλητικού γεγονότος, μπορούν να οδηγήσουν την ArenaBet να αποσύρει τις πληρωμές μέχρι να λάβει χώρα πλήρης διερεύνηση του περιστατικού. Μια οποιαδήποτε τέτοια έρευνα, θα διεξαχθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες για την περίπτωση Κυβερνητική ή Ανεξάρτητη Αρχή. Όποια στοιχήματα έχουν γίνει σε τέτοια γεγονότα μπορεί να κηρυχθούν άκυρα και να επιστραφούν τα πονταρίσματα.

9. Τα αποτελέσματα των αθλητικών γεγονότων εκλαμβάνονται όπως αυτά διαμορφώνονται κατά την κατακύρωση τους από τα επίσημα αρμόδια όργανα εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά. Κάθε επόμενη αλλαγή του αποτελέσματος θα είναι χωρίς καμία αξία όσο αφορά τους στοιχηματισμούς.

10. Η ArenaBet διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί σε κάθε χρήστη εξ ολοκλήρου ή μερικώς οποιοδήποτε στοιχηματισμό.

11. Ένα δελτίο στοιχήματος που θα στέλνεται για επιβεβαίωση, θα θεωρείται έγκυρο μόνο όταν θα επιβεβαιώνεται και για το ποσό που θα επιβεβαιώνεται.

12. Όλοι οι πελάτες πρέπει πάντοτε να εγγυώνται:
- Ότι καταχωρούν την ορθή διεύθυνση κατοικίας.
- Ότι κάνουν εγγραφή στο ίδιο το όνομα τους.
- Ότι καταχωρούν πραγματική διεύθυνση e-mail.
- Ότι καταχωρούν πραγματικούς τηλεφωνικούς αριθμούς κατοικίας και κινητού.
- Ότι κατέχουν έναν και μοναδικό στοιχηματικό λογαριασμό.
- Δεν ενεργούν προς το συμφέρον και για λογαριασμό κάποιου άλλου.
- Δεν καταθέτουν χρήματα που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες.
- Δεν χρησιμοποιούν τον λογαριασμό τους για «ξέπλυμα» χρήματος.

13. Αυτό-αποκλεισμός:
α) Ο κάθε χρήστης έχει δικαίωμα να ζητήσει τον περιορισμό του ποσού στοιχηματισμού ή και τον αποκλεισμό του από τις υπηρεσίες στοιχήματος για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο 7, 14, 30, 60 και 90 ημερών ή ακόμη και για πάντα. Κατά την διάρκεια ισχύος του αυτό-αποκλεισμού ο χρήστης δεν έχει την δυνατότητα να συμμετάσχει στα παίγνια, από τα οποία έχει αποκλειστεί. Επίσης κατά την διάρκεια του αυτό-αποκλεισμού ο χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει νέο λογαριασμό. Σε περίπτωση εντοπισμού νέου λογαριασμού η εταιρεία θα προβεί σε άμεση απενεργοποίηση αυτού. Προτρέπουμε τους παίκτες να κάνουν διαγραφή από τυχόν συνδρομές ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που σχετίζονται με τα τυχερά παίγνια.
β) Μπορείτε να τροποποιήσετε ή να καταργήσετε τους περιορισμούς και τους αποκλεισμούς σας ανά πάσα στιγμή. Η αύξηση των περιορισμών και των αποκλεισμών θα έχει άμεση ισχύ. Εάν επιθυμείτε να μειώσετε ή να καταργήσετε τους περιορισμούς και τους αποκλεισμούς σας, αυτό θα τεθεί σε ισχύ επτά (7) ημέρες μετά το αίτημά σας.
γ) Εάν ένας χρήστης επιθυμεί να αυτό-αποκλειστεί οριστικά από τις υπηρεσίες στοιχηματισμου της εταιρείας θα πρέπει να κάνει χρήση της επιλογής «Απενεργοποίηση του λογαριασμού μου», την οποία μπορεί να βρει στις επιλογές «Όρια & αποκλεισμοί».

14. Δεν είναι δυνατόν, να γίνουν διάφοροι στοιχηματισμοί που αφορούν το ίδιο γεγονός, αν αυτό συμβεί για λόγους ανθρώπινου λάθους ή σφάλματος του συστήματος, όλα τα στοιχήματα που έγιναν για το συγκεκριμένο γεγονός, θα ακυρωθούν, αυτό σημαίνει απόδοση μονάδα (1).

15. Ένα επιβεβαιωμένο στοίχημα δεν μπορεί να αλλάξει ή να ακυρωθεί από την πλευρά του παίκτη. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει τα αποδεκτά στοιχήματα πριν από την έναρξη του αγώνα χωρίς αιτολόγιση, ενημερώνοντας τον πελάτη ή στέλνοντας του e-mail στην διεύθυνση που δήλωσε στη φόρμα καταχώρησης ή τηλεφωνικώς.

16. Αν η ημερομηνία και η ώρα ενός γεγονότος μεταφερθεί μπροστά, τα δελτία που υποβλήθηκαν πριν την κανονική έναρξη θα θεωρούνται έγκυρα, σε αντίθετη περίπτωση όπου τα δελτία κατατέθηκαν μετά, θα θεωρούνται άκυρα. Σε περίπτωση που ο αγώνας θα εμπεριέχεται σε δελτίο με άλλους αγώνες, για τον συγκεκριμένο αγώνα θα ισχύει η μονάδα (1).

17. Οι αποδόσεις των γεγονότων δύναται να μεταβάλλονται κατά την διάρκεια. Ισχύουσα απόδοση είναι αυτή που υπάρχει στο κουπόνι την ώρα της αποδοχής του στοιχήματος.


18. Σε περίπτωση εμφανούς σφάλματος στην δημοσίευση των αποδόσεων η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει τις λανθασμένες αποδόσεις, ακυρώνοντας παράλληλα τα δελτία που εμπεριέχουν τον συγκεκριμένο αγώνα ακόμα και αν ο αγώνας αυτός έχει διαμορφωμένο αποτέλεσμα. Σε περίπτωση μονού αποτελέσματος ο στοιχηματισμός επιστρέφεται στον παίκτη, ενώ σε περίπτωση πολλαπλού στοιχήματος ο συγκεκριμένος αγώνας παίρνει μονάδα (1).

19. Κάθε πελάτης βρίσκεται κάτω από συγκεκριμένη άδεια και απαγορεύεται να συνδέεται με VPN αλλάζοντας τη χρήση της άδειας που δηλώθηκε κατά το άνοιγμα του λογαριασμού του . Σε περίπτωση που κάποιος πελάτης αλλάξει τη χρήση άδειας μέσω VPN και τη χώρα στην οποία ανήκει , η εταιρία είναι υποχρεωμένη για φορολογικούς και νομικούς λόγους να θέτει όλα τα δελτία που παίχτηκαν από τη στιγμή που χρησιμοποίησε το VPN ίσα με τη μονάδα και να επιστρέψει τα χρήματα στο λογαριασμό του πελάτη στην ανάλογη άδεια που έχει κάνει την κατάθεση.

20. Το ελάχιστο στοίχημα είναι 50 cents του Euro ή ισοδύναμο σε άλλο νόμισμα.

21. Το μέγιστο κέρδος ανά στοιχηματισμό, σε μονό δελτίο περιορίζεται στο ποσό των 5.000 € (Ευρώ) ή σε αντίστοιχο άλλο νόμισμα, ενώ σε πολλαπλό ή σύστημα περιορίζεται στο ποσό των 15.000 € (Ευρώ) ή σε αντίστοιχο άλλο νόμισμα. Κάθε πελάτης έχει την δυνατότητα να αιτηθεί όρια VIP, με τα οποία το μέγιστο κέρδος ανά στοιχηματισμό, σε μονό, αλλά και σε πολλαπλό δελτίο, είναι 100.000€ (Ευρώ) ημερησίως.

22. Το μέγιστο των κερδών είναι πέντε χιλιάδες φορές του ποσού στοιχηματισμού.

23. Το μέγιστο συνολικό κέρδος σε πολλαπλούς στοιχηματισμούς χρησιμοποιώντας παρόμοιους συνδυασμούς γεγονότων, ενώ σε μονά δελτία περιορίζεται στο ποσό των 5.000€ (Ευρώ), σε πολλαπλά ή σύστημα περιορίζεται στο ποσό των 15.000€ (Ευρώ). Κάθε πελάτης έχει την δυνατότητα να αιτηθεί όρια VIP, με τα οποία το μέγιστο κέρδος ανά στοιχηματισμό, σε μονό δελτίο, αλλά και σε πολλαπλά ή συστήματα, είναι 100.000€ (Ευρώ) ημερησίως.

24. Όλα τα κέρδη θα πιστώνονται στον λογαριασμό στοιχηματισμού του πελάτη της ArenaBet.

25. Τα κέρδη θα πληρώνονται κανονικά στο νόμισμα λογαριασμού.

26. Εάν ένα παιχνίδι διακοπεί ή αναβληθεί και δέν διεξαχθεί εντός 24 ωρών, θα θεωρηθεί άκυρο και η απόδοση του θα τεθεί ίση με την μονάδα (1) σε όλα τα σημεία. Τα στοιχήματα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί πριν από την διακοπή του αγώνα θεωρούνται ενεργά.

27. Ένας αγώνας που μετατίθεται χρονικά (Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ, Τέννις, Χάντμπολ, Αγώνες Φόρμουλα 1, Αγώνες Μοτοσυκλετών) πέραν των 24 ωρών, θα θεωρηθεί ως άκυρος εάν δέν επαναληφθεί ή δέν τελειώσει. Η απόδοση δε, θα τεθεί ίση με την μονάδα (1).

28. Οι ώρες, οι έδρες και οι ημερομηνίες που αναφέρονται για κάθε αγώνα είναι ενδεικτικές. Η πραγματική ημερομηνία, ώρα και έδρα διεξαγωγής κάθε αγώνα καθορίζεται από τον εκάστοτε επίσημο φορέα. Στην περίπτωση λανθασμένης χρονικής τοποθέτησης ενός αγώνα (από πλευράς της Arena-Bet), τότε όλα τα στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά πρίν από την επίσημη έναρξη του αγώνα θα θεωρούνται έγκυρα, ενώ όλα τα στοιχήματα τα οποία τοποθετήθηκαν μετά την επίσημη έναρξη, θα θεωρούνται άκυρα και η απόδοσή τους θα τίθεται ίση με την μονάδα (1.00). Στα στοιχήματα που περιλαμβάνουν λάθος εδρα, η απόδοσή τους θα τίθεται ίση με την μονάδα σε όλα τα σημεία.

29. Όλα τα στοιχήματα αν δεν επιβεβαιωθούν πριν από τον πρώτο αγώνα, θα θεωρούνται άκυρα. Ένα στοίχημα θα θεωρείται κερδισμένο αν εμφανίζεται στην λίστα στοιχημάτων του λογαριασμού χρήστη.

30. Η ArenaBet δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση μη ομαλής λειτουργίας του υπολογιστή, σε προβληματικές γραμμές τηλεπικοινωνίας ή προβληματικές συνδέσεις στο Ιντερνέτ είτε επίσης για μεθόδους παιξίματος χρησιμοποιούμενους από τους πελάτες που δεν είναι εγκεκριμένοι από την εταιρεία μας.

31. Παρότι λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προφύλαξη του Λογισμικού από ιούς, δεν μπορούμε αλλά και δεν εγγυόμαστε ότι στον υπολογιστή σας δεν θα προσβληθείτε με αποτέλεσμα την πρόκληση διακοπής των υπηρεσιών μας. Οι υπηρεσίες θα αποκατασταθούν στον εύλογο χρόνο που χρειάζεται προς αποκατάσταση της ενδεχόμενης βλάβης σας κατόπιν της διακοπής των υπηρεσιών μας, για κάποιο χρονικό διάστημα.

32. Με την πρόσβαση σας στις Ιστοσελίδες της ArenaBet αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας. Δεν πρέπει να εισέρχεστε στις σελίδες μας, εάν δε συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις.

33. Σαν προϋπόθεση για την χρήση από μέρους σας των Ιστοσελίδων της ArenaBet , είναι η εγγύηση από μέρους σας ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς παράνομους ή απαγορευμένους από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

34. Εάν οποιοδήποτε μέρος της συμφωνίας αυτής ορίζεται ως άκυρο ή δεν συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους, περιλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριζόμενων από αυτούς, των εγγυήσεων και των ευθυνών όπως προσδιορίζονται πιο πάνω, τότε θα υπερισχύσει ως προς το άκυρο ή μην συμμορφούμενο μέρος αυτό, κάποιος ισχύων όρος που ταιριάζει περισσότερο στις προθέσεις του αρχικού σκοπού ενώ η υπόλοιπη συμφωνία παραμένει εν ισχύ.

35. Οι κανόνες αφορούν όλα τα είδη στοιχημάτων, εκτός και αν ορίζεται κάτι διαφορετικό στο εκάστοτε επεξηγηματικό πεδίο κατηγοριοποίησης αυτών.

36. Διατηρείται επιφύλαξη για τα όποια δικαιώματα που δεν παρέχονται ρητά στο παρόν.

37. Αυτή η συμφωνία υπόκειται στους Νόμους της Curaçao.

38. Οι λογαριασμοί των πελατών των οποίων πραγματοποιούν Sure Bet, Value Βet, trading κλπ. θα απενεργοποιούνται και κάθε κέρδος που έχει προκύψει θα αφαιρείται. Επίσης, πριν την ανάληψη του υπολοίπου ο λογαριασμός θα χρεώνεται για κάθε κόστος το οποίο έχει δημιουργήσει.

39. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να ανεβάσει τα απαραίτητα έγγραφα που θα του ζητηθούν προκειμένου να πιστοποιηθεί ο λογαριασμός του και να μπορέσει να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες μας.

40. Ο χρήστης ελέγχεται απο την επιτροπή με το σύστημα Hampi Check για την απαγόρευση χρήσης των υπηρεσιών μας σε περίπτωση που υπάρχει ενεργός αποκλεισμός.

41. Ο χρήστης, αποδεχόμενος τους όρους και προϋποθέσεις της εταιρείας μας, αποδέχεται ότι η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να διεξάγει οποιονδήποτε έλεγχο ταυτοποίησης κρίνει αυτή απαραίτητο και να ζητήσει από τον χρήστη την αποστολή περαιτέρω εγγράφων ταυτοποίησης και οποιασδήποτε άλλης επιβεβαίωσης. Επίσης ο χρήστης συμφωνεί να προσκομίσει όλες τις πληροφορίες που θα ζητηθούν σχετικά με τον έλεγχο ταυτοποίησης. Κατά την διάρκεια και μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου ταυτοποίησης, η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε περιορισμό ή/και φραγή του λογαριασμού του χρήστη.

42. Η GLB International N.V. με αριθμό εταιρείας 128612, εγγεγραμμένη διεύθυνση Groot Kwartierweg 10 | Γουίλεμσταντ | Κουρασάο και άδεια αριθ.: 1668 / JAZ | CEG-IP / 2013-102καταβάλει μεγάλη προσπάθεια να προφυλάξει τα δικαιώματα των υπαλλήλων της και να τους προσφέρει ένα, όσο το δυνατόν, πιο ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Γι’αυτόν τον λόγο, εάν υπάρξει βίαιη, άσεμνη ή/και προσβλητική συμπεριφορά ενός πελάτη έναντι των υπαλλήλων μας η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή/και να απενεργοποιήσει τον λογαριασμό ενός χρήστη.

43. Το τμήμα καζίνο ρυθμίζεται από την αρμόδια Αρχή της Μάλτας (Malta Gaming Authority) και λειτουργεί υπό την ακόλουθη άδεια MGA/B2C/366/2016. Το τμήμα αθλητικών στοιχημάτων ρυθμίζεται από αρμόδια Αρχή της Εσθονίας (ETCB) και λειτουργεί υπό την άδεια HKL000210.

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ / ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣΗ ArenaBet διατηρεί το δικαίωμα να αναιρέσει ή να κηρύξει άκυρες (κατά τη διακριτική της ευχέρεια) οποιουδήποτε είδους συναλλαγές παρουσιάζουν παρατυπίες, ειδικότερα παρατυπίες της ακόλουθης φύσης:

1) Το όνομα και η διεύθυνση του παίκτη δεν συμπίπτουν με το όνομα και τη διεύθυνση που προκύπτουν από την πιστωτική κάρτα ή το άλλο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιεί ο παίκτης/πελάτης.

2) Παρατυπίες που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την επεξεργασία των συναλλαγών πληρωμής και/ή που εγείρουν υποψίες παραβίασης των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.

3) Η ArenaBet παίρνει πολύ σοβαρά κάθε μορφή δόλιας ενέργειας - συμπεριφοράς των παικτών/πελατών σε σχέση με τις υπηρεσίες και/ή τα προϊόντα που παρέχει. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε δόλια ενέργεια - συμπεριφορά, όπως αυτή ορίζεται κατά τη διακριτική ευχέρεια της ArenaBet. Δόλιες ενέργειες είναι, μεταξύ άλλων, η χρήση κλεμμένων πιστωτικών καρτών, η μεταφορά χρημάτων σε λογαριασμό άλλων παικτών (chip dumping - εσκεμμένο χάσιμο μαρκών), η πλαστογραφία, η αθέμιτη σύμπραξη, η παροχή λανθασμένων στοιχείων εγγραφής ή άλλων πληροφοριών που έχουν ζητηθεί. Εκτός από τα διορθωτικά μέτρα που προβλέπονται από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις ή τους ισχύοντες κανόνες των παιχνιδιών, η ArenaBet διατηρεί το δικαίωμα να εγείρει αξίωση ποινικής δίωξης και/ή αστικής αποζημίωσης για οποιαδήποτε δόλια ενέργεια - συμπεριφορά. Κάθε παίκτης/πελάτης που εμπλέκεται σε οποιασδήποτε μορφής ύποπτη δόλια ενέργεια - συμπεριφορά και σε οποιαδήποτε ύποπτη συναλλαγή καταγγέλλεται στις αρμόδιες αρχές.

4) Επιπλέον, είναι παράνομη η κατάθεση στον λογαριασμό ArenaBet χρημάτων που προέρχονται από «βρώμικες» δραστηριότητες. Η ArenaBet ελέγχει όλες τις συναλλαγές με σκοπό να αποτρέψει το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων. Οι ύποπτες συναλλαγές καταγγέλλονται στις αρμόδιες αρχές.

5) Όταν πραγματοποιούνται καταθέσεις/αναλήψεις με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (π.χ. ηλεκτρονικό πορτοφόλι) ο πελάτης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τον προσωπικό λογαριασμό του στα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν λογαριασμοί ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, των οποίων τα στοιχεία δεν αντιστοιχούν με αυτά του λογαριασμού που διατηρεί ο πελάτης στην εταιρεία μας, τότε ακυρώνονται όλα τα κέρδη που έχουν παραχθεί μετά την κατάθεση με ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής που ανήκει σε τρίτο πρόσωπο και οι καταθέσεις επιστρέφονται στο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής του τρίτου προσώπου, αφού πρώτα αφαιρεθούν τυχόν έξοδα. Η εταιρεία μας διατηρεί επίσης το δικαίωμα, εάν διαπιστώσει παράβαση του παρόντος κανόνα, να απενεργοποιήσει τον λογαριασμό του πελάτη.

Κάθε απόφαση της ArenaBet για ακύρωση συναλλαγών είναι δεσμευτική για τον παίκτη/πελάτη, βρίσκεται στη διακριτική της ευχέρεια και δεν μπορεί να προσβληθεί από τον παίκτη/πελάτη. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρατυπίες στις συναλλαγές πληρωμών, όπως περιγράφονται στα ως άνω σημεία 1) έως 4) ή σε περίπτωση που υπάρχουν βάσιμες υποψίες παραβίασης των κανόνων που διέπουν τα τυχερά παίγνια και τα στοιχήματα της ArenaBet (ήτοι των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, των κανόνων του παιχνιδιού και των ειδικών κανόνων που ισχύουν), η ArenaBet μπορεί να κηρύξει τις σχετικές συναλλαγές άκυρες κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση η ArenaBet διατηρεί το δικαίωμα να κρατήσει/διεκδικήσει από τον πελάτη τα έξοδα που θα προκύψουν μετά από κάθε τέτοια διαδικασία (προμήθειες συναλλαγών, δικαστικά έξοδα κλπ).


Οι καταθέσεις που πραγματοποιείτε στο Λογαριασμό σας στη ArenaBet πρέπει να είναι παιγμένες τρείς φορές με αποδόσεις 1,80 ανά αγώνα (σημείο) ή μεγαλύτερες πριν ζητήσετε να κάνετε ανάληψη (π.χ. Αν καταθέσετε 10 EUR, το συνολικό κόστος των στοιχημάτων σας πρέπει να υπερβαίνει τα 30 EUR σε απόδοση 1,80 ανά αγώνα (σημείο) ή μεγαλύτερη για να ζητήσετε ανάληψη. Τα στοιχήματα με απόδοση μικρότερη από 1,80 ανά αγώνα (σημείο) δεν υπολογίζονται για το rollover της κατάθεσης. Επίσης τα στοιχήμα που έχουν επιλογές Draw no Bet / Asian handicap / Cashout και αγώνες Α/Α δεν μετράνε στο τζιράρισμα της κατάθεσης. Συνεπώς, αν κριθεί από τη ArenaBet, ότι υπάρχει κάποιου είδους κατάχρηση (για παράδειγμα, όταν το ποσό που έχει κατατεθεί δεν έχει χρησιμοποιηθεί για κατάλληλο στοιχηματισμό και ο χρήστης πραγματοποιεί ανάληψη αντίστοιχη με το ποσό της κατάθεσης), η ArenaBet διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει μέρος της συγκεκριμένη κατάθεσης ή ολόκληρη την κατάθεση (ή καταθέσεις), να ανακαλέσει πιθανές χρεώσεις που έχουν προκύψει και να απενεργοποιήσει το λογαριασμό στη ArenaBet οριστικά. Επίσης, η ArenaBet διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει και να λάβει ικανοποιητικό αποδεικτικό της κατάθεσης και επιπλέον αντίγραφα ταυτοποίησης πριν από τη διαδικασία της ανάληψης, με τη διαδικασία να γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με την ορθή κρίση της ArenaBet.

Σε περίπτωση που ο πελάτης αιτηθεί ανάληψης χωρίς να έχει ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες όπως αυτές αναγράφονται στους κανονισμούς , θα αφαιρούνται τα τυχόν κέρδη που έχουν προκύψει σε αυτό το διάστημα, θα χρεώνεται τα τραπεζικά έξοδα της κατάθεσης και της ανάληψης και επιπλέον θα χρεώνεται 5 ευρώ διαχειριστικά έξοδα ανά μήνα από την ημερομηνία εγγραφής του.

Οι λογαριασμοί των πελατών των οποίων πραγματοποιούν SureBet, Value Βet, trading κλπ. θα απενεργοποιούνται και κάθε κέρδος που έχει προκύψει θα αφαιρείται. Επίσης, πριν την ανάληψη του υπολοίπου ο λογαριασμός θα χρεώνεται για κάθε κόστος το οποίο έχει δημιουργήσει.

Σύμφωνα με το γαλλικό νόμο 2010-476 της 12ης Μαΐου 2010 σχετικά με την απελευθέρωση της αγοράς και τον επαναπροσδιορισμό των κανονισμών για το διαδικτυακό τζόγο και τα τυχερά παιχνίδια, μόνο εταιρίες εγκεκριμένες από το διοικητικό σώμα ARJEL επιτρέπονται να προσφέρουν αθλητικά στοιχήματα, καζίνο και υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών στη Γαλλία. Επομένως, δεν είμαστε αυτή τη στιγμή σε θέση να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε πελάτες στη Γαλλία. Κατά συνέπεια, η ArenaBet θα παύσει προς το παρόν την παροχή υπηρεσιών σε πελάτες 1) με μόνιμη κατοικία στη Γαλλία ή 2) με λογαριασμό σε γαλλική τράπεζα.

6) Οι επιστροφές επιλεξιμότητας είναι διαθέσιμες σε πελάτες που κατέθεσαν χρήματα στους λογαριασμούς συναλλαγών τους, αλλά δεν έχουν ανοίξει ακόμη καμία συναλλαγή. Σε αυτήν την περίπτωση, ένας πελάτης μπορεί να επιστραφεί, ανεξάρτητα από το εάν αυτός ή αυτή έχει παράσχει στην Εταιρεία (GLB GmbH) όλα τα απαραίτητα Έγγραφα Επαλήθευσης.

6.1) Διαδικασία
Α) Ο Επιλέξιμος Πελάτης θα επικοινωνήσει με την Εταιρεία (τα στοιχεία επικοινωνίας παρέχονται στον Ιστότοπο της Εταιρείας) και θα ζητήσει την έναρξη της διαδικασίας επιστροφής χρημάτων γραπτώς μέσω email. Ο Πελάτης θα χρησιμοποιεί μόνο την καταχωρισμένη διεύθυνση e-mail του όταν ζητά επιστροφή χρημάτων.
Β) Τα χρήματα του Πελάτη θα επιστραφούν στην ίδια πηγή, μέσω της ίδιας μεθόδου πληρωμής και αποστολέα που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή της αρχικής κατάθεσης, ωστόσο εάν για οποιονδήποτε λόγο, η Εταιρεία (GLB GmbH) δεν θα είναι σε θέση να προχωρήσει σε τέτοια πληρωμή, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει τα χρήματα μέσω μιας εναλλακτικής μεθόδου πληρωμής που έχει εγκριθεί, επαληθευτεί ή / και προταθεί από την Εταιρεία (GLB GmbH), κατά την αποκλειστική της κρίση.
Γ) Ο Πελάτης που πληροί τις προϋποθέσεις για επιστροφή χρημάτων δεν απαιτείται να παράσχει στην Εταιρεία Έγγραφα Επαλήθευσης, ωστόσο ορισμένοι πάροχοι πληρωμών ενδέχεται να μην παρέχουν στην Εταιρεία όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των κεφαλαίων και σε τέτοια 21/42 CIF 182/12 Όροι και Προϋποθέσεις Πολιτικής Απορρήτου Περιπτώσεις χρήσης, προκειμένου να προχωρήσει η επιστροφή χρημάτων, η Εταιρεία (GLB GmbH) θα ζητήσει επιβεβαίωση τραπεζικής μεταφοράς από τον Πελάτη.
Δ) Ο Πελάτης κατανοεί και συμφωνεί ότι ορισμένοι πάροχοι πληρωμών δεν παρέχουν στην Εταιρεία (GLB GmbH) όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των χρημάτων και σε τέτοιες περιπτώσεις, προκειμένου να προχωρήσει στην επιστροφή χρημάτων, η Εταιρεία θα ζητήσει πρόσθετα έγγραφα από τον Πελάτη (δηλ. Απόδειξη κατάθεσης με τη μορφή επιβεβαίωσης τραπεζικής μεταφοράς, η οποία θα αναφέρει τις λεπτομέρειες του τραπεζικού λογαριασμού που χρησιμοποιήθηκε για την αρχική κατάθεση)

6.2) Χρονικοί περιορισμοί Μετά τη λήψη ενός αιτήματος από τον Πελάτη, η Εταιρεία (GLB GmbH) θα προχωρήσει στην πληρωμή ενός καθορισμένου ποσού εντός της ίδιας ημέρας ή ανάλογα με το χρόνο παραλαβής του αιτήματος επιστροφής χρημάτων το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα (ωστόσο , ο χρόνος που απαιτείται για να φτάσουν τα χρήματα στον Πελάτη ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής του Πελάτη). Ωστόσο, εάν η πηγή χρημάτων δεν είναι σαφής για την Εταιρεία, η Εταιρεία θα ζητήσει πρόσθετα έγγραφα για τον Πελάτη, τα οποία ενδέχεται να καθυστερήσουν σημαντικά τη διαδικασία επιστροφής χρημάτων.


ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ


1. Τα αποτελέσματα θεωρούνται αυτά που διαμορφώνονται στην κανονική διάρκεια, εξαιρουμένης της παράτασης και των πέναλτι, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά.

2. Όλες οι αγορές αγώνα ποδοσφαίρου βασίζονται στο αποτέλεσμα στα 90 λεπτά, εκτός αν οριστεί διαφορετικά. Ο όρος 90 λεπτά περιλαμβάνει και τους χρόνους καθυστερήσεων, όχι όμως τυχόν παράταση ή διαδικασία πέναλτι. Σε περίπτωση διακοπής του αγώνα πριν τη συμπλήρωση 90 λεπτών,και δεν διεξαχθεί εντώς 24 ωρών τα στοιχήματα ακυρώνονται,εκτός από εκείνα των οποίων η διευθέτηση έχει ήδη κριθεί. Η αγορά πρέπει να καθοριστεί πλήρως για να ισχύουν τα στοιχήματα. Για παράδειγμα, στοιχήματα για τον πρώτο παίκτη που θα σκοράρει ή το πρώτο γκολ, θα ισχύουν αν ένα γκολ έχει επιτευχθεί πριν από τη στιγμή διακοπής του αγώνα.

3. Όλα τα στοιχήματα βασίζονται στα επίσημα στοιχεία και μετρήσεις της διοργανώτριας αρχής. Π.χ. αριθμός κόρνερ, πέναλτι, λεπτά καθυστερήσεων, offside κλπ, αλλά δεν περιλαμβάνει την παράταση ή τα πέναλτι, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά.

4. Πρώτος Σκόρερ / Τελευταίος Σκόρερ / Παίκτης που Θα Σκοράρει Οποιαδήποτε Στιγμή

-Πρώτος Σκόρερ
Τα στοιχήματα στον Πρώτο Σκόρερ αφορούν το Πρώτο Γκολ του Αγώνα ανεξάρτητα εάν ο αγώνας διακοπεί αργότερα. Εάν δε σημειωθεί Γκολ στον αγώνα τότε κερδίζουν τα στοιχήματα υπέρ του Κανένας Σκόρερ ενώ τα υπόλοιπα χάνουν. Τα αυτογκόλ δεν υπολογίζονται.

-Τελευταίος Σκόρερ
Τα στοιχήματα στον Τελευταίο Σκόρερ αφορούν το Τελευταίο Γκολ που θα σημειωθεί στον Αγώνα. Σε περίπτωσει που ο αγώνας διακοπεί πριν από την κανονική διάρκεια του οι στοιχηματισμοί στον Τελευταίο Σκόρερ επιστρέφονται. Τα αυτογκόλ δεν υπολογίζονται.

-Παίκτης που θα Σκοράρει Οποιαδήποτε Στιγμή
Εάν ένας αγώνας διακοπεί πριν την κανονική διάρκειά του,τα δελτία που αφορούν παίχτες που δεν έχουν σκοράρει μέχρι εκείνη τη στιγμή θα επιστρέφονται.

5. Πρώτο γκολ
Προβλέψτε την ομάδα που θα σκοράρει το πρώτο γκολ του αγώνα (90 λεπτά διάρκεια), συμπεριλαμβάνονται και τα πέναλντι και τα αυτογκόλ. Αν το τελικό σκορ είναι 0-0 τότε το στοίχημα θεωρείται χαμένο.

6. Αποτέλεσμα Ημιχρόνου
Οι στοιχηματισμοί στο αποτέλεσμα Ημιχρόνου ισχύουν εφόσον το ημίχρονο ολοκληρωθεί ανεξάρτητα εάν έπειτα ο αγώνας διακοπεί.

7. Πρώτη Κόκκινη / Κίτρινη Κάρτα
Οι στοιχηματισμοί στην Πρώτη Κόκκινη/Κίτρινη Κάρτα ισχύουν εφόσον αποδοθεί τουλάχιστον μία κάρτα, ανεξάρτητα εάν ο αγώνας έπειτα διακοπεί.

8. Πρώτο Φρι Κικ / Κόρνερ
Οι στοιχηματισμοί στο Πρώτο Φρι Κικ/Κόρνερ ισχύουν εφόσον αποδοθεί τουλάχιστον ένα φρι-κικ/κόρνερ, ανεξάρτητα εάν ο αγώνας αργότερα διακοπεί.

9. Πρώτη 'Αλλαγή'
Οι στοιχηματισμοί στην Πρώτη 'Αλλαγή' ισχύουν εφόσον γίνει τουλάχιστον μία αλλαγή (αντικατάσταση παίκτη), ανεξάρτητα εάν ο αγώνας αργότερα διακοπεί.

10. Πέναλτι / Όχι Πέναλτι
Οι στοιχηματισμοί ισχύουν εφόσον αποδοθεί τουλάχιστον ένα πέναλτι, ανεξάρτητα εάν ο αγώνας αργότερα διακοπεί. Εάν δεν σημειωθεί πέναλτι, τότε τα στοιχήματα υπέρ του 'Όχι πέναλτι ' κερδίζουν και όλα τα άλλα χάνουν. Εάν δεν αποδοθούν πέναλτι και ο αγώνας διακοπεί πριν την κανονική του διάρκεια, όλοι οι στοιχηματισμοί ακυρώνονται και οι αποδόσεις τίθενται ίσες με 1.00 .

11. Χρόνος Πρώτου / Τελευταίου Γκολ
Ο χρόνος γκολ είναι το ολόκληρο λεπτό κατά το οποίο επιτεύχθηκε βάση την επίσημη αρχή. Εάν δεν σημειωθεί γκολ στον αγώνα και ο αγώνας διακοπεί πριν από τον χρόνο που λογίζεται ως έγκυρος, τα πονταρίσματα επιστρέφονται ως μη ολοκληρωμένα στοιχήματα. Τα στοιχήματα που έχουν ολοκληρωθεί πριν από την ενδεχόμενη διακοπή θεωρούνται χαμένα. Εάν έχει σημειωθεί τουλάχιστον ένα γκολ, τα στοιχήματα με την ορθή επιλογή κερδίζουν ανεξάρτητα από το εάν κατόπιν διακοπεί ο αγώνας.

12. Ακριβές Σκορ
Οι στοιχηματισμοί στο Ακριβές Σκορ ισχύουν εφόσον ο αγώνας διεξαχθεί τουλάχιστον για τον απαραίτητο χρόνο για να λογίζεται ως έγκυρος. Το αποτέλεσμα νοείται στην λήξη του κανονικού αγώνα και δεν περιλαμβάνονται οι παρατάσεις και τα πέναλτι, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά. Οποιδήποτε άλλο Σωστό Σκόρ, πέρα από τα δηλωθέντα, μπορούν να ζητηθούν από την εταιρία για να τους δωθεί το ανάλογο ποσοστό.

13. Συνολικοί πόντοι ποινής
Οι βαθμοί καρτών αποτελούνται από 10 βαθμούς για κάθε κίτρινη και 25 βαθμούς για κάθε κόκκινη κάρτα. Οι μέγιστοι βαθμοί ανά παίχτη είναι 35 ακόμα και εάν ο παίχτης αποβληθεί με διπλή κάρτα. Μετράει μόνο η κανονική διάρκεια του αγώνα. Κάρτες που υποδεικνύονται σε Μη-παίχτες (π.χ. προπονητές ή αναπληρωματικοί που δεν λαμβάνουν μέρος στο παιχνίδι) δεν μετράνε.

14. Ημίχρονο Τελικό
Οι στοιχηματισμοί στο Ημίχρονο Τελικό ισχύουν εφόσον ο αγώνας έχει την διάρκεια που προβλέπεται για να θεωρηθεί ότι ισχύει.

15. Διπλή ευκαιρία
Με την διπλή ευκαιρία είναι δυνατόν να στοιχηματίσετε σε δύο επιλογές για το ίδιο παιγνίδι στο ίδιο στοίχημα.

16. Σύνολο Γκολ
Εάν ο αγώνας διακοπεί πριν από τον προβλεπόμενο χρόνο για να θεωρηθεί ότι ισχύει, τα πονταρίσματα επιστρέφονται ως μη ολοκληρωμένα στοιχήματα. Τα στοιχήματα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί πριν από την διακοπή του αγώνα θεωρούνται ενεργά. Π.Χ. ένα στοίχημα στο Over 2.5 γκολ κερδίζει, την στιγμή που διακοπεί ο αγώνας με σκορ 2-1. Ένα στοίχημα πάνω στο Under 2.5 γκολ θεωρείται χαμένο.

17. Τρόπος επίτευξης γκολ
Αφορά τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνετε ένα γκολ από τους εξής παρακάτω: με κεφαλιά, με σουτ εντός της μικρής περιοχής, με σουτ εκτός της μικρής περιοχής ή από στημένη φάση.

18. Εναρκτήριο Λάκτισμα
Όλοι οι στοιχηματισμοί πάνω σε ομάδα για το Εναρκτήριο Λάκτισμα ισχύουν εάν αυτό έχει πραγματοποιηθεί, ανεξάρτητα εάν μετά ο αγώνας διακοπεί

19. Σκοράρει η Γηπεδούχος
Τα στοιχήματα ισχύουν εφόσον η Γηπεδούχος έχει σκοράρει τουλάχιστον ένα γκολ, ανεξάρτητα του εάν ο αγώνας διακοπεί αργότερα.

20. Σκοράρει η Φιλοξενούμενη
Τα στοιχήματα ισχύουν εφόσον η Φιλοξενούμενη έχει σκοράρει τουλάχιστον ένα γκολ, ανεξάρτητα του εάν ο αγώνας διακοπεί αργότερα.

21. Goal-Goal (GG)
Τα στοιχήματα κερδίζουν εφόσον και οι δύο ομάδες έχουν σκοράρει, εκτός εάν ο αγώνας διακοπεί. (π.χ. 1-1, 1-2, 2-1 κλπ)

22. No Goal (NG)
Τα στοιχήματα κερδίζουν εφόσον δέν σκοράρει καμία ή εστω μία από τις δύο ομάδες. (π.χ. 0-0, 1-0, 0-1 κλπ)

23. Πάνω/Κάτω (Over/ Under)
Πρόβλεψη αν επιτευχθούν περισσότερα ή λιγότερα γκολ σχετικά με τον αριθμό που υποδεικνύει η εταιρία.

24. Περισσότερα κόρνερ
Πρόβλεψη ποια ομάδα θα κερδίσει τα περισσότερα κόρνερ στα 90΄λεπτά διάρκειας του αγώνα συν τις ενδεχόμενες καθυστερήσεις.

25. Ισόπαλα Γεγονότα
Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι αγωνιζόμενοι επιτύχουν ακριβώς το ίδιο νικητήριο αποτέλεσμα και κατά συνέπεια επιτευχθεί νικητήρια ισοπαλία, οι αποδόσεις που θα εφαρμοστούν θα είναι ίσες με τις αποδόσεις που έγιναν αποδεκτές, διαιρεμένες με τον αριθμό των συναγωνιζομένων που έχουν επιτύχει το ισόπαλο αποτέλεσμα (πχ. με αποδεκτή απόδοση 2.70 και τρεις διαγωνιζομένους ισόπαλους, η εφαρμοζόμενη απόδοση θα είναι : 2.70/3=0.90)

26. Total Goal
Προβλέψτε το συνολικό αριθμό γκολ που θα μπουν σε έναν αγώνα μεταξύ 0 έως 1, 2 έως 3, 4 έως 6, 7 και πάνω.

27. Νικητής / Πρώτος σκόρερ / Συμμετοχές κτλ διοργάνωσης.
Προβλέψτε τον Νικητή / Πρώτο σκόρερ / Συμμετοχές κτλ διοργάνωσης. Σε περίπτωση πολλαπλών νικητών το ποσό του κέρδους διαιρείται δια τους νικητές.

28. Κόρνερ 1ου Ημιχρόνου
Τα στοιχήματα θα ακυρώνονται αν ο αγώνας διακόπτεται πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Τα κόρνερ που δίνονται αλλά δεν εκτελούνται, δεν υπολογίζονται.

29.Κόρνερ (2πλης Επιλογής)
Διευθετούνται στο συνολικό αριθμό κόρνερ του αγώνα. Σε περίπτωση διακοπής πριν την ολοκλήρωση του 90λεπτου, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί. Τα κόρνερ που δίνονται αλλά δεν εκτελούνται, δεν υπολογίζονται.

30. Τα πιο πολλά κόρνερ
Αφορά στην ομάδα που θα λάβει τα περισσότερα κόρνερ στο ματς.
Σε περίπτωση εγκατάλειψης όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα. Κόρνερ που θα καταλογιστούν αλλά δεν εκτελούνται δεν μετράνε.

31. Συνολικά Κόρνερ, Κόρνερ στο Δεύτερο Ημίχρονο
Δεν υπολογίζονται τα κόρνερ που καταλογίζονται αλλά δεν εκτελούνται. Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτό ισχύει για όλες τις αγορές κόρνερ.
Σε περίπτωση διακοπής του αγώνα πριν συμπληρωθούν 90 λεπτά, τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός αν έχει κριθεί η διευθέτηση τους.
Σε περίπτωση επανάληψης της εκτέλεσης ενός κόρνερ (πχ φάουλ στην περιοχή), υπολογίζεται μόνο μια εκτέλεση.

32. Πολλαπλά Κόρνερ
Το αποτέλεσμα των πολλαπλών κόρνερ υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των κόρνερ που έχουν εκτελεστεί στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα επί τον αριθμό των κόρνερ που έχουν εκτελεστεί στο δεύτερο ημίχρονο.

33. Χάντικαπ Κόρνερ
Τα κόρνερ που καταλογίζονται αλλά δεν εκτελούνται, δεν υπολογίζονται. Το χάντικαπ εφαρμόζεται στον τελικό αριθμό κόρνερ για κάθε ομάδα για να κριθεί ο νικητής. Τα στοιχήματα είναι άκυρα αν ο αγώνας διακοπεί.

34. Αριθμός Καρτών στον Αγώνα
Η κίτρινη κάρτα μετράει ως 1 και η κόκκινη ως 2. Οι δεύτερες κίτρινες κάρτες αγνοούνται (o μέγιστος αριθμός για κάθε παίκτη είναι 3).
Η διευθέτηση θα γίνεται με αναφορά στα διαθέσιμα στοιχεία καρτών που έχει δείξει ο διαιτητής κατά την κανονική διάρκεια του αγώνα. Κάρτες μετά τη λήξη της κανονικής διάρκειας δεν υπολογίζονται.
Κάρτες σε μη παίκτες (πχ προπονητές ή αναπληρωματικούς που δεν έχουν ρόλο στο παιχνίδι μετά), δεν υπολογίζονται στο σύνολο.
Σε περίπτωση που ένας αγώνας διακόπτεται πριν τη συμπλήρωση 90 λεπτών, τότε όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός αν η διευθέτηση τους έχει ήδη κριθεί.

35. Σωστό Σκορ Ημίχρονο/Τελικό
Ο στοιχηματισμός Σωστό Σκορ Ημίχρονο/Τελικό σας δίνει την ευκαιρία να προβλέψετε το ακριβές σκορ του αγώνα στο ημίχρονο και στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα.

36. GG/NG 1ου Ημιχρόνου και 2ου Ημιχρόνου
Ο στοιχηματισμός GG/NG 1ου Ημιχρόνου και 2ου Ημιχρόνου σας δίνει την ευκαιρία να προβλέψετε αν θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες, στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο, ή όχι.

37. 1X2 1ου Ημιχρόνου και U/O 1.5 1ου Ημιχρόνου
Ο στοιχηματισμός 1X2 1ου Ημιχρόνου και U/O 1.5 1ου Ημιχρόνου σας δίνει την ευκαιρία να προβλέψετε τον νικητή ή την ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο και αν το σύνολο των γκολ στο πρώτο ημίχρονο είναι μεγαλύτερο/μικρότερο από 1.5.

38. 1X2 2ου Ημιχρόνου και U/O 1.5 2ου Ημιχρόνου
Ο στοιχηματισμός 1X2 2ου Ημιχρόνου και U/O 1.5 2ου Ημιχρόνου σας δίνει την ευκαιρία να προβλέψετε τον νικητή ή την ισοπαλία στο δεύτερο ημίχρονο και αν το σύνολο των γκολ στο δεύτερο ημίχρονο είναι μεγαλύτερο/μικρότερο από 1.5.

39. 1X2 1ου Ημιχρόνου και GG/NG 1ου Ημιχρόνου
Ο στοιχηματισμός 1X2 1ου Ημιχρόνου και GG/NG 1ου Ημιχρόνου σας δίνει την ευκαιρία να προβλέψετε τον νικητή ή την ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο και αν δύο ομάδες θα επιτύχουν γκολ ή όχι, στο πρώτο ημίχρονο.

40. 1X2 2ου Ημιχρόνου και GG/NG 2ου Ημιχρόνου
Ο στοιχηματισμός 1X2 2ου Ημιχρόνου και GG/NG 2ου Ημιχρόνου σας δίνει την ευκαιρία να προβλέψετε αν τον νικητή ή την ισοπαλία στο δεύτερο ημίχρονο και αν δύο ομάδες θα επιτύχουν γκολ ή όχι, στο δεύτερο ημίχρονο.

41. Διπλή Ευκαιρία 1ου Ημιχρόνου και U/O 1.5 1ου Ημιχρόνου
Ο στοιχηματισμός Διπλή Ευκαιρία 1ου Ημιχρόνου και U/O 1.5 1ου Ημιχρόνου σας δίνει την ευκαιρία να προβλέψετε, με δύο επιλογές, τον νικητή ή την ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο και αν το άθροισμα των γκολ στο πρώτο ημίχρονο είναι πάνω/κάτω από 1.5.

42. 1X2 και U/O 1.5 και GG/NG
Ο στοιχηματισμός 1X2 και U/O 1.5 και GG/NG σας δίνει την ευκαιρία να προβλέψετε τον νικητή ή την ισοπαλία και αν το σύνολο των γκολ είναι πάνω/κάτω από 1.5 και το αν δύο ομάδες θα επιτύχουν γκολ ή όχι.

43. 1X2 και U/O 2.5 και GG/NG
Ο στοιχηματισμός 1X2 και U/O 2.5 και GG/NG σας δίνει την ευκαιρία να προβλέψετε τον νικητή ή την ισοπαλία και αν το σύνολο των γκολ είναι πάνω από 2.5 και το αν οι δύο ομάδες θα επιτύχουν γκολ ή όχι.

44. Διπλή Ευκαιρία Ημίχρονο/Τελικό
Ο στοιχηματισμός Διπλή Ευκαιρία Ημίχρονο/Τελικό σας δίνει την ευκαιρία να προβλέψετε, με δύο επιλογές, τον νικητή ή την ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο και στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα.

45. Διπλή Ευκαιρία και GG/NG
Ο στοιχηματισμός Διπλή Ευκαιρία και GG/NG σας δίνει την ευκαιρία να προβλέψετε, με δύο επιλογές, τον νικητή ή την ισοπαλία και το αν και οι δύο ομάδες θα επιτύχουν γκολ ή όχι.

46. Διπλή Ευκαιρία και U/O 1.5
Ο στοιχηματισμός Διπλή Ευκαιρία και U/O 1.5 σας δίνει την ευκαιρία να προβλέψετε, με δύο επιλογές, τον νικητή ή την ισοπαλία και αν το άθροισμα των γκολ είναι πάνω/κάτω από 1.5.

47. Διπλή Ευκαιρία και U/O 2.5
Ο στοιχηματισμός Διπλή Ευκαιρία και U/O 2.5 σας δίνει την ευκαιρία να προβλέψετε, με δύο επιλογές, τον νικητή ή την ισοπαλία και αν το άθροισμα των γκολ είναι πάνω/κάτω από 2.5.

48. Διπλή Ευκαιρία και U/O 3.5
Ο στοιχηματισμός Διπλή Ευκαιρία και U/O 3.5 σας δίνει την ευκαιρία να προβλέψετε, με δύο επιλογές, τον νικητή ή την ισοπαλία και αν το άθροισμα των γκολ είναι πάνω/κάτω από 3.5.

49. Διπλή Ευκαιρία και U/O 4.5
Ο στοιχηματισμός Διπλή Ευκαιρία και U/O 4.5 σας δίνει την ευκαιρία να προβλέψετε, με δύο επιλογές, τον νικητή ή την ισοπαλία και αν το άθροισμα των γκολ είναι πάνω/κάτω από 4.5.

50. GG/NG και U/O 2.5
Ο στοιχηματισμός GG/NG και U/O 2.5 σας δίνει την ευκαιρία να προβλέψετε αν και οι δύο ομάδες θα επιτύχουν γκολ ή όχι και αν το άθροισμα των γκολ και των δύο ομάδων είναι πάνω ή κάτω από 2,5 γκολ.

51. 1X2 και GG/NG
Ο στοιχηματισμός 1X2 και GG/NG σας δίνει την ευκαιρία να προβλέψετε τον νικητή ή την ισοπαλία και το αν και οι δύο ομάδες θα επιτύχουν γκολ ή όχι.

52. 1X2 ή GG/NG
Ο στοιχηματισμός 1X2 ή GG/NG σας δίνει την ευκαιρία να προβλέψετε τον νικητή ή την ισοπαλία ή το αν και οι δύο ομάδες θα επιτύχουν γκολ ή όχι.

53. Διπλή Ευκαιρία 2ου Ημιχρόνου και U/O 1.5 2ου Ημιχρόνου
Ο στοιχηματισμός Διπλή Ευκαιρία 2ου Ημιχρόνου και U/O 1.5 2ου Ημιχρόνου σας δίνει την ευκαιρία να προβλέψετε , με δύο επιλογές , τον νικητή ή την ισοπαλία του 2ου ημιχρόνου και αν το άθροισμα των γκολ είναι πάνω/κάτω από 1.5 .

54. Οι στοιχηματισμοί που αφορούν φιλικές αναμετρήσεις (Φιλικούς αγώνες) διευθετούνται σύμφωνα με το τελικό αποτέλεσμα με το πέρας του παιχνιδιού, ανεξαρτήτως αν έχουν παιχτεί 90 λεπτά αγώνα, λιγότερα ή περισσότερα. Αναλόγως διευθετούνται και τα ημίχρονα των φιλικών αγώνων ανεξάρτητα αν έχουν παιχτεί 45 λεπτά λιγότερα η περισσότερα.

55. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του 90λεπτου και αν ο διαιτητής σφυρίξει λήξη πριν το 90λεπτο, όλα τα στοιχήματα θα είναι ενεργά και θα διευθετηθούν σύμφωνα με το τελικό αποτέλεσμα.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ1. Εάν ένας οδηγός αποσυρθεί πριν από την έναρξη των επισήμων δοκιμών, όλα τα στοιχήματα επί του του οδηγού αυτού θεωρούνται άκυρα και τίθενται ίσα με 1.00 .

2. Εάν ο οδηγός ξεκινήσει να συμμετάσχει στις δοκιμές αλλά αποτυγχάνει στον δεδομένο αγώνα, όλα τα στοιχήματα επ΄ αυτού θεωρούνται χαμένα

3. Εάν στον αγώνα έχουμε κόκκινη σημαία και η αρχική εκκίνηση ακυρωθεί, τα γεγονότα που έλαβαν χώρα πριν από την πιθανή επανεκκίνηση, αγνοούνται. Οι οδηγοί που δεν καταφέρουν να επανεκκινήσουν θεωρούνται ότι αποχώρησαν από τον αγώνα.

4. Για όλα τα υπόλοιπα γεγονότα, οι στοιχηματισμοί προκύπτουν από το επίσημο αποτέλεσμα.

5. Προκριματικά: Η επίσημη θέση κατάταξης όπως καταγράφεται από τη FIA θα ισχύει (για το γρηγορότερο προκριθέντα, οι χρόνοι που καταγράφονται στην τρίτη φάση). Ποινικές ρήτρες δεν ισχύουν στην κατάταξη. Οι οδηγοί πρέπει να αρχίσουν στην πρώτη φάση πρόκρισης για να είναι έγκυρα τα στοιχήματα.

6. Για την κατάταξη: Για να καταταχθεί ένας οδηγός πρέπει να ολοκληρώσει 90% των γύρων που ολοκληρώνονται από το νικητή. Ένας οδηγός που αποσύρεται μετά από την ολοκλήρωση του 90% των γύρων που ολοκληρώνονται από το νικητή θα συμπεριληφθεί στην κατάταξη.

7. Οι ακόλουθοι κανόνες ισχύουν για τους δίδυμους (head-to-head )και τρίδυμους (triple head)στοιχηματισμούς:
-Εάν όλοι οι οδηγοί τερματίσουν τον αγώνα, ο νικητής είναι αυτός με την καλύτερη επίσημη θέση τερματισμού κατά την τελετή απονομής των βραβείων.
-Εάν κάποιος οδηγός αποτύχει να τερματίσει τον αγώνα, αλλά ο ένας (ή και οι δύο) άλλος/οι τερματίσουν, τα στοιχήματα επί του μη τερματίσαντος/ων θεωρούνται χαμένα και ο νικητής ορίζεται ως άνω.
-Εάν όλοι οι οδηγοί, σε κάποιο στοιχηματισμό, δεν τερματίσουν, θεωρείται νικητής ο οδηγός που συμπλήρωσε τους περισσότερους γύρους.
-Εάν όλοι οι οδηγοί, σε κάποιο στοιχηματισμό, δεν τερματίσουν και έχουν συμπληρώσει τον ίδιο αριθμό γύρων, ο στοιχηματισμός αυτός θεωρείται άκυρος και οι αποδόσεις τίθενται ίσες με μονάδα (1).

8. Για τα στοιχήματα του πρώτου υποψηφίου εγκατάλειψης, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανονισμοί:
-Εάν και οι δύο διαγωνιζόμενοι συμπληρώσουν τον ίδιο αριθμό γύρων, τότε όλοι οι στοιχηματισμοί θεωρούνται άκυροι και οι αποδόσεις τίθενται ίσες με μονάδα (1).
-Εάν κανένας από τους διαγωνιζόμενους δεν εγκαταλείψει, τότε όλοι οι στοιχηματισμοί θεωρούνται άκυροι και οι αποδόσεις τίθενται ίσες με μονάδα (1).

9. Το αποτέλεσμα για το στοίχημα 'Αριθμός Οδηγών που θα Τερματίσουν', ισχύει η επίσημη τελική κατάταξη της FIA.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΠΑΣΚΕΤ1. Κανονική Διάρκεια Παιχνιδιού: Αν ο αγώνας διακοπεί προ της επίσημης έκβασης, τα αποτελέσματα θεωρούνται επίσημα έαν έχουν απομείνει λιγότερα από 5 λεπτά τη στιγμή της διακοπής. Αυτό σημαίνει π.χ. μετά από
"43" λεπτά αγώνα π.χ. για το NBA (όπου η κανονική διάρκεια παιχνιδιού είναι 48 λεπτά)
"35" λεπτά αγώνα π.χ. για το WNBA, NCAAB, FIBA (όπου η κανονική διάρκεια παιχνιδιού είναι 40 λεπτά)

Εκτός αν άλλως αναφέρεται, ο κανόνας αυτός ισχύει για όλα τα στοιχήματα.
Εξαίρεση: Στα "LIVE στοιχήματα" ο αγώνας πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύσουν τα στοιχήματα. Αν ο αγώνας διακοπεί οποιαδήποτε στιγμή τότε όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα, εκτός από τα στοιχήματα που έχουν ήδη κριθεί κατά τη στιγμή της διακοπής.

2. Περίοδος με Περισσότερους Πόντους: Και οι τέσσερις περίοδοι του αγώνα πρέπει να ολοκληρωθούν. Η παράταση δεν μετρά. Αν ο αγώνας διακοπεί, τότε όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα, εκτός αν ήδη έχουν σημειωθεί περισσότεροι πόντοι στην 4η περίοδο κατά τη στιγμή της διακοπής.

3. Ημερομηνία διεξαγωγής:
Αμερικανικό Μπάσκετ: όλοι οι αγώνες πρέπει να παιχτούν κατά την προγραμματισμένη ώρα και τον τόπο, διαφορερικά όλα τα στοιχήματα για τη διοργάνωση θα είναι άκυρα.
Όλα τα άλλα είδη Μπάσκετ: εάν μια διοργάνωση στοιχήματα αναβληθεί ή ακυρωθεί και ξεκινήσει εκ νέου εντός 24 ωρών, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν για τη διοργάνωση που ξεκίνησε εκ νέου.

4. Ημίχρονο - Τελικό/ Στοίχημα με Χάντικαπ / Σύνολο σκόρ / Μονά-Ζυγά / Διαφορά Νίκης / Απλή Νίκη : Η παράταση μετράει.

5. Περισσότεροι Πόντοι Ομάδας (Ομαδικό στοίχημα): Αν μια ομάδα συμμετέχει σε έναν αγώνα που διεκόπη, τότε οι πόντοι που πέτυχε η ομάδα πριν την διακοπή μετρούν και όλα τα στοιχήματα είναι έγκυρα. Αν ένας από τους αγώνες ομάδων που συμμετέχουν δεν ξεκινήσει την προγραμματισμένη ημερομηνία και στον καθορισμένο χώρο διεξαγωγής, για οποιονδήποτε λόγο, τότε όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα.

6. Πρώτο Φάουλ στον Αγώνα/ Ημίχρονο/ Περίοδο: Αυτό το στοίχημα αφορά όλα τα είδη φάουλ - συμπεριλαμβανομένων των ατομικών και των τεχνικών φάουλ. Ο κανόνας αυτός ισχύει και για τα επακόλουθα φάουλ.

7. Πρώτος Παίκτης που θα αποβληθεί λόγω Φάουλ: Τα στοιχήματα θα διακανονίζονται για τον πρώτο παίκτη που θα "αποβληθεί λόγω φάουλ" ως αποτέλεσμα συμπλήρωσης 6 φάουλ στο "Αμερικάνικο" και 5 φάουλ στο "Μη Αμερικάνικο" Μπάσκετ από τον παίκτη στον αγώνα. Οι τεχνικές ποινές και οι αποβολές δεν μετρούν σε αυτό το στοίχημα.

8. Πρωταθλητές Κατηγορίας: Αν η σεζόν μικρύνει για οποιοδήποτε λόγο τότε όλα τα στοιχήματα θα αποτιμηθούν βάσει του Πρωταθλητή Κατηγορίας που θα ανακοινωθεί από την αντίστοιχη αρμόδια αρχή.

9. Εάν ένα στοίχημα νίκης, ένα συνολικό ή ένα χάντικαπ στοίχημα ολοκληρωθεί με ισοπαλία και δεν έχουν προσφερθεί αποδόσεις για αυτή την επιλογή, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται.

10. Υψηλότερο σκορ ομάδας (στοίχημα γκρουπ):Όλοι οι αγώνες στο πλαίσιο του γκρουπ πρέπει να ολοκληρωθούν για να ισχύουν τα στοιχήματα.
- Εάν ένας αγώνας από τις συμμετέχουσες ομάδες δεν ξεκινήσει κατά την προγραμματισμένη ώρα και τον τόπο για οποιονδήποτε λόγο, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

11. "Grand Salami"/NBA: Αυτό το στοίχημα αναφέρεται στο συνολικό αριθμό πόντων που σημειώθηκαν σε όλους τους αγώνες που διεξήχθησαν μια δεδομένη ημέρα. Μόνο οι αγώνες που διεξήχθησαν αυτή την ημέρα (σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΝΒΑ) μετρούν. Αν κάποιοι αγώνες αναβληθούν ή κάποιοι αγώνες προστεθούν στο πρόγραμμα μετά την ανακοίνωση των αρχικών αποδόσεων, τότε όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. Σε περίπτωση που κάποιοι αγώνες εγκαταληφθούν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, τότε όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα.

12. "Grand Salami"/Όλα τα άλλα είδη Μπάσκετ: Το στοίχημα αφορά τον αριθμό πόντων που θα σημειωθούν μια συγκεκριμένη ημερομηνία, κατά την οποία διεξάγονται αγώνες πρωταθλήματος.

13. Όλα τα αποτελέσματα είναι σύμφωνα με τις επίσημες στατιστικές των επίσημων ιστοσελίδων κάθε πρωταθλήματος (δηλ. box scores) και βασίζονται σε αποτελέσματα ζωντανών παιχνιδιών. Σε περίπτωση που τα στατιστικά της εταιρίας (βάσει της τηλεοπτικής κάλυψης) διαφέρουν από τα επίσημα στατιστικά, τα στοιχήματα θα διακανονίζονται σύμφωνα με τα στατιστικά της εταιρίας.

14. Ειδικά στοιχήματα παικτών: ο αντίστοιχος παίκτης πρέπει να αγωνιστεί στον αγώνα για να ισχύουν τα στοιχήματα.


ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΑΝΤΜΠΟΛ
Όλοι οι στοιχηματισμοί ισχύουν για την κανονική διάρκεια του αγώνα.

1. Ομάδα που Υποβιβάζεται: Αυτό το στοίχημα αφορά τις ομάδες, οι οποίες καταλαμβάνουν τις θέσεις υποβιβασμού στο τέλος της περιόδου. Όλες οι μετέπειτα αλλαγές, που μπορεί να γίνουν για οποιονδήποτε λόγο, θεωρούνται ότι δεν σχετίζονται με το στοίχημα αυτό.

2. Αποτελέσματα: Όλα τα αποτελέσματα είναι σύμφωνα με τις επίσημες στατιστικές των επίσημων ιστοσελίδων κάθε πρωταθλήματος ή τουρνουά και βασίζονται σε αποτελέσματα ζωντανών παιχνιδιών. Σε περίπτωση που τα στατιστικά της εταιρίας (βάσει της τηλεοπτικής κάλυψης) διαφέρουν από τα επίσημα στατιστικά, τα στοιχήματα θα διακανονίζονται σύμφωνα με τα στατιστικά της εταιρίας.

3. Θα σημειωθεί το Xο 7-μέτρο; Για να είναι το αποτέλεσμα αυτού του στοιχήματος 'Ναι', το 7-μετρο πρέπει να σημειωθεί με την 1η απόπειρα. Εάν η 1η απόπειρα χτυπήσει στον τερματοφύλακα ή στο δοκάρι και ο παίκτης σκοράρει με τη 2η προσπάθεια αφού η μπάλα επιστρέψει, το αποτέλεσμα που θα θεωρηθεί η νικητήρια επιλογή είναι το 'Οχι'.

4.Μονά/Ζυγά: Πρόβλεψη αν ο συνολικός αριθμός γκολ σε ένα παιχνίδι είναι ζυγός ή μονός αριθμός .

5.Μονά/Ζυγά Ομάδας: Πρόβλεψη εάν ο συνολικός αριθμός γκολ της επιλεγμένης ομάδας είναι ζυγός ή μονός αριθμός.

6.Over/Under: Η νίκη ή η απώλεια καθορίζονται απο τα συνολικά γκολ του αγώνα.

7.Νικητής Αγώνα 1Χ2: Προβλέψτε το αποτέλεσμα του αγώνα. Τα αποτελέσματα διευθετούνται με βάση το σκορ στο τέλος της κανονικής περιόδου.

8.Χάντικαπ: Στοιχηματίστε στην ομάδα που θα κερδίσει λαμβάνοντας υπόψη το χάντικαπ.ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΕΝΙΣ1. Σε αγώνες τένις, εάν ένας παίκτης αποσυρθεί πρίν από την έναρξη ή κατά την διάρκεια του αγώνα, τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα. Όλα τα στοιχήματα που αναφέρονται στα σέτ και στον νικητή αγώνα θα ακυρωθούν και η απόδοση θα τίθετε ίση με την μονάδα (1.00).

2. Όλα τα στοιχήματα τέννις, αν δέν επιβεβαιωθούν πρίν από τον πρώτο αγώνα, θα θεωρούνται άκυρα. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, να αποδεχθεί πλήρως ή μερικώς το ποσό του στοιχήματος.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΚΙ1. Κανόνες Τουρνουά: Όλα τα στοιχήματα διακανονίζονται σύμφωνα με την επίσημη κατάταξη κατά τη στιγμή απονομής των μεταλλίων (τελετή ανθοδέσμης). Όταν ένα γεγονός που αποτελεί αντικείμενο στοιχήματος εντός ενός αθλητικού τουρνουά (π.χ. Παγκόσμια, Ευρωπαϊκά ή εθνικά πρωταθλήματα, Ολυμπιακοί κλπ.) αναβάλλεται εντός του επίσημου χρόνου που έχει δοθεί για το γεγονός, όλα τα στοιχήματα που έχουν διεξαχθεί παραμένουν έγκυρα. Αν ένα γεγονός στοιχήματος δεν αρχίσει εντός του επίσημου δοθέντος χρόνου, όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα.

2. Antepost/Νικητής (Άλλοι κατόπιν ζήτησης): Αν μια επιλογή αποκλειστεί για οποιονδήποτε λόγο, τότε όλα τα στοιχήματα σε αυτή την επιλογή θα αποτιμούνται ως "χαμένα". Αν ένας αθλητής/ κράτος κερδίσει μια κούρσα και δεν έχει δοθεί απόδοση, τότε η επιλογή πονταρίσματος "Οποιοσδήποτε άλλος που δεν αναφέρεται" είναι η νικητήρια επιλογή, εκτός αν αυτή η επιλογή δεν έχει προσφερθεί - τότε όλα τα στοιχήματα θα αποτιμούνται ως "χαμένα".

Σε περίπτωση που υπάρχει επιλογή "Άλλοι κατόπιν ζήτησης", μπορούν να προσφερθούν αποδόσεις για σκιέρ που δεν εμφανίζονται στην αρχική λίστα των συμμετεχόντων, κατόπιν αίτησης των πελατών.

3. Τερματισμός στους Πρώτους 3 (άλλοι κατόπιν ζήτησης): Αυτός ο κανόνας ισχύει για διάφορους αριθμούς στις κατατάξεις της "Κορυφής" (πρώτοι 5, πρώτοι 10). Αν μια επιλογή αποκλειστεί για οποιονδήποτε λόγο τότε όλα τα στοιχήματα σε αυτή την επιλογή θα αποτιμηθούν ως "χαμένα". Αν μια ή περισσότερες από τις αντίστοιχες θέσεις "Κορυφής" καταληφθεί από έναν αθλητή/ κράτος, για τον οποίο δεν έχει προσφερθεί απόδοση, τότε μόνο τα στοιχήματα σε αθλητές /κράτη που τερματίζουν στις θέσεις "Κορυφής" και για τις οποίες έχουν προσφερθεί στοιχήματα θα αποτιμούνται ως "κερδισμένα".

Σε περίπτωση που υπάρχει επιλογή "Άλλοι κατόπιν Ζήτησης", μπορούν να προσφερθούν αποδόσεις σε σκιέρ που δεν εμφανίζονται στην αρχική λίστα συμμετεχόντων, κατόπιν αιτήσεως των πελατών.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥΣε όλα τα στοιχήματα του Αμερικανικού ποδοσφαίρου που προσφέρονται, η ομάδα που παίζει στην έδρα της αναγράφεται πρώτη. Για να είναι έγκυρα τα στοιχήματα, θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 55 λεπτά του αγώνα, εκτός από προκαθορισμένες περιπτώσεις. Η παράταση συμπεριλαμβάνεται πάντα εκτός από προκαθορισμένες περιπτώσεις. Οι αγώνες που έχουν διακοπεί ή έχουν ανασταλεί θεωρούνται άκυροι εκτός και αν προγραμματιστούν για την ίδια ημέρα, με εξαίρεση τα στοιχήματα που έχουν ήδη προκαθοριστεί κατά ην ώρα της διακοπής.
Αν μια ομάδα είναι προγραμματισμένη να παίξει στην έδρα της και ο αγώνας μεταφερθεί σε πολιτεία εκτός της έδρας της, τα στοιχήματα θα θεωρηθούν άκυρα.

1. Money Lines
Θα πρέπει να προβλέψετε ποια ομάδα θα κερδίσει όλον τον αγώνα χωρίς διαφορά σκορ (handicap). Η νίκη της ομάδας στην οποία στοιχημάτισε ο πελάτης, είναι έγκυρη μόνο σύμφωνα με το αποτέλεσμα του αγώνα που έχει παιχτεί. Η παράταση συμπεριλαμβάνεται.

2. Διαφορά Σκορ (Handicap)
Θα πρέπει να προβλέψετε ποια ομάδα θα κερδίσει όλον τον αγώνα λαμβάνοντας υπόψη την διαφορά σκορ (handicap). Το handicap του φαβορί αναγράφεται με σημείο μείον (-) και της αδύναμης ομάδας με συν (+). Στο τέλος του αγώνα, η σχετική διαφορά σκορ (handicap) προσθέτεται ή αφαιρείται από το σκορ της επιλεγμένης ομάδας για να καθοριστεί το αποτέλεσμα. Για ομάδες που έχουν τις ίδιες πιθανότητες νίκης, δεν θα δοθεί διαφορά σκορ. Αυτό ονομάζεται αγώνας 'pick'. Σε περίπτωση ισοπαλίας όλα τα στοιχήματα με διαφορά σκορ (handicap) θα θεωρηθούν άκυρα. Η παράταση συμπεριλαμβάνεται.

3. Game Totals
Θα πρέπει να προβλέψετε αν το άθροισμα των πόντων που σημειώθηκαν σε έναν αγώνα θα είναι πάνω ή κάτω από τον δεδομένο αριθμό. Το συνολικό αποτέλεσμα είναι το άθροισμα των πόντων που σημειώθηκαν και από τις δύο ομάδες. Αν το άθροισμα των πόντων που σημειώθηκαν και από τις δύο ομάδες είναι ακριβώς ίσο με τον δεδομένο αριθμό τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα.

4. Τέταρτο/1ο Ημίχρονο Money Lines
Για να θεωρηθούν τα στοιχήματα έγκυρα, θα πρέπει να ολοκληρωθεί το σχετικό τέταρτο ή το 1ο ημίχρονο. Το 4ο τέταρτο δεν συμπεριλαμβάνει την παράταση.

5. 2ο Ημίχρονο Money Lines
Τα στοιχήματα για τη διαφορά σκορ (Handicap) του 2ου ημιχρόνου και το Game Totals του 2ου Ημιχρόνου θα είναι διαθέσιμα εφόσον ολοκληρωθεί το 1ο ημίχρονο του κάθε αγώνα και θα ανασταλλούν μόλις ξεκινήσει το 2ο ημίχρονο. Τα στοιχήματα Money Lines του 2ου ημιχρόνου συμπεριλαμβάνουν την παράταση. Σε περίπτωση διακοπής, για να ισχύουν τα στοιχήματα θα πρέπει να υπολείπονται 5 λεπτά ή λιγότερο από το τέλος του 2ου ημιχρόνου.

6. Τέταρτο που σημειώθηκαν οι περισσότεροι πόντοι
Για στοιχήματα στα οποία πρέπει να προβλέψετε σε ποιο τέταρτο θα σημειωθούν οι περισσότεροι πόντοι, η παράταση δεν συμπεριλαμβάνεται ως μέρος του 4ου τετάρτου.

7. Πρώτο Touchdown
Τα στοιχήματα σε παίκτες για να σκοράρουν το πρώτο touchdown θα θεωρηθούν άκυρα αν ο παίκτης δεν βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας. Διαφορετικά όλα τα στοιχήματα θεωρούνται έγκυρα, ακόμα και αν ο παίκτης δεν έλαβε μέρος στον αγώνα. Αν ένας αγώνας διακοπεί ή ανασταλεί αλλά το πρώτο touchdown έχει ήδη σημειωθεί, τα στοιχήματα για το πρώτο touchdown θα θεωρηθούν έγκυρα.

8. Ante-post (στοιχήματα σεζόν)
Αν η σεζόν NFC / AFC δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα στους νικητές του Superbowl, της Conference και των eight divisions θα ακυρώνονται.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΡΑΓΚΜΠΙΑ) ΡΑΓΚΜΠΙ ΛΙΓΚ

1. Όλα τα στοιχήματα στους αγώνες του Ράγκμπι ισχύουν για την κανονική διάρκεια των 80 λεπτών στην οποία λαμβάνονται υπόψη οι καθυστερήσεις αλλά όχι η παράταση και τα shoot-outs, εκτός και αν υπάρχει διαφορετική διατύπωση.

2. Αν ένας αγώνας διακοπεί πριν την ολοκλήρωση των 80 λεπτών τα στοιχήματα θα ακυρωθούν. Εξαίρεση αποτελούν τα στοιχήματα τα οποία έχουν ήδη διευθετηθεί. Π.χ ομάδα που θα σκοράρει πρώτη.

3. Σε περίπτωση αλλαγής του τόπου διεξαγωγής του αγώνα, τα στοιχήματα ακυρώνονται.

4. Σε περίπτωση που ένας αγώνας διακοπή, τα στοιχήματα θα παραμένουν σε εκκρεμότητα έως και 24 ώρες μετά την επίσημη ώρα έναρξης. Outright Στοιχήματα - Σε όλα τα outright στοιχήματα περιλαμβάνονται και τα play-offs εκτός αν υπάρχει διαφορετική διατύπωση. Ο «νικητής της κανονικής περιόδου» καθορίζεται βάση της βαθμολογίας της κανονικής περιόδου ανεξάρτητα από τη διεξαγωγή των πλέι οφ.

5. Τα στοιχήματα διευθετούνται με τη λήξη της αναμέτρησης/σεζόν ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε μετέπειτα αλλαγές τυχόν γίνουν από την αρμόδια αρχή.

6. Αποτέλεσμα με χάντικαπ - Στοιχηματίστε στην ομάδα που θα κερδίσει λαμβάνοντας υπόψη το χάντικαπ.

7. Σύνολο πόντων - Στοιχηματίστε στο συνολικό αριθμό των πόντων που θα σημειωθούν στα 80 λεπτά παιχνιδιού. Στο διάστημα αυτό λαμβάνονται υπόψη οι καθυστερήσεις αλλά όχι η παράταση και τα penalty shoot-outs, εκτός και αν υπάρχει διαφορετική διατύπωση.

8. Σύνολο πόντων Μονά/Ζυγά - Στοιχηματίστε αν ο συνολικός αριθμός των πόντων που θα σημειωθούν θα είναι μονός ή ζυγός. Ο αριθμός «0» αντιστοιχεί σε ζυγό.

Β) ΡΑΓΚΜΠΙ ΣΕΒΕΝΣ

1. Σε περίπτωση ακύρωσης ή αναβολής κάποιου αγώνα, τα στοιχήματα θα ισχύουν αν διεξαχθούν εντός 24 ωρών από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης.

2. Όλα τα στοιχήματα στο Ράγκμπι Σέβενς ισχύουν για τα επίσημα 14 λεπτά αγώνα (20 λεπτά σε περίπτωση τελικού), συμπεριλαμβανομένων των καθυστερήσεων, όχι, όμως, και της πιθανής παράτασης ή διαδικασίας πέναλτι, εκτός και αν υπάρχει ειδική αναφορά.

3. Αν κάποιος αγώνας διακοπεί πριν το πέρας των 14 λεπτών (20 λεπτών σε περίπτωση τελικού), η επιλογή θα ακυρωθεί, με εξαίρεση στοιχηματισμούς των οποίων τα αποτελέσματα έχουν ήδη διεξαχθεί πχ. Ομάδα που θα σκοράρει πρώτη.

4. Όλα τα στοιχήματα ισχύουν για την κανονική διάρκεια μόνο, συμπεριλαμβανομένων των καθυστερήσεων, όχι, όμως της παράτασης και της διαδικασίας των πέναλτι, εκτός και αν υπάρχει ειδική αναφορά.

5. Αποτέλεσμα αγώνα - Στοιχηματίστε στη νίκη της γηπεδούχου ομάδας, στην ισοπαλία ή στη νίκη της φιλοξενούμενης ομάδας.

6. Αποτέλεσμα με χάντικαπ - Στοιχηματίστε στο ποια ομάδα θα κερδίσει λαμβάνοντας υπόψη το χάντικαπ.

7. Συνολικοί πόντοι - Στοιχηματίστε στο πόσοι πόντοι θα επιτευχθούν συνολικά και από τις δύο ομάδες.

Γ) ΡΑΓΚΜΠΙ ΓΙΟΥΝΙΟΝ

1. Όλες τα στοιχήματα για τους αγώνες του Rugby Union ισχύουν για τα 36 λεπτά παιχνιδιού, συμπεριλαμβανομένων των καθυστερήσεων. Η παράταση και τα penalty shout-outs, δεν λαμβάνονται υπόψη εκτός αν υπάρχει διαφορετική διατύπωση.

2. Αν ο αγώνας διακοπεί πριν την ολοκλήρωση των 36 λεπτών, τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα, εκτός και αν έχουν ήδη διευθετηθεί (π.χ πρώτος tryscorer, ομάδα που θα σκοράρει πρώτη)

3. Αν αλλάξει ο τόπος διεξαγωγής των αγώνων, τα στοιχήματα θα λαμβάνονται ως άκυρα.

4. Αποτέλεσμα αγώνα: Στοιχηματίστε στη νίκη των γηπεδούχων, των φιλοξενουμένων ή στην ισοπαλία.

5. Ημίχρονο / Τελικό: στοιχηματίστε στο συνδυασμό των αποτελεσμάτων σε Ημίχρονο και Τελικό αποτέλεσμα. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε 9 πιθανούς συνδυασμούς. Η παράταση και τα penalty shoot-outs δε συμπεριλαμβάνονται.

6. Αποτέλεσμα ημιχρόνου: Στοιχηματίστε στο αποτέλεσμα του αγώνα στο ημίχρονο. Τα στοιχήματα θα ακυρώνονται αν ο αγώνας διακοπεί πριν το ημίχρονο.

7. Oμάδα που θα σκοράρει πρώτη - Στοιχηματίστε στην ομάδα που θα σκοράρει τον πρώτο πόντο στον αγώνα (πέναλτι, try or drop goal). Τα penalty tries λαμβάνονται υπόψη.

8. Oμάδα που θα σκοράρει πρώτη Try - Στοιχηματίστε στην ομάδα που θα σημειώσει το πρώτο try στον αγώνα. Τα Penalty tries λαμβάνονται υπόψη.

9. Αποτέλεσμα με χάντικαπ - Ποιά ομάδα θα κερδίσει τον αγώνα λαμβάνοντας υπόψη το χάντικαπ.

10. Διπλή ευκαιρία - Στοιχηματίστε στα δύο από τα τρία πιθανά αποτελέσματα του αγώνα. Υπάρχουν τρείς δυνατές επιλογές:

Ι) 1-Χ: Η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει ή να λήξει ισοπαλία ο αγώνας.
ΙΙ) 2-Χ: Η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει ή να λήξει ισοπαλία ο αγώνας.
ΙΙΙ) 1-2: Η γηπεδούχος ή η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει τον αγώνα.

11. Όταν ο αγώνας διεξάγεται σε ουδέτερο γήπεδο, η ομάδα που εμφανίζεται στα αριστερά, αναφέρεται ως γηπεδούχος μόνο για στοιχηματικούς λόγους.

12. Τρόπος επίτευξης πρώτου πόντου - Στοιχηματίστε στον τρόπο επίτευξης του πρώτου πόντου. Τα penalty tries υπολογίζονται σαν κανονικό try. Σε περίπτωση που δεν σημειωθεί κάποιος πόντος, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.

13. Αποτέλεσμα - στοιχηματίστε στον τρόπο με τον οποίο θα κριθεί το παιχνίδι, δηλαδή στην κανονική διάρκεια, στην παράταση ή στα πέναλτι.

14. Πρώτος tryscorer - Επιλέξτε τον παίχτη που θα σημειώσει το πρώτο try στον αγώνα. Τα στοιχήματα θα ακυρώνονται αν ο παίχτης δεν λάβει μέρος στον αγώνα ή αν το πρώτο try έχει ήδη σημειωθεί τη στιγμή που ο αθλητής θα μπει στον αγώνα. Κάθε δυνατή προσπάθεια θα καταβάλλεται ώστε να παρέχονται όλοι οι παίχτες για στοιχηματισμό. Παρόλα αυτά, αν κάποιος παίχτης δεν αναφέρονται και σημειώσει το try θα θεωρείται αυτός ως νικητής. Τα penalty tries δεν λαμβάνονται υπόψη και το αποτέλεσμα θα καθορίζεται βάση του επόμενου try που θα σημειωθεί.

15. Τελευταίος tryscorer - Στοιχηματίστε στον παίχτη που θα σημειώσει το τελευταίο try στον αγώνα. Αν ο παίχτης που επιλέξατε δεν πάρει μέρος στον αγώνα, τότε τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. Όλοι οι αθλητές που συμμετέχουν τον αγώνα θα λαμβάνονται υπόψη. Τα penalty tries δεν λαμβάνονται υπόψη και το αποτέλεσμα θα καθορίζεται βάση του προηγούμενου try που είχε σημειωθεί.

16. Tryscorer - Στοιχηματίστε στον παίχτη ο οποίος θα πετύχει ένα try κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο παίχτης επιλογής σας θα πρέπει να ξεκινήσει τον αγώνα για να έχει ισχύ το στοίχημα. Τα στοιχήματα σε παίχτες οι οποίοι δεν ξεκίνησαν τον αγώνα ή μπήκαν σας αλλαγή θα λαμβάνονται ως άκυρα.

17. Νικητής ζευγαριού - Στοιχηματίστε στην ομάδα που θα κερδίσει και θα προκριθεί στον επόμενο γύρο ή θα κερδίσει τη διοργάνωση. Οι αγώνες μπορεί να είναι μονοί ή διπλοί.

18. Outright νικητής - Στοιχηματίστε στην ομάδα ή στον αθλητή ο οποίος θα κατακτήσει τη διοργάνωση. Τα outright στοιχήματα θα ισχύουν ανεξάρτητα αν η ομάδα ή ο αθλητής παίρνει μέρος στο τουρνουά. Όλα τα outright στοιχήματα περιλαμβάνουν τα πλέι οφ, εκτός αν υπάρχει διαφορετική διατύπωση.

19. Πρώτος Tryscorer - Στοιχηματίστε στον αθλητή ο οποίος θα πετύχει τα περισσότερα tries στη διοργάνωση. Τα tries που σημειώνονται στην παράταση θα υπολογίζονται κανονικά.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΠΟΞ1. Πληρωμή Στοιχήματος
Όλα τα στοιχήματα σε αγώνες πυγμαχίας βασίζονται στο Επίσημο Αποτέλεσμα που δίνεται κατά την ολοκλήρωση του αγώνα εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά ή εάν έχει ήδη τοποθετηθεί το στοίχημα.
Η πληρωμή δεν θα επηρεαστεί από όποια επόμενη ερώτηση ή τροποποίηση. Όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα σε περίπτωση αντικατάστασης πυγμάχου.

2. Αγώνες που έχουν Εγκαταλειφθεί
Όλα τα στοιχήματα σε αγώνες που έχουν εγκαταλειφθεί πριν την ολοκλήρωση τους θα ακυρώνονται, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά ή εάν έχει ήδη διευθετηθεί το στοίχημα.

3. Αγώνες που έχουν Αναβληθεί/Μετατεθεί
Σε περίπτωση που ένας αγώνας αναβληθεί, μετατεθεί χρονικά ή μετακινηθεί σε διαφορετικό στάδιο θα ακυρώνονται, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν για 30 ημέρες, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής ημερομηνίας εκκίνησης του αγώνα.

4. Αποδόσεις Γύρου
Για να είναι κερδοφόρα τα στοιχήματα πρέπει να προβλέπουν ποιος πυγμάχος θα κερδίσει τον αγώνα.
Οι αγώνες συνήθως ξεκινούν για στοιχηματισμό αφού έχει χτυπήσει το κουδούνι για τον πρώτο γύρο. Για αυτόν τον τύπο στοιχήματος προσφέρεται μία απόδοση για την «Ισοπαλία». Εάν συμβεί κάτι τέτοιο όλα τα στοιχήματα σε κάθε πυγμάχο θα θεωρηθούν χαμένα.

5. Αποδόσεις Γύρου και Αποδόσεις Γκρουπ Γύρων
Για να είναι κερδοφόρα τα στοιχήματα πρέπει να προβλέπουν τον γύρο ή το γκρουπ των γύρων όπου θα τερματιστεί ο αγώνας.
Εάν ο αριθμός των γύρων σε έναν αγώνα αλλάξει, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται. Σε περίπτωση σύγκρουσης κεφαλιών ή χτυπήματος κάτω από τη ζώνη που θα έχει ως αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθούν οι κάρτες σκορ του κριτή για να καθορίσουν τον νικητή πριν την ολοκλήρωση του προγραμματισμένου αριθμού γύρων, ο πυγμάχος που αναδεικνύεται νικητής θα θεωρείται ότι έχει κερδίσει από διακοπή τη στιγμή που σταμάτησε ο αγώνας.
Όλα τα στοιχήματα «Νίκη σε Βαθμούς» για να είναι επιτυχή απαιτούν την ολοκλήρωση όλων των γύρων. Εάν κάποιος πυγμάχος αποτύχει να μπει στο ρινγκ αφού έχει χτυπήσει το καμπανάκι, ο αγώνας θα θεωρηθεί ότι έχει τελειώσει στον προηγούμενο γύρο.

6. Τρόπος Που Θα Κερδηθεί Ο Αγώνας
Για να είναι κερδοφόρα τα στοιχήματα πρέπει να προβλέπουν την μέθοδο με την οποία θα κερδισθεί ο αγώνας.
Σε περίπτωση σύγκρουσης κεφαλιών ή χτυπήματος κάτω από τη ζώνη που θα έχει ως αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθούν οι κάρτες σκορ του κριτή για να καθορίσουν τον νικητή πριν την ολοκλήρωση του προγραμματισμένου αριθμού γύρων, ο πυγμάχος που αναδεικνύεται νικητής θα θεωρείται ότι έχει κερδίσει με νοκ-άουτ τη στιγμή που σταμάτησε ο αγώνας.

7. Συνολικά Λεπτά
Για να είναι κερδοφόρα τα στοιχήματα πρέπει να προβλέπουν τη χρονική ζώνη (π.χ. 6-10 λεπτά) που περιλαμβάνει τη συνολική διάρκεια του αγώνα.

8. Στοιχήματα αγώνα (3 επιλογές)
Διευθετείται με βάση την επίσημη απόφαση του διαιτητή. Θα προσφέρεται απόδοση για την ισοπαλία.

9. Στοιχήματα αγώνα (2 επιλογές)
Διευθετείται με βάση την επίσημη απόφαση του διαιτητή. Όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα σε περίπτωση ισοπαλίας.

10. Στοιχήματα Γύρου / Στοιχήματα Συνόλου Γύρων
Εάν ένας αγώνας διακοπεί πριν την ολοκλήρωση όλων των γύρων, ή εάν ένας πυγμάχος αποκλειστεί και ο νικητής κριθεί με βάση τα σημεία, τα στοιχήματα θα διευθετούνται στο γύρο στον οποίο σταμάτησε ο αγώνας.

11. Τρόπος Νίκης
KO (Νοκ άουτ), TKO (Τεχνικό νοκ άουτ) ή DQ (Αποκλεισμός) - Το νοκ άουτ (KO) ισχύει όταν ο πυγμάχος δεν σηκωθεί μετά το μέτρημα των 10 δευτερολέπτων. Το τεχνικό νοκ άουτ (TKO) αναφέρεται στον κανόνα των 3 νοκ ντάουν ή όταν ο διαιτητής παρεμβαίνει και διακόπτει τον αγώνα. Ο αποκλεισμός (DQ) ισχύει όταν θεωρείται ότι ο πυγμάχος έχει παίξει αντικανονικά και κατά συνέπεια χάνει τον αγώνα.
Απόφαση ή τεχνική απόφαση - Η απόφαση βασίζεται στα δελτία σημείων των κριτών. Η τεχνική απόφαση ισχύει όταν ο αγώνας δεν μπορεί να συνεχιστεί για οποιοδήποτε λόγο εκτός του νοκ άουτ (ΚΟ), του τεχνικού νοκ άουτ (ΤΚΟ) ή του αποκλεισμού (DQ). Ανεξάρτητα από το αν ολοκληρώθηκε το σύνολο των γύρων που είχαν προγραμματιστεί, σε περίπτωση που λαμβάνεται τεχνική απόφαση, τα στοιχήματα θα διευθετούνται είτε ως νικητής στα σημεία είτε ως ισοπαλία από τη στιγμή που δεν υπήρξε νοκ άουτ (ΚΟ), τεχνικό νοκ άουτ (ΤΚΟ) ή αποκλεισμός (DQ).

12. Σύνολο γύρων
Για λόγους διευθέτησης, σε περίπτωση που πραγματοποιείταιι μισός γύρος, τότε το πάνω/κάτω καθορίζεται με βάση το σημείο μέχρι το μέσο του γύρου. Για παράδειγμα, σε ένα γύρο διάρκειας τριών λεπτών το σημείο αυτό θα είναι το 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα.
Διάρκεια αγώνα - Στην περίπτωση οποιουδήποτε αποτελέσματος για το οποίο ο αγώνας δεν διήρκεσε για όσο διάστημα είχε προγραμματιστεί, τότε όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως «Μη ολοκλήρωση διάρκειας αγώνα».

13. Κανονισμοί Τελικού Νικητή Τουρνουά
Στην περίπτωση ενός μη συμμετέχοντα, ο R4 μπορεί να ισχύει για στοιχήματα για τον «Τελικό νικητή» όπως το "Super Six", το "Prizefighter", κ.λπ. Σε όλους τους πελάτες που στοιχηματίζουν σε μη συμμετέχοντα, θα επιστρέφονται τα ποσά σε περίπτωση που ο πυγμάχος εγκαταλείψει προτού αρχίσει ο αγώνας

14. Γενικοί Κανονισμοί
Αδυναμία παρουσίας σε γύρο - Εάν ο πυγμάχος δεν καταφέρει να ξεκινήσει τον επόμενο γύρο, τα στοιχήματα θα διευθετούνται θεωρώντας ότι ο αντίπαλός του έχει κερδίσει τον αγώνα στον προηγούμενο γύρο.
Αλλαγή προγραμματισμένου αριθμού γύρων - Ισχύουν όλα τα στοιχήματα τελικού νικητή για τον αγώνα. Ωστόσο, θα θεωρούνται άκυρα τα στοιχήματα γύρου.
Τα στοιχήματα σε αγώνες που ακυρώθηκαν/ αναβλήθηκαν θα θεωρούνται άκυρα.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΥΤΣΑΛ1. Στοίχημα σε αγώνα
Τα αποτελέσματα θεωρούνται αυτά που διαμορφώνονται στην κανονική διάρκεια, εξαιρουμένης της παράτασης, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά.

2. Χάντικαπ
Προβλέψτε το αποτέλεσμα του αγώνα αφού το χάντικαπ έχει εφαρμοστεί στο τρέχον σκορ. Τα αποτελέσματα θεωρούνται αυτά που διαμορφώνονται στην κανονική διάρκεια, εξαιρουμένης της παράτασης, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά.

3. Σύνολο Γκολ
Προβλέψτε εάν τα συνολικά γκολ θα είναι περισσότερα ή λιγότερα από έναν συγκεκριμένο αριθμό. Τα αποτελέσματα θεωρούνται αυτά που διαμορφώνονται στην κανονική διάρκεια, εξαιρουμένης της παράτασης, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά.

4. Στόιχημα σε τουρνουά
Προβλέψτε τον νικητή του τουρνουά. Τα στοιχήματα διευθετούνται σύμφωνα με την επίσημη βαθμολογία όπως διαμορφώνεται μετά την ολοκλήρωση του τουρνουά και τυχόν τροποποιήσεις ή μελλοντικές έρευνες δεν επηρεάζουν τα στοιχήματα.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΡΙΚΕΤΣε περίπτωση που ένας αγώνας διακοπή, τα στοιχήματα θα παραμένουν σε εκκρεμότητα έως και 24 ώρες μετά την επίσημη ώρα έναρξης.
Αν αλλάξει η έδρα ενός αγώνα, τα στοιχήματα που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, ισχύουν κανονικά, αν η γηπεδούχος ομάδα παραμένει γηπεδούxος. Αν αντιστραφούν η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα, τα στοιχήματα που έχουν πραγματοποιηθεί βάσει της αρχικής σειράς, θα ακυρώνονται.
Όλα τα στοιχήματα θα ορίζονται βάσει του επίσημου αποτελέσματος όπως αυτό δηλώνεται από τον αρμόδιο φορέα του αγώνα ή του διαγωνισμού.

1. Αγώνες μίας ημέρας
Σε αγώνες που επηρεάστηκαν από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, τα στοιχήματα θα διέπονται από τους επίσημους κανόνες ανταγωνισμού με την ακόλουθη εξαίρεση: αν ένας αγώνας αποφασιστεί είτε από ένα μπολ ή τη ρίψη του νομίσματος, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.
Αν ένας αγώνας διακοπεί λόγω εξωτερικών παρεμβάσεων, τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εκτός και αν ο νικητής δηλώνεται με βάση τους επίσημους κανόνες ανταγωνισμού. Σε περίπτωση αλλαγής του αντιπάλου, όλα τα στοιχήματα για το συγκεκριμένο αγώνα είναι άκυρα.
Σε περίπτωση ισοπαλίας ή μη νικητή που καθορίζεται από τους κανόνες του ανταγωνισμού, τότε όλα τα στοιχήματα θα πρέπει να θεωρούνται μια ώθηση και να επιστρέφονται.

2. Φιλικοί αγώνες
Τα στοιχήματα θα ισχύουν βάσει του επίσημου αποτελέσματος, εφόσον τουλάχιστον μία μπάλα έχει ριφθεί.
Σε περίπτωση ισοπαλίας ή μη νικητή που καθορίζεται από τους κανόνες του ανταγωνισμού, τότε όλα τα στοιχήματα θα πρέπει να θεωρούνται μια ώθηση και να επιστρέφονται.
Αν ένας αγώνας διακοπεί λόγω εξωτερικών παρεμβάσεων, τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

3. Συνολικό στοίχημα (όλα τα στοιχήματα που περιλαμβάνουν τις επιλογές "Over" και "Under"): Εάν ένα over/innings διακοπεί κατά την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, τότε όλα τα στοιχήματα ισχύουν. Σε περίπτωση που ένα over/innings εγκαταληφθεί ή τελειώσει νωρίτερα λόγω καιρικών συνθηκών ή οποιουδήποτε άλλου λόγου που δεν εμπίπτει στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, τότε όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται εκτός εάν το υψηλότερο δυνατό στοίχημα έχει ήδη επιτευχθεί.

4. Session runs (αριθμός των runs που θα σημειωθούν σε καθορισμένη session): 20 overs πρέπει να ολοκληρωθούν για να ισχύουν τα στοιχήματα.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΒΕΛΑΚΙΑΣε περίπτωση που ένας αγώνας διακοπή, τα στοιχήματα θα παραμένουν σε εκκρεμότητα έως και 24 ώρες μετά την επίσημη ώρα έναρξης.

1. Outright
Όλα τα outright στοιχήματα ισχύουν ανεξάρτητα αν θα αγωνιστεί ο παίκτης ή όχι.

2. Money line
Σε περίπτωση που κάποιος αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, ο παίκτης που θα περάσει στον επόμενο γύρο ή θα ανακηρυχτεί νικητής θα θεωρείται νικητής για την τακτοποίηση των στοιχημάτων.
Σε δελτία με περισσότερους επιλογές τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν το αποτέλεσμα είναι ισοπαλία.

3. Spread
Σε περίπτωση που ο προκαθορισμένος αριθμός των σετ δεν ολοκληρωθεί ή αλλάξει ή διαφέρει από αυτόν που ήταν διαθέσιμος για στοιχήματα, τότε όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.
Όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται αν ο αγώνας δεν ολοκληρωθεί.

4. Over/Under
Σε περίπτωση που ο προκαθορισμένος αριθμός των σετ δεν ολοκληρωθεί ή αλλάξει ή διαφέρει από αυτόν που ήταν διαθέσιμος για στοιχήματα, τότε όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.
Όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται αν ο αγώνας δεν ολοκληρωθεί.

5. In-Play betting
Τα στοιχήματα σε όλες τις αγορές θα ακυρώνονται αν δεν ολοκληρώνεται ο αριθμός των προκαθορισμένων σετ.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛΣε περίπτωση που ένας αγώνας διακοπή, τα στοιχήματα θα παραμένουν σε εκκρεμότητα έως και 24 ώρες μετά την επίσημη ώρα έναρξης.
Όλα τα στοιχήματα περιλαμβάνουν επιπλέον γύρους, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά.
Για να ισχύουν τα στοιχήματα, το παιχνίδι πρέπει να έχει τουλάχιστον 9 γύρους (ή 8.5 αν προηγείται η γηπεδούχος ομάδα), εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά.
Σε περίπτωση αλλαγής έδρας τα στοιχήματα που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, ισχύουν κανονικά, αν η γηπεδούχος ομάδα παραμένει γηπεδούχος. Αν αντιστραφούν η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα, τα στοιχήματα που πραγματοποιήθηκαν βάσει της αρχικής σειράς θεωρούνται άκυρα.

1. MLB
Αν οι δύο πίτσερ (ρίπτες) που ξεκινούν το παιχνίδι δεν είναι οι ίδιοι με αυτούς που καθορίστηκαν στο στοίχημα, τα στοιχήματα δε θεωρούνται έγκυρα.

2. Money line
Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει το παιχνίδι.

3. Run line
Η νίκη ή η ήττα καθορίζονται από τον αριθμό των πόντων των δύο ομάδων συγκρινόμενο με τη γραμμή πόντων που δόθηκε πριν την έναρξη του αγώνα.

4. Run line -1.5
Κερδίζετε αν η ομάδα σας κερδίσει το παιχνίδι με διαφορά δύο ή περισσότερων πόντων.

5. Run line 1.5
Κερδίζετε αν η ομάδα σας κερδίσει ή χάσει με ένα πόντο διαφορά ακριβώς.

6. Over/Under
Προβλέψτε το συνολικό αριθμό πόντων σε ένα παιχνίδι.

7. Over 9.5
Κερδίζετε αν μπουν περισσότεροι από 9 πόντοι στο παιχνίδι. Σε αντίθετη περίπτωση, χάνετε.

8. Under 9.5
Κερδίζετε αν μπουν λιγότεροι από 10 πόντοι στο παιχνίδι. Σε αντίθετη περίπτωση, χάνετε.

9. Under 9
Κερδίζετε αν μπουν λιγότεροι από 9 πόντοι στο παιχνίδι.
Αν μπουν ακριβώς 9 πόντοι, τα χρήματά σας επιστρέφονται. Σε αντίθετη περίπτωση, χάνετε.

10. Over 9
Κερδίζετε αν μπουν περισσότεροι από 9 πόντοι στο παιχνίδι.
Αν μπουν ακριβώς 9 πόντοι, τα χρήματά σας επιστρέφονται, σε αντίθετη περίπτωση, χάνετε.

11. 1ο Ημίχρονο (5 γύροι)
Στο μπέιζμπολ, όλα τα στοιχήματα του πρώτου ημιχρόνου καθορίζονται από το σκορ στο τέλος των 5 πρώτων γύρων.
Για να ισχύουν τα στοιχήματα, το παιχνίδι πρέπει να συνεχιστεί για τουλάχιστον 5 γύρους.

12. Μονά/ Ζυγά
Πρόβλεψη αν ο συνολικός αριθμός των πόντων στο παιχνίδι είναι μονός ή ζυγός.
Για να ισχύουν τα στοιχήματα, το παιχνίδι πρέπει να συνεχιστεί για τουλάχιστον 9 γύρους (ή 8.5 αν προηγείται η γηπεδούχος ομάδα).

13. Στοιχηματισμός σειράς
Τα στοιχήματα ακυρώνονται αν δε συμπληρωθεί ή αν αλλάξει ο προκαθορισμένος αριθμός παιχνιδιών.

14. Πρώτη ομάδα με 3 Runs
Προβλέψτε ποια ομάδα θα κάνει πρώτη 3 runs. Αν και οι δύο ομάδες κάνουν 3 runs η συγκεκριμένη αγορά θα ακυρωθεί

15. Ομάδα που θα κάνει το 1ο / Τελευταίο Home Run

Σημαίνει ποια ομάδα θα κάνει το 1ο / τελευταίο Home Run.
Αν ένας αγώνας ολοκληρωθεί χωρίς κανένα home run όλα τα στοιχήματα της συγκεκριμένης αγοράς θα είναι άκυρα.
Αν ένας αγώνας σταματήσει μετά την επίτευξη ενός home run όλα τα στοιχήματα για το 1ο home run θα ισχύουν ενώ θα ακυρωθούν αυτά που αφορούν το τελευταίο home run.

16. Σύνολο Runs Ομάδας
Το στοίχημα σύνολο runs ομάδας είναι παρόμοιο με το στοίχημα Over / Under. Η νίκη ή η ήττα καθορίζονται από το σύνολο των πόντων που θα συγκεντρώσει η προκαθορισμένη ομάδα.
Για να ισχύουν τα στοιχήματα, το παιχνίδι θα πρέπει να συνεχιστεί για τουλάχιστον 9 γύρους (ή 8 ½ αν προηγείται η γηπεδούχος ομάδα).

17. Outright
Τα στοιχήματα για την τελική κατάταξη του πρωταθλήματος περιλαμβάνουν και τα πλέι-οφ.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ1. Νικητής γύρου
Προβλέψτε ποιος ποδηλάτης θα κερδίσει τον γύρο. Σε περίπτωση ντισκαλιφιέ, η τελετή μεταλλίων θα μετρήσει ως "τελική" και θα καθορίσει τη διευθέτηση.
Για τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν πριν από την έναρξη του αγώνα ισχύουν κανόνες ante post στοιχηματισμού και τα ποσά στοιχηματισμού σε κάποιον διαγωνιζόμενο που αποσύρεται ή δε συμμετέχει θα χάνονται.

2. Νικητής φάσης
Προβλέψτε ποιος ποδηλάτης θα κερδίσει μία συγκεκριμένη φάση του αγώνα.
Τα ποσά στοιχηματισμού σε μη συμμετέχοντες θα επιστρέφονται και μείωση σύμφωνα με τον Κανόνα 4 μπορεί να εφαρμόζεται στα νικηφόρα στοιχήματα.
Σε περίπτωση ντισκαλιφιέ, η τελετή μεταλλίων θα μετρήσει ως "τελική" και θα καθορίσει τη διευθέτηση.

3. Στοίχημα σε αγώνα ατομικής φάσης
Προβλέψτε ποιος ποδηλάτης θα λάβει την καλύτερη επίσημη θέση τερματισμού σε συγκεκριμένη φάση του αγώνα.
Για να ισχύουν τα στοιχήματα θα πρέπει όλοι οι δηλωμένοι ποδηλάτες του αγώνα να ξεκινήσουν στη φάση.
Για να ισχύουν τα στοιχήματα, τουλάχιστον ένας ποδηλάτης θα πρέπει να συμπληρώσει τη φάση.
Σε περίπτωση ντισκαλιφιέ, η τελετή μεταλλίων θα μετρήσει ως "τελική" και θα καθορίσει τη διευθέτηση.

4. Στοίχημα σε αγώνα ομαδικής φάσης
Προβλέψτε ποια ομάδα θα λάβει την καλύτερη επίσημη θέση τερματισμού σε συγκεκριμένη φάση του γύρου.
Για να ισχύουν τα στοιχήματα θα πρέπει όλες οι δηλωμένες ομάδες του αγώνα να ξεκινήσουν στη φάση.
Για να ισχύουν τα στοιχήματα, τουλάχιστον μία ομάδα θα πρέπει να συμπληρώσει τον αγώνα.
Σε περίπτωση ντισκαλιφιέ, η τελετή μεταλλίων θα μετρήσει ως "τελική" και θα καθορίσει τη διευθέτηση.

5. Στοίχημα αγώνα σε ατομικό γύρο
Προβλέψτε ποιος ποδηλάτης θα λάβει την καλύτερη επίσημη θέση τερματισμού στον αγώνα.
Για να ισχύουν τα στοιχήματα θα πρέπει όλοι οι δηλωμένοι ποδηλάτες να ξεκινήσουν τον αγώνα.
Για να ισχύουν τα στοιχήματα, τουλάχιστον ένας ποδηλάτης θα πρέπει να συμπληρώσει τον αγώνα.
Σε περίπτωση ντισκαλιφιέ, η τελετή μεταλλίων θα μετρήσει ως "τελική" και θα καθορίσει τη διευθέτηση.

6. Στοίχημα αγώνα σε ομαδικό γύρο
Προβλέψτε ποια ομάδα θα λάβει την καλύτερη επίσημη θέση τερματισμού στον αγώνα.
Για να ισχύουν τα στοιχήματα θα πρέπει όλες οι δηλωμένες ομάδες του αγώνα να ξεκινήσουν τον αγώνα.
Για να ισχύουν τα στοιχήματα, τουλάχιστον μία ομάδα θα πρέπει να συμπληρώσει τον αγώνα.
Σε περίπτωση ντισκαλιφιέ, η τελετή μεταλλίων θα μετρήσει ως "τελική" και θα καθορίσει τη διευθέτηση.

7. Ειδικές κατηγορίες
Προβλέψτε τον νικητή μίας ειδικής κατηγορίας του αγώνα. Αυτές περιλαμβάνουν το King of the Mountains, Green Jersey, Yellow Jersey, κλπ.
Το στοίχημα θα διευθετηθεί σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα τη στιγμή παρουσίασης των μεταλλίων στο τέλος του γύρου. Μετέπειτα αλλαγές ή προσαρμογές δεν θα επηρεάζουν τα στοιχήματα.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΒΟΛΕΪΣε περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει, αλλά δεν ολοκληρωθεί, τότε όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στους κανόνες.
Σε περίπτωση που ένας αγώνας αναβληθεί ή αφθονούν για οποιοδήποτε λόγο, τα στοιχήματα θα παραμένουν σε εκκρεμότητα έως και 24 ώρες μετά την επίσημη ώρα έναρξης.

1. Στοίχημα σετ
Το χάντικαπ στη βασική γραμμή αναφέρεται στο χάντικαπ του σετ.
Τα στοιχήματα ακυρώνονται αν ο ισχύων αριθμός των σετ δεν ολοκληρωθεί ή αν αλλάξει.

2. Over/Under
Προβλέψτε το συνολικό αριθμό των σετ σε έναν αγώνα.

3. Πρώτο σετ
Σε περίπτωση που το σετ δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.

4. Ακριβές σκορ
Προβλέψτε το σκορ των σετ στο τέλος του αγώνα.
Τα στοιχήματα ακυρώνονται αν ο ισχύων αριθμός των σετ δεν ολοκληρωθεί ή αν αλλάξει.

5. Συνολικοί πόντοι
Οι <<Συνολικοί Πόντοι>> είναι παρόμοιοι με το Ασιατικό και το Under/ Over στοίχημα. Η νίκη ή η απώλεια καθορίζονται από τον αριθμό των πόντων και των δύο ομάδων. Συνεχεία σύγκριση με το μειονέκτημα που χορηγήθηκαν πριν από την έναρξη αγώνα.

6. Group Winner
Στοιχήματα για την τελική θέση της ομάδας.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪΣε περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει, αλλά δεν ολοκληρωθεί, τότε όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στους κανόνες.
Σε περίπτωση που ένας αγώνας αναβληθεί ή αφθονούν για οποιοδήποτε λόγο, τα στοιχήματα θα παραμένουν σε εκκρεμότητα έως και 24 ώρες μετά την επίσημη ώρα έναρξης.

1. Στοίχημα για τα σετ (Σωστό Σκορ)
Το στοίχημα αφορά το σωστό τελικό σκορ στα σετ.

2. Νικητής Σετ
Το στοίχημα αφορά το νικητή συγκεκριμένου σετ. Το αντίστοιχο σετ πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα.

3. Ανακηρυγμένοι Φιναλίστ
Οι φιναλίστ είναι οι ομάδες που όντως αγωνίζονται στον τελικό ανεξάρτητα από το τρόπο που τους οδήγησε στο επίπεδο αυτό, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων που λαμβάνονται από οποιοδήποτε αρμόδιο όργανο.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝΕκτός από τους ακόλουθους ειδικούς κανόνες στοιχημάτων, ισχύουν οι συνήθεις κανόνες στοιχημάτων. Παρόλα αυτά, οι ειδικοί κανόνες υπερισχύουν των συνήθων κανόνων.

1. Όλα τα στοιχήματα σχετικά με τον αριθμό των μεταλλίων θα διακανονίζονται σύμφωνα με τον επίσημο πίνακα μεταλλίων στο τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων. Οποιεσδήποτε αλλαγές γίνουν από αρμόδιο όργανα μεταγενέστερα δεν θα υπολογίζονται για τους σκοπούς του στοιχήματος.

2. Μετάλλια ομάδας
Όποια μετάλλια κερδίζονται από μια ομάδα/κράτος ανά αγώνισμα μετρούν ως ένα μετάλλιο ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών της ομάδας.

3. Ποια χώρα θα κερδίσει τα περισσότερα χρυσά μετάλλια;
Εάν δύο ή περισσότερες χώρες κερδίσουν ίσο αριθμό χρυσών μεταλλίων, θα μετράει ο αριθμός των αργυρών. Εάν ο αριθμός μεταλλίων εξακολουθεί να είναι ίσος, θα μετράει ο αριθμός των χάλκινων μεταλλίων.

4. Ποια χώρα θα κερδίσει τα περισσότερα αργυρά μετάλλια;
Εάν δύο ή περισσότερες χώρες κερδίσουν ίσο αριθμό αργυρών μεταλλίων, θα μετράει ο αριθμός των χρυσών. Εάν ο αριθμός μεταλλίων εξακολουθεί να είναι ίσος, θα μετράει ο αριθμός των χάλκινων μεταλλίων.

5. Ποια χώρα θα κερδίσει τα περισσότερα χάλκινα μετάλλια;
Εάν δύο ή περισσότερες χώρες κερδίσουν ίσο αριθμό χάλκινων μεταλλίων, θα μετράει ο αριθμός των χρυσών. Εάν ο αριθμός μεταλλίων εξακολουθεί να είναι ίσος, θα μετράει ο αριθμός των αργυρών μεταλλίων.ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣΌλες οι αγορές αγώνα θα διευθετούνται συμπεριλαμβάνοντας παράταση αν παιχτεί, εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά. Πρέπει να συμπληρωθεί η κανονική περίοδος για να μετρήσουν τα στοιχήματα, εκτός να έχει οριστεί διαφορετικά. Αν η διάρκεια ενός αγώνα αλλάξει από τον διοργανωτικό φορέα πριν την έναρξη του παιχνιδιού, η νέα διάρκεια του αγώνα θα λαμβάνεται ως η επίσημη κανονική διάρκεια για αυτό τον αγώνα, και όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν εφόσον αυτή η νέα κανονική διάρκεια ολοκληρωθεί.

1. Στοίχημα Αγώνα
Αν ένας αγώνας λήξει ισόπαλος, συμπεριλαμβάνοντας παράταση αν παιχτεί, τότε τα στοιχήματα θα ακυρώνονται, εκτός αν έχει προσφερθεί απόδοση για ισοπαλία. Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση τα επίσημα αποτελέσματα AFL.

2. Αλλαγή συνθηκών διεξαγωγής αγώνα
Αν το γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα αλλάξει, τότε τα στοιχήματα θα ισχύσουν με την προϋπόθεση ότι η γηπεδούχος ομάδα εξακολουθεί να είναι γηπεδούχος. Αν αντιστραφούν γηπεδούχος και φιλοξενούμενος,τότε τα στοιχήματα είναι άκυρα.

3. Στοίχημα Περιόδου
Για όλα τα στοιχήματα περιόδου σε περίπτωση που μία συγκεκριμένη περίοδος δεν ολοκληρωθεί τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένη αγοράς έχει ήδη καθοριστεί. Αν ένα παιχνίδι οδηγηθεί στην παράταση, τότε αυτή θα συμπεριληφθεί για λόγους διευθέτησης (θεωρείται συνέχεια της 4ης περιόδου).

4. Στοίχημα Ημιχρόνου
Για όλα τα στοιχήματα ημιχρόνου σε περίπτωση που ένα συγκεκριμέν ημίχρονο δεν ολοκληρωθεί τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένη αγοράς έχει ήδη καθοριστεί. Αν ένα παιχνίδι οδηγηθεί στην παράταση, τότε αυτή θα συμπεριληφθεί για λόγους διευθέτησης (θεωρείται συνέχεια του 2ου ημιχρόνου).

5. Διπλό Αποτέλεσμα
Προβλέπετε το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου αγώνα στο ημίχρονο και στο τελικό συμπεριλαμβάνοντας την παράταση αν παιχτεί.

6. Ημίχρονο/Τελικό Διαφορά Νίκης
Προβλέπετε τον συνδυασμό ομάδας και διαφορά νίκης του συγκεκριμένου αγώνα στο ημίχρονο και στο τελικό συμπεριλαμβάνοντας την παράταση αν παιχτεί.

7. Ομάδα Να Σκοράρει Πρώτη
Η αγορά καλύπτει οποιοδήποτε σκοράρισμα π.χ. Γκολ/Behind για σκοπούς διευθέτησης.

8. Ομάδα Να Σκοράρει Το Πρώτο Γκολ
Η αγορά καλύπτει μόνο το Γκολ για σκοπούς διευθέτησης.

9. Πρώτος παίκτης που θα σκοράρει /τελευταίος παίκτης που θα σκοράρει/να σκοράρει ένα γκολ/ο παίκτης να σκοράρει 2, 3 ή περισσότερα
Τα στοιχήματα σε παίκτες που δεν συμμετέχουν στον αγώνα θα είναι άκυρα. Αν ο παίκτης σας είναι ένας αναπληρωματικός που δεν χρησιμοποιήθηκε ή μπει στο γήπεδο ως αλλαγή αφότου ένα γκολ έχει σημειωθεί, τότε τα στοιχήματα στον παίκτη σας για να σκοράρει το πρώτο γκολ, θα είναι άκυρα. Αν ο παίκτης σας μπει στο γήπεδο ως αλλαγή οποιαδήποτε στιγμή πριν από την σημείωση του πρώτου γκολ, τότε το στοίχημα σας θα ισχύει. Αν ο παίκτης σας είναι ένας από τους τρεις εναλλασόμενους παίκτες, τότε το στοίχημά σας ισχύει. Όλοι οι παίκτες που συμμετέχουν σε έναν αγώνα, θα θεωρούνται και συμμετέχοντες για τον στοιχηματισμό σε Τελευταίο Παίκτη Που Θα Σκοράρει, Να Σκοράρει ένα Γκολ και Ο Παίκτης να σκοράρει 2, 3 ή περισσότερα γκολ. Οποιαδήποτε επιλογή Άλλου Παίκτη, περιλαμβάνει κάθε παίκτη που δεν αναφέρεται, για σκοπούς διευθέτησης. Στοιχήματα each-way για σκόρερ - Εάν υπάρχουν λιγότερα γκολ από τον αριθμό των Each-way θέσεων που προσφέρονται, τότε τα στοιχήματα σε παίκτες που δεν έχουν σκοράρει θα διευθετούνται ως χαμένα. Δεν θα γίνονται επιπλέον πληρωμές όταν ένας παίκτης ατομικά σκοράρει περισσότερα από ένα από τα πρώτα τέσσερα γκολ. Τα στοιχήματα θα ισχύουν για τους παίκτες που παίρνουν μέρος σ'έναν αγώνα, για σκοπούς τελευταίου παίκτη που θα σκοράρει.

10. Παίκτης του Αγώνα
Η διευθέτηση θα βασίζεται στον παίκτη που θα κρίνεται ως ο Νικητής Μεταλλίου στον συγκεκριμένο αγώνα. Στοιχήματα σε παίκτες που δεν συμμετέχουν στην αναμέτρηση, θα είναι άκυρα. Ισχύουν κανόνες ισοπαλίας (Dead-Heat).

11. Scorecast (Διαφορά Νίκης και Παίκτης να Σκοράρει το Πρώτο Γκολ)
Η διευθέτηση για όλες τις αγορές βασίζεται στο πρώτο γκολ που θα σημειωθεί αντίθετα με το πρώτο σκορ. Αν ο παίκτης σας μπει στο γήπεδο, αφότου ένα γκολ έχει σημειωθεί ή δεν λάβει μέρος στον αγώνα πριν να σημειωθεί ένα γκολ, τότε τα στοιχήματα θα γίνονται άκυρα. Αν ένας αγώνας αναβληθεί αφότου ένα γκολ έχει σημειωθεί, τότε όλα τα στοιχήματα θα διευθετηθούν ως μονά στον πρώτο σκόρερ στις κατάλληλες αποδόσεις.

12. Wincast (Ομάδα να Κερδίσει και Παίκτης να Σκοράρει το Πρώτο Γκολ)
Η διευθέτηση για όλες τις αγορές βασίζεται στο πρώτο γκολ που θα σημειωθεί αντίθετα με το πρώτο σκορ. Αν ο παίκτης σας μπει στο γήπεδο, αφότου ένα γκολ έχει σημειωθεί ή δεν λάβει μέρος στον αγώνα πριν να σημειωθεί ένα γκολ, τότε τα στοιχήματα θα γίνονται άκυρα. Αν ένας αγώνας αναβληθεί αφότου ένα γκολ έχει σημειωθεί, τότε όλα τα στοιχήματα θα διευθετηθούν ως μονά στον πρώτο σκόρερ στις κατάλληλες αποδόσεις.

13. Timecast (Χρόνος του Πρώτου Γκολ και Παίκτης να Σκοράρει Πρώτος)
Η διευθέτηση για όλες τις αγορές βασίζεται στο πρώτο γκολ που θα σημειωθεί αντίθετα με το πρώτο σκορ. Αν ο παίκτης σας μπει στο γήπεδο, αφότου ένα γκολ έχει σημειωθεί ή δεν λάβει μέρος στον αγώνα πριν να σημειωθεί ένα γκολ, τότε τα στοιχήματα θα γίνονται άκυρα.

14. Xρόνος Αγορών Γκολ (1ο Γκολ/Πρώιμο Γκολ Ομάδας/Εύρος Χρόνου 1ου Γκολ)
Η διευθέτηση για όλες τις αγορές βασίζεται στις ώρες που καταγράφηκαν από την επίσημη ιστοσελίδα της AFL, www.afl.com.au (το χρονόμετρο υπολογίζει από το μηδέν, χωρίς καθυστερήσεις, ο χρόνος που είναι on υπολογίζεται).

15. Ημίχρονο με το Υψηλότερο Σκορ
Αν και τα δύο ημίχρονα λήξουν ίσα, τα στοιχήματα θα διευθετούνται σαν ισοπαλία. Αν ένας αγώνας πάει στην παράταση τότε αυτή θα συμπεριλαμβάνεται για λόγους διευθέτησης (θεωρούμενη συνέχεια του δεύτερου ημιχρόνου).

16. Πρώτη Ομάδα στους 20 Πόντους
Τα στοιχήματα αφορούν την πρώτη ομάδα που θα σκοράρει 20 πόντους.

17. Tribet
Αν ο αγώνας τελειώσει σε Ισοπαλία, τα στοιχήματα θα διευθετούνται όπως η επιλογή Οποιοδήποτε άλλο Αποτέλεσμα.

18. Από Περίοδο Σε Περίοδο
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται στην ακολουθία της πρωτοπόρου ομάδας σε κάθε περίοδο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αν ο αγώνας είναι Ισόπαλος στο τέλος οποιασδήποτε περιόδου, τότε η αγορά θα διευθετείται ως Οποιοδήποτε Άλλο Αποτέλεσμα. Αν ένας αγώνας πάει στην Παράταση τότε αυτή θα συμπεριλαμβάνεται για λόγους διευθέτησης (θεωρούμενη συνέχεια της 4ης περιόδου).

19. Περισσότερα Disposals (συμπεριλαμβανομένων των Head 2 Head) / Συνολικά Disposals Παίκτη / Περισσότερα Contested Marks / Συνολικά Contested Marks / Περισσότερα Marks Εντός 50m / Συνολικά Marks Εντός 50m
Για αγορές στατιστικών στοιχείων, που συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε disposals, goal kickers και marks, η διευθέτηση θα βασίζεται σε στατιστικά από την επίσημη ιστοσελίδα της AFL, www.afl.com.au. Tα disposals αναφέρονται στον υπολογισμό των kicks και handballs και μερικές φορές αναφέρονται ως κατοχές. Για τις αγορές που βασίζονται στον παίκτη, τα στοιχήματα θα επιστρέφονται ατομικά σε παίκτες αν δεν είναι ανάμεσα στους αρχικούς 18 ή 3 interchange παίκτες. Οι αγορές disposals διευθετούνται μόνο για τους αναγραφόμενους πάικτες. Για παίκτη head to heads και οι δύο παίκτες πρέπει να είναι στους αρχικούς 18 ή να είναι ανάμεσα στους 3 interchange παίκτες. Ο παίκτης που ονομάζεται ως “sub” θα θεωρείται ως μη παίκτης για στοιχηματικούς λόγους. 20. AFL Dream Team Ειδικές Αγορές
Περισσότεροι AFL Dream Team Πόντοι για τον Γύρο - Νικητής θεωρείται ο παίκτης με τους Περισσότερους AFL Dream Team Πόντους (από την αναφερόμενη λίστα) στον Γύρο. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στην afl.com.au. Σε περίπτωση που δεν ξεκινήσουν (συμπεριλαμβανομένων των παικτών που ονομάζονται ως “sub”), ο Κανόνας 4 (Παρακρατήσεις) μπορεί να εφαρμοστεί. Περισσότεροι AFL Dream Team Πόντοι Head 2 Head - Πληρώνεται στον παίκτη με τους περισσότερους AFL Dream Team πόντους. Και οι δύο παίκτες πρέπει να είναι στους αρχικούς 18 ή να είναι ένας από τους 3 Interchange Παίκτες. Αν ένας παίκτης ονομάζεται ως “sub” αυτή η αγορά θα είναι Άκυρη. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στην afl.com.au. Περισσότεροι AFL Dream Team Συνολικοί Πόντοι - Η διευθέτηση καθορίζεται από τους αναφερόμενους παίκτες AFL Dream Team πόντους για τον αγώνα. Ο παίκτης πρέπει να είναι στους αρχικούς 18 ή να είναι ένας από τους 3 Interchange Παίκτες. Αν ο παίκτης ονομάζεται ως “sub” αυτή η αγορά θα είναι Άκυρη. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στην afl.com.au. 21. Αγορές Μεταλλίου Μπράουνλοου
Μετάλλιο Μπράουνλοου - Νικητής θεωρείται ο παίκτης στον οποίο απονέμεται το μετάλλιο. Μετάλλιο Μπράουνλοου - Τερματισμός στην Πρώτη 3άδα/5άδα - Η διευθέτηση βασίζεται στη θέση τερματισμού τη στιγμή που απονεμήθηκε το μετάλλιο. Οι ψήφοι παικτών που δεν προκρίνονται υπολογίζονται. Ο Κανόνας Dead Heat εφαρμόζεται. Μετάλλιο Μπράουνλοου - Περισσότερες Ψήφοι Ομάδας - Νικήτρια θεωρείται η ομάδα που λαμβάνει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Οι ψήφοι παικτών που δεν προκρίνονται υπολογίζονται. Ο Κανόνας Dead Heat εφαρμόζεται. Μετάλλιο Μπράουνλοου - Περισσότερες Ψήφοι Παίκτη Συλλόγου - Νικητής θεωρείται ο παίκτης που λαμβάνει το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Οι ψήφοι παικτών που δεν προκρίνονται υπολογίζονται. Ο Κανόνας Dead Heat εφαρμόζεται. Μετάλλιο Μπράουνλοου - Στοίχημα Ομίλου - Νικητής θεωρείται ο παίκτης που λαμβάνει το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το συγκεκριμένο Γκρουπ. Οι ψήφοι παικτών που δεν προκρίνονται υπολογίζονται. Ο Κανόνας Dead Heat εφαρμόζεται. Μετάλλιο Μπράουνλοου - Head 2 Head Παικτών - Νικητής θεωρείται ο παίκτης που λαμβάνει το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Οι ψήφοι παικτών που δεν προκρίνονται υπολογίζονται. Ο Κανόνας Dead Heat εφαρμόζεται.

22. Αγορές Live
Οι αγορές Σε - Εξέλιξη θα διευθετούνται συμπεριλαμβανομένης της παράτασης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Για να ισχύουν τα στοιχήματα πρέπει να ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια του αγώνα, εκτός αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί.. Για στοιχηματισμό περιόδου σε περίπτωση που μια συγκεκριμένη περίοδος δεν ολοκληρωθεί τα στοιχήματα θα ακυρώνονται, εκτός αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένη αγοράς έχει καθοριστεί ήδη. Αν ένα παιχνίδι οδηγηθεί στην παράταση, τότε αυτή θα συμπεριληφθεί για λόγους διευθέτησης (δεδομένης μίας συνέχειας της τέταρτης περιόδου). Για όλα τα στοιχήματα ημιχρόνου σε περίπτωση που ένα συγκεκριμένο ημίχρονο δεν ολοκληρωθεί όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένη αγοράς έχει ήδη καθοριστεί. Αν ένα παιχνίδι οδηγηθεί στην παράταση, τότε αυτή θα συμπεριληφθεί για λόγους διευθέτησης (δεδομένης μίας συνέχειας του δεύτερου ημιχρόνου). Για στοιχηματισμό Δεκαλέπτου, σε περίπτωση που το καθορισμένο δεκάλεπτο δεν ολοκληρωθεί τα στοιχήματα θα ακυρώνονται (εκτός κι αν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα αγοράς έχει ήδη καθοριστεί). Πρώτος Σκόρερ Περιόδου και Σκόρερ Περιόδου Οποιαδήποτε Στιγμή - Αν ο παίκτης σας είναι ένας αναπληρωματικός που δεν χρησιμοποιήθηκε ή μπει στο γήπεδο ως αλλαγή αφότου ένα γκολ έχει σημειωθεί, τότε τα στοιχήματα στον παίκτη σας για να σκοράρει το πρώτο γκολ στην περίοδο, θα είναι άκυρα. Αν ο παίκτης σας μπει στο γήπεδο ως αλλαγή οποιαδήποτε στιγμή πριν από την σημείωση του πρώτου γκολ στην περίοδο, τότε το στοίχημα σας θα ισχύει. Αν ο παίκτης σας είναι ένας από τους τρεις εναλλασόμενους παίκτες, τότε το στοίχημά σας ισχύει. Όλοι οι παίκτες που συμμετέχουν σε μία συγκεκριμένη Περίοδο, θα θεωρούνται και συμμετέχοντες για τον στοιχηματισμό σε Σκόρερ Περιόδου Οποιαδήποτε Στιγμή. Η επιλογή Οποιοσδήποτε Άλλος Παίκτης, περιλαμβάνει οποιοδήποτε παίκτη που δεν υπάρχει στη λίστα, για λόγους διευθέτησης. Σε περίπτωση που δεν σημειωθεί κάποιο γκολ στην αντίστοιχη περίοδο τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

23. Στοίχημα Σεζόν
Με εξαίρεση τον νικητή Premiership, οι αγορές σεζόν της AFL που προσφέρονται θα είναι μόνο κανονικής περιόδου, και βασιζόμενες στην επίσημη AFL κλίμακα. Αν οι ομάδες οποιασδήποτε αγοράς είναι ισόπαλες, νικήτρια θα θεωρείται η ομάδα με το καλύτερο ποσοστό. (το χειρότερο ποσοστό για το Wooden Spoon). Περισσότερες Ήττες (Κανονική Περίοδος) - Διευθετούνται στην ομάδα που θα καταγράψει τις περισσότερες ήττες κατά τη διάρκεια την κανονικής περιόδου. Στην περίπτωση που δύο ή περισσότερς ομάδες καταγράψουν τον ίδιο αριθμό ήττων, νικήτρια θα θεωρείται η ομάδα με την χειρότερη διαφορά σκοραρίσματος υπερ και κατά. Η Κανονική Περίοδος πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα.

24. Διευθέτηση Στοιχημάτων
Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης διοργάνωσης ή γεγονότος για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου μια επίσημη ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι η επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι σωστή, θα χρησιμοποιούμε ανέξαρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚΌπου ισχύει, η παρουσίαση του βάθρου θα καθορίζει τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Επακόλουθες ακυρώσεις και/ή ενστάσεις δεν θα επηρεάζουν τα στοιχήματα. Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους αναφερόμενους παίκτες σε ένα αγώνα αλλάξει πριν την έναρξη του αγώνα, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται. Στην περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί, ή αν δεν υπάρχει πιθανός τρόπος κατά τον οποίο το γκέιμ και/ή ο αγώνα σας θα μπορούσε να παιχθεί έως τη φυσική του κατάληξη, χωρίς να καθοριστεί το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης αγοράς. Για παράδειγμα αν ένα γκέιμ διακοπεί στο 9-7, τα στοιχήματα στο Over/Under 16,5 Συνολικοί Πόντοι Γκέιμ θα διευθετηθούν ως κερδισμένα/χαμένα ανάλογα, αφού οποιαδήποτε φυσική κατάληξη στο γκέιμ θα απέφερε τουλάχιστον 18 πόντους. Αγορές Γκέιμ Live (Τρέχον και Επόμενο) - Το συγκεκριμένο γκέιμ πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός κι αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί. Αγόρες «Πρώτος Σε» Live - Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση τον πρώτο παίκτη που φτάσει στον αναφερόμενο αριθμό πόντων στο αντίστοιχο γκέιμ. Στην περίπτωση που κανένανς παίκτης δε φτάσει τον αριθμό των απαιτούμενων πόντων (εξαιτίας διακοπής), τότε τα στοιχήματα σε αυτή την αγορά θα είναι άκυρα. Αν το συγκεκριμένο γκείμ δεν παιχθεί, τότε όλες οι αγορές «πρώτος σε» για το γκέιμ αυτό θα είναι άκυρες. Στοίχημα Πόντου Live - Τα στοιχήματα προσφέρονται για έναν παίκτη να κερδίσει τον αναφερόμενο πόντο. Στην περίπτωση που ο πόντος δεν παιχθεί, λόγω λήξης του γκέιμ ή του αγώνα, όλα τα στοιχήματα για τον πόντο αυτό θα είναι άκυρα. Οι αγορές Συνόλου Πόντων βασίζονται στον δηλωμένο αριθμό των γκέιμς που παίζονται. Στην περίπτωση που ο αριθμός των γκέιμς αλλάξει ή διαφορροπηθεί από αυτόν που προσφέρεται για σκοπούς διευθέτησης, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Στοίχημα Χάντικαπ Live - Οι αγορές Χάντικαπ (γκέιμς) βασίζονται στον δηλωμένο αριθμό των γκέιμς που παίζονται. Στην περίπτωση που ο αριθμός των γκέιμς αλλάξει ή διαφορροπηθεί από αυτόν που προσφέρεται για σκοπούς διευθέτησης, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

1. Διευθέτηση Στοιχημάτων

Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τον επίσημο πάροχο σκορ ή την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης διοργάνωσης ή γεγονότος για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου τα στατιστικά από έναν επίσημο πάροχο σκορ ή μιας επίσημη ιστοσελίδας είναι μη διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι ο επίσημος πάροχος σκορ ή η επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι σωστή, θα χρησιμοποιούμε ανέξαρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά.

ΚΑΝΟΝΕΣ SURVIVOR1. Όλοι οι στοιχηματισμοί που αφορούν τον Νικητή του Survivor θα διευθετούνται σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα της διοργάνωσης.

2. Σε περίπτωση διακοπής της προβολής του Survivor πριν την ανάδειξη του Νικητή, όλα τα στοιχήματα θα διευθετηθούν εφαρμόζοντας τον κανόνα του Dead-Heat μεταξύ των συμμετεχόντων που δεν έχουν αποχωρήσει. Στοιχήματα που αφορούν Νικητή, ο οποίος έχει αποχωρήσει, θα διευθετούνται ως χαμένα.

3. Οι αλλαγές που μπορεί να προκύψουν στην μέθοδο αποχώρησης, πρόσθεσης παικτών, αλλαγής της κατανομής των παικτών των ομάδων ή άλλων παραγόντων που επηρεάζουν τον στοιχηματισμό νίκης, είναι πέραν του ελέγχου και τα στοιχήματα θα ισχύουν ή θα είναι άκυρα σύμφωνα με τους κανόνες μας.

4. Οι αποχωρήσεις που θα προκύψουν από την διαδικασία ψηφοφορίας του κοινού θα διευθετούνται μετά το τέλος της προβολής του αντίστοιχου επεισοδίου.

5. Στην περίπτωση, κατά την οποία διαγωνιζόμενοι, που έχουν ψηφιστεί ή επιλεγεί για αποχώρηση, δεν επιβεβαιωθούν από τον τηλεοπτικό σταθμό προβολής του Survivor, τα στοιχήματα θα διευθετηθούν μετά την επίσημη ανακοίνωση του σταθμού.

6. Αν δύο ή περισσότεροι συμμετέχοντες αποχωρήσουν σε μια συγκεκριμένη αγορά αποχώρησης και η σειρά αποχώρησης είναι ξεκάθαρη, τότε αυτή θα χρησιμοποιείται για σκοπούς διευθέτησης. Αν η σειρά δεν είναι ξεκάθαρη, τότε θα εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat.

7. Ψευδείς αποχωρήσεις ή αποχωρήσεις που έχουν αποτραπεί δεν θα συμπεριληφθούν στην απονομή κερδών που αφορά τους στοιχηματισμούς επόμενης αποχώρησης. Όλοι οι στοιχηματισμοί που αφορούν επόμενη αποχώρηση θα διευθετηθούν σύμφωνα με τις επίσημες ενέργειες της διοργάνωσης, όταν δεν υπάρχει καμία πιθανότητα επιστροφής.

8. Σε περίπτωση ακραίων περιπτώσεων, όπως σοβαροί τραυματισμοί που δεν επιτρέπουν την συμμετοχή στο παιχνίδι, θανάτου, φυσικών καταστροφών στην τοποθεσία διεξαγωγής του Survivor -θεομηνία, σεισμού, πλημμύρας κ.α. όλοι οι στοιχηματισμοί θα επιστρέφονται στον παίκτη.

9. Οικειοθελείς αποχωρήσεις θα διευθετούνται ως επιστροφή σε όλα τα σημεία.

10. Στοιχήματα στην επόμενη αποχώρηση ισχύουν ανεξάρτητα με τον τρόπο που έχει ψηφίσει το κοινό (ψηφοφορία για παραμονή ή αποχώρηση).

11. Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε όλα τα τοποθετημένα στοιχήματα σε μια Αγορά Αποχώρησης, επιστρέφοντας στον παίκτη το ποσό που έχει στοιχηματίσει, εάν η αρχική λίστα για αποχώρηση αλλάξει. Άλλοι μπορεί να προστεθούν στην αγορά οποιαδήποτε στιγμή.

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ1. Νικητής Διοργάνωσης - Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση την τελική θέση στη βαθμολογία και τους βαθμούς της ομάδας στη σεζόν στην εκάστοτε διοργάνωση. Βαθμοί στα πλέι οφ δεν υπολογίζονται, εκτός αν αναφέρονται συγκεκριμένα στο στοίχημα.

2. Ειδικά Στοιχήματα Σκόρερ - Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση τον αριθμό των γκολ/καλαθιών που έχουν σκοράρει για την ομάδα και στο πρωτάθλημα που αναφέρονται στον τίτλο της αγοράς.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΓΙΟΥΡΟΒΙΖΙΟΝ1. Η διευθέτηση καθορίζεται από τα επίσημα αποτελέσματα. Κανονισμοί Dead-Heat εφαρμόζονται όπου χρειάζεται. Τα στοιχήματα διευθετούνται ως χαμένα εάν κάποια χώρα δεν τερματίσει στον διαγωνισμό, π.χ. λόγω αποκλεισμού.

2. Διαγωνισμός Τραγουδιού Γιουροβίζιον - Στοίχημα Χάντικαπ: Η διευθέτηση θα γίνεται στις αποδόσεις που εμφανίζονται, χρησιμοποιώντας τον αριθμό των πόντων που αποδόθηκαν σε κάθε χώρα, προσαρμοσμένο για το χάντικαπ.

3. Στοίχημα Head 2 Head - Τα στοιχήματα διευθετούνται βάσει της χώρας που τερματίζει υψηλότερα στα επίσημα τελικά αποτελέσματα. Όλα τα στοιχήματα αγώνα προσφέρονται για τον τελικό, εκτός και αν έχει οριστεί διαφορετικά.

4. Στοίχημα Ομίλων (συμπεριλαμβάνει, Κορυφαία Σκανδιναβική, Κορυφαία Βαλτική) - Τα στοιχήματα διευθετούνται βάση της χώρας που τερματίζει υψηλότερα στα επίσημα τελικά αποτελέσματα. Αν όλες οι χώρες στον όμιλο αποτύχουν να φθάσουν στον τελικό, όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν.

5. Οποιαδήποτε Χώρα Να Λάβει Μηδέν Πόντους - Αυτή η αγορά αναφέρεται στον τελικό μόνο.

6. Μέγιστος αριθμός από 12άρια που Δόθηκαν από τους Κριτές - Τα στοιχήματα διευθετούνται βάσει του αριθμού των κριτών που δίνουν σε μια συγκεκριμένη χώρα τον μέγιστο αριθμό των 12 πόντων, όπως φαίνεται στην επίσημη ιστοσελίδα. Η δημόσια τηλεψηφοφορία δεν μετράει για τους σκοπούς αυτής της αγοράς.

ΧΟΚΕΪ ΕΠΙ ΠΑΓΟΥ1. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην αγορά, όλα τα στοιχήματα διευθετούνται για την κανονική διάρκεια και δεν περιλαμβάνουν παράταση ή πέναλτυ. Παραδείγματα αγορών (χωρίς να περιορίζονται στις αναφερόμενες αγορές) που διευθετούνται για την κανονική διάρκεια είναι 1Χ2, Over/Under, Χάντικαπ Πόντων. Αν μια αγορά περιλαμβάνει παράταση, αυτό θα αναφέρεται ξεκάθαρα στην αναφερόμενη αγορά, όπως για παράδειγμα `Νικητής (με παράταση και πέναλτι)`.

2. Τα πέναλτι θεωρούνται μέρος της παράτασης. Αν διεξαχθεί διαδικασία των πέναλτι, ο νικητής της πιστώνεται με ένα επιπλέον τέρμα. Για ειδικά στοιχήματα παικτών, η παράταση δεν συμπεριλαμβάνεται. Τα στοιχήματα διευθετούνται μετά το τέλος της κανονικής διάρκειας.

3. Πρώτος / Τελευταίος Σκόρερ
Πρώτος Σκόρερ: Εάν ένας αγώνας διακοπεί, ενώ το πρώτο τέρμα έχει επιτευχθεί, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν.
Τελευταίος Σκόρερ: Εάν ένας αγώνας διακοπεί , όλα τα στοιχήματα θα διευθετηθούν με απόδοση 1,00.

4. H2H Περισσότερα Γκολ / Ασίστ
Ο παίκτης που επιτύχει τα περισσότερα γκολ / ασίστ θα κερδίσει το στοίχημα. Όλοι οι παίκτες που περιλαμβάνονται σε αυτά τα στοιχήματα πρέπει να συμμετάσχουν στον αγώνα για να ισχύουν τα στοιχήματα.

5. H2H - Περισσότεροι Πόντοι
Κάθε τέρμα ή ασίστ υπολογίζεται ως ένας πόντος. Εάν υπάρχει ενδεχόμενο ισοπαλίας, θα διατίθεται η επιλογή ισοπαλία. Και οι δύο παίκτες πρέπει να συμμετάσχουν στον αγώνα για να ισχύουν τα στοιχήματα.

6. Θα / Δεν Θα Σκοράρει / Δώσει Ασίστ
Όλοι οι παίκτες που περιλαμβάνονται σε αυτά τα στοιχήματα πρέπει να συμμετάσχουν στον αγώνα για να ισχύουν τα στοιχήματα. Εάν ένας αγώνας διακοπεί, τα στοιχήματα θα ισχύσουν αν έχει επιτευχθεί τέρμα/ασίστ από τον συμμετέχοντα στο ερώτημα. Διαφορετικά όλα τα στοιχήματα θα διευθετηθούν με απόδοση 1,00.

ΕΙΔΙΚΑ ΜΠΑΣΚΕΤ (ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ ΑΓΩΝΑ)1. Για τη διευθέτηση των στοιχημάτων θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τον επίσημο πάροχο σκορ ή την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης διοργάνωσης ή γεγονότος.

2. Εάν τα στατιστικά από έναν επίσημο πάροχο σκορ ή μιας επίσημη ιστοσελίδας δεν είναι διαθέσιμα ή εάν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις, θα χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηριχτεί η διευθέτηση των στοιχημάτων.

3. Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά.

ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ1. Τα Μακροχρόνια Στοιχήματα ισχύουν ανεξάρτητα από το αν η επιλογή θα συμμετέχει ή όχι.

2. Όπου ισχύει, η παρουσίαση του βάθρου θα καθορίζει τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Επακόλουθες ακυρώσεις και/ή ενστάσεις δεν θα επηρεάζουν τα στοιχήματα.

3. Στοίχημα Αγώνα - Σε περίπτωση που αλλάξουν οι προκαθορισμένοι παίκτες πριν την έναρξη του αγώνα, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται.

4. Σε περίπτωση που ο αγώνας αρχίζει αλλά δεν ολοκληρώνεται ή όπου ένας αγώνας παίζεται υπό ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο και δεν ολοκληρώνεται ως αποτέλεσμα, τότε όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός κι αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί ή εκτός αν δεν υπάρχει τρόπος το γκέιμ και/ή ο αγώνας να έρθει στο φυσικό του τέλος χωρίς να καθοριστεί το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης αγοράς. Για παράδειγμα αν ένα γκέιμ διακοπεί στο 20-17 τα στοιχήματα στο Over/Under 37,5 Συνολικοί Πόντοι Γκέιμ θα διευθετηθούν ως κερδισμένα/χαμένα ανάλογα, αφού οποιαδήποτε φυσική κατάληξη στο γκέιμ θα απέφερε τουλάχιστον 38 πόντους.

5. Αγορές Βασισμένες σε Πόντους συμπεριλαμβανομένων των Live (Ζωντανά) - Για όλες αυτές τις αγορές, όπου μία Επιλογή Σετ προσφέρεται σε μορφή τάι-μπρέικ/καθορισμού αγώνα βασισμένου σε πόντους, αυτή θα μετρά ως ένας πόντος για σκοπούς διευθέτησης.

6. Προσφέρεται Στοίχημα Πόντου Live (Ζωντανά) για ένα παίκτη να κερδίσει τον καθορισμένο πόντο. Στην περίπτωση που ο πόντος δεν παιχθεί, λόγω λήξης του γκέιμ ή του αγώνα, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται. Αν ο καθορισμένος πόντος πιστωθεί σαν πόντος ποινής, όλα τα στοιχήματα για τον πόντο αυτό θα ακυρώνονται.

7. Τρέχον/Επόμενο Γκέιμ - Μπροστά Στο Σκορ Μετά Από: Αν ο οριζόμενος αριθμός πόντων δεν επιτευχθεί στο συγκεκριμένο γκέιμ, τότε η ομάδα/παίκτης που κερδίζει το γκέιμ θα διευθετείται ως νικήτρια/νικητής.

8. Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τον επίσημο πάροχο σκορ ή την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης διοργάνωσης ή γεγονότος για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου τα στατιστικά από έναν επίσημο πάροχο σκορ ή μιας επίσημη ιστοσελίδας είναι μη διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι ο επίσημος πάροχος σκορ ή η επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι σωστή, θα χρησιμοποιούμε ανεξάρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη διευθέτηση των στοιχημάτων.

9. Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά.

ΚΑΝΟΝΕΣ LiveBet

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1. Νικητής Αγώνα 1Χ2 - (3Way - result)
Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα. Οι αγορές 3πλής επιλογής διευθετούνται με βάση το σκορ στο τέλος της κανονικής περιόδου, ενδεχόμενη παράταση και πέναλτι δεν υπολογίζονται.

2. Συνολικό Σκορ - (Total score)
Προβλέψτε εάν το συνολικό σκορ στον αγώνα θα είναι μεγαλύτερο (over) ή μικρότερο (under) από το προσφερόμενο προς στοιχηματισμό όριο ανά περίπτωση.

3. Χάντικαπ - (Handicap)
Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα προσθέτοντας το εκάστοτε κατά περίπτωση χάντικαπ στην αντίστοιχη ομάδα. Π.χ.:
Στον αγώνα Bayern Munchen-Werder Bremen προσφέρουμε Handicap (0-2).
- Αν το τελικό αποτέλεσμα είναι 3-0 (+2 Handicap φιλοξενούμενου) = 3-2. Τότε νικητήρια επιλογή για το στοίχημα Handicap είναι η νίκη της γηπεδούχου ομάδας.
- Αν το τελικό αποτέλεσμα είναι 3-1 (+2 Handicap φιλοξενούμενου) = 3-3. Τότε νικητήρια επιλογή για το στοίχημα Handicap είναι η ισοπαλία στον αγώνα.
- Αν το τελικό αποτέλεσμα είναι 3-2 (+2 Handicap φιλοξενούμενου) = 3-4. Τότε νικητήρια επιλογή για το στοίχημα Handicap είναι η νίκη της φιλοξενούμενης ομάδας.

4. Ασιατικό σύνολο γκολ - (Asian total)
Προβλέψτε εάν το συνολικό σκορ στον αγώνα θα είναι μεγαλύτερο (over) ή μικρότερο (under) από το προσφερόμενο προς στοιχηματισμό όριο ανά περίπτωση. Τα στοιχήματα σε ασιατικό σύνολο γκολ διευθετούνται ως εξής:
Α) Στοιχηματισμός σε ασιατικό σύνολο γκολ με όριο 2,75:
Έστω οτι στοιχηματίζετε στο under 2,75. Το στοίχημα σας, χωρίζεται σε δύο επιμέρους στοιχήματα, με το μισό σας ποντάρισμα στο under 2,5 και το άλλο μισό στο under 3.
I) Αν σημειωθούν δύο ή λιγότερα γκολ το στοίχημα σας είναι ολόκληρο κερδισμένο, αφού κερδίζει και το μισό σας ποντάρισμα στο under 2,5 και το άλλο μισό στο under 3.
II) Αν σημειωθούν ακριβώς τρία γκολ το μισό σας ποντάρισμα στο under 3 επιστρέφεται και η απόδοση τίθεται ίση με τη μονάδα (1,00), ενώ το άλλο μισό ποντάρισμά σας στο under 2,5 είναι χαμένο.
III) Αν σημειωθούν τέσσερα ή περισσότερα γκολ το στοίχημα σας είναι ολόκληρο χαμένο, αφού χάνει και το μισό σας ποντάρισμα στο under 2,5 και το άλλο μισό στο under 3.

Β) Στοιχηματισμός σε ασιατικό σύνολο γκολ με όριο 3:
Έστω οτι στοιχηματίζετε στο under 3.
I) Αν σημειωθούν δύο ή λιγότερα γκολ το στοίχημα σας είναι ολόκληρο κερδισμένο.
II) Αν σημειωθούν ακριβώς τρία γκολ το ποντάρισμα στο under 3 επιστρέφεται και η απόδοση τίθεται ίση με τη μονάδα (1,00).
III) Αν σημειωθούν τέσσερα ή περισσότερα γκολ το στοίχημα σας είναι ολόκληρο χαμένο.

Γ) Στοιχηματισμός σε ασιατικό σύνολο γκολ με όριο 3,25.
Έστω οτι στοιχηματίζετε στο under 3,25. Το στοίχημα σας, χωρίζεται σε δύο επιμέρους στοιχήματα, με το μισό σας ποντάρισμα στο under 3 και το άλλο μισό στο under 3,5.
I) Αν σημειωθούν δύο ή λιγότερα γκολ το στοίχημα σας είναι ολόκληρο κερδισμένο, αφού κερδίζει και το μισό σας ποντάρισμα στο under 3 και το άλλο μισό στο under 3,5.
II) Αν σημειωθούν ακριβώς τρία γκολ το μισό σας ποντάρισμα στο under 3 επιστρέφεται και η απόδοση τίθεται ίση με τη μονάδα (1,00), ενώ το άλλο μισό ποντάρισμά σας στο under 3,5 είναι κερδισμένο.
III) Αν σημειωθούν τέσσερα ή περισσότερα γκολ το στοίχημα σας είναι ολόκληρο χαμένο, αφού χάνει και το μισό σας ποντάρισμα στο under 3 και το άλλο μισό στο under 3,5.

5. Ασιατικό χάντικαπ - (Asian Handicap)
Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα προσθέτοντας το εκάστοτε κατά περίπτωση ασιατικό χάντικαπ στην αντίστοιχη ομάδα. Τα στοιχήματα σε ασιατικό χάντικαπ διευθετούνται ως εξής:
Α) Στοιχηματισμός σε ασιατικό χάντικαπ (-0,25:+0,25).
Έστω ότι ο αγώνας Barcelona - Real Madrid προσφέρεται με ασιατικό χάντικαπ (-0,25:+0,25), δηλαδή προσφέρεται σαν προβάδισμα (+0,25) γκολ στην Real Madrid. Έστω οτι στοιχηματίζετε στη νίκη της Barcelona (-0,25). Το στοίχημά σας χωρίζεται σε δύο επιμέρους στοιχήματα, με το μισό ποντάρισμα στο Barcelona (-0,5) και το άλλο μισό στο Barcelona (0).
I) Αν ο αγώνας λήξει 1-0 το στοίχημά σας είναι ολόκληρο κερδισμένο αφού κερδίζει και το μισό σας ποντάρισμα στο Barcelona (-0,5) και το άλλο μισό στο Barcelona (0).
II) Αν ο αγώνας λήξει 0-0 το μισό σας ποντάρισμα στο Barcelona (0) επιστρέφεται και η απόδοση τίθεται ίση με τη μονάδα (1,00), ενώ το άλλο μισό ποντάρισμά σας στο Barcelona (-0,5) είναι χαμένο.
III) Αν ο αγώνας λήξει 0-1 το στοίχημά σας είναι ολόκληρο χαμένο αφού χάνει και το μισό σας ποντάρισμα στο Barcelona (-0,5) και το άλλο μισό στο Barcelona (0).

Β) Στοιχηματισμός σε ασιατικό χάντικαπ (-0,5:+0,5).
Έστω ότι ο αγώνας Barcelona - Real Madrid προσφέρεται με ασιατικό χάντικαπ (-0,5:+0,5), δηλαδή προσφέρεται σαν προβάδισμα (+0,5) γκολ στην Real Madrid. Έστω οτι στοιχηματίζετε στη νίκη της Barcelona (-0,5).
I) Αν ο αγώνας λήξει 1-0 το στοίχημά σας είναι ολόκληρο κερδισμένο.
II) Αν ο αγώνας λήξει 0-0 το στοίχημά σας είναι ολόκληρο χαμένο.
III) Αν ο αγώνας λήξει 0-1 το στοίχημά σας είναι ολόκληρο χαμένο.

Γ) Στοιχηματισμός σε ασιατικό χάντικαπ (-0,75:+0,75).
Έστω ότι ο αγώνας Barcelona - Real Madrid προσφέρεται με ασιατικό χάντικαπ (-0,75:+0,75), δηλαδή προσφέρεται σαν προβάδισμα (+0,75) γκολ στην Real Madrid. Έστω οτι στοιχηματίζετε στη νίκη της Barcelona (-0,75). Το στοίχημά σας χωρίζεται σε δύο επιμέρους στοιχήματα, με το μισό ποντάρισμα στο Barcelona (-1) και το άλλο μισό στο Barcelona (-0,5).
I) Αν ο αγώνας λήξει 2-0 το στοίχημά σας είναι ολόκληρο κερδισμένο αφού κερδίζει και το μισό σας ποντάρισμα στο Barcelona (-1) και το άλλο μισό στο Barcelona (-0,5).
II) Αν ο αγώνας λήξει 1-0 το το μισό σας ποντάρισμα στο Barcelona (-1) επιστρέφεται και η απόδοση τίθεται ίση με τη μονάδα (1,00), ενώ το άλλο μισό ποντάρισμά σας στο Barcelona (-0,5) είναι κερδισμένο.
III) Αν ο αγώνας λήξει 0-0 το στοίχημά σας είναι ολόκληρο χαμένο αφού χάνει και το μισό σας ποντάρισμα στο Barcelona (-1) και το άλλο μισό στο Barcelona (-0,5).
IV) Αν ο αγώνας λήξει 0-1 το στοίχημά σας είναι ολόκληρο χαμένο αφού χάνει και το μισό σας ποντάρισμα στο Barcelona (-1) και το άλλο μισό στο Barcelona (-0,5).

Δ) Στοιχηματισμός σε ασιατικό χάντικαπ σε παρολί και σύστημα

Αγώνας Ασιατικό Χάντικαπ Απόδοση
Arsenal - 0.75 1.92
Manchester Utd + 0.75 1.92
 
Chelsea - 0.75 1.87
Fulham + 0.75 1.95
 
Liverpool - 0.5 2.10
Tottenham + 0.5 1.75
 
Manchester City - 1 1.80
Aston Villa + 1 2.10


Ας υποθέσουμε ότι τα αποτελέσματα είναι τα εξής:

Arsenal 0:0 Manchester Utd
Chelsea FC 2:1 Fulham
Liverpool 3:1 Tottenham
Manchester City 2:1 Aston Villa

Παράδειγμα 1:

Ποντάρουμε στα ακόλουθα:

Manchester Utd νίκη
Chelsea νίκη
Liverpool νίκη

Με στοίχημα 1000 € υπολογίζουμε τα κέρδη μας ως εξής:

500 x 1.92 x 1.87 x 2.10 = 3769.92 €
500 x 1.92 x 1.00 x 2.10 = 2016.00 €

Τα συνολικά κέρδη απο 1000 € είναι 5785.92 €.
Παράδειγμα 2:

Ποντάρουμε στα ακόλουθα:

Manchester Utd νίκη
Fulham νίκη
Liverpool νίκη

Με στοίχημα 1000 € υπολογίζουμε τα κέρδη μας ως εξής:

500 x 1.92 x 0 x 2.10 = 0.00 €
500 x 1.92 x 1.00 x 2.10 = 2016.00 €

Τα συνολικά κέρδη απο 1000 € είναι 2016.00 €.
Παράδειγμα 3:

Ποντάρουμε στα ακόλουθα:

Arsenal νίκη
Fulham νίκη
Tottenham νίκη

Με στοίχημα 1000 € υπολογίζουμε τα κέρδη μας ως εξής:

500 x 0 x 1 x 0 = 0.00 €
500 x 0 x 0 x 0 = 0.00 €

Το χάσαμε αυτό το στοίχημα.
Παράδειγμα 4:

Ποντάρουμε στα ακόλουθα:

Manchester Utd νίκη
Liverpool νίκη
Aston Villa νίκη

Με στοίχημα 1000 € υπολογίζουμε τα κέρδη μας ως εξής:

500 x 1.92 x 2.10 x 2.10 = 4233.60 €
500 x 1.92 x 2.10 x 0 = 0.00 €

Τα συνολικά κέρδη απο 1000 € είναι 4233.60 €.


6. Draw No Bet (Σε περίπτωση ισοπαλίας το στοίχημα επιστρέφεται)
Προβλέψτε ποια από τις δύο ομάδες θα κερδίσει τον αγώνα. Σε περίπτωση ισοπαλίας όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται και η απόδοση τίθεται ίση με τη μονάδα (1,00).

7. Ποια ομάδα θα κερδίσει το υπόλοιπο του παιχνιδιού; - (Who wins the rest of the match?)
Προβλέψτε ποια από τις δύο ομάδες θα κερδίσει το υπόλοιπο του αγώνα, από την χρονική στιγμή που τοποθετείται το στοίχημα έως την λήξη του. Το τρέχον σκορ του αγώνα τη στιγμή που τοποθετείται το στοίχημα εμφανίζεται συγχρόνως με τις προσφερόμενες αποδόσεις.

8. Ποια ομάδα θα σκοράρει το επόμενο γκολ; - (Which team will score next goal?)
Προβλέψτε ποια από τις δύο ομάδες θα σκοράρει το επόμενο γκολ. Αν δεν επιτευχθεί κάποιο γκολ από την χρονική στιγμή που τοποθετείται το στοίχημα έως την λήξη του αγώνα νικητήρια στοιχηματική επιλογή είναι το «Χ». Το τρέχον σκορ του αγώνα τη στιγμή που τοποθετείται το στοίχημα εμφανίζεται συγχρόνως με τις προσφερόμενες αποδόσεις.

9. Διπλή ευκαιρία - (Double chance)
Προβλέψτε, στοιχηματίζοντας σε δύο ενδεχόμενα ταυτόχρονα, το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα.

10. Ακριβές Σκορ - (Correct score)
Προβλέψτε το ακριβές σκορ στο τέλος του αγώνα. Εάν προκύψει τελικό σκορ το οποίο δεν προσφερόταν για στοιχηματισμό νικητήρια στοιχηματική επιλογή είναι το «Άλλο».

11. Πόσα γκολ θα σημειώσει η γηπεδούχος/φιλοξενούμενη ομάδα;
Προβλέψτε τον αριθμό των γκολ που θα σημειώσει η γηπεδούχος/φιλοξενούμενη ομάδα μεταξύ των προσφερόμενων για στοιχηματισμό επιλογών:
- 0.
- 1.
- 2.
- 3 ή περισσότερα.

12. Goal/No Goal
Προβλέψτε αν θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες (Goal) ή αν θα σκοράρει μόνο η μια ή καμία ομάδα (No Goal) στον αγώνα.

13. Το άθροισμα των γκολ που θα σημειωθούν θα είναι μονό ή ζυγό; - (Odd/Even)
Προβλέψτε εάν το άθροισμα των γκολ που θα σημειωθούν στον αγώνα θα είναι μονό ή ζυγό. Σε περίπτωση που το τελικό σκορ είναι 0-0 τότε το άθροισμα θεωρείται ζυγό.

14. Ποια ομάδα θα πάρει την σέντρα; - (Which team has kick off?)
Προβλέψτε ποια ομάδα θα πάρει την σέντρα του αγώνα.

15. Αποτέλεσμα ημιχρόνου - (Result at Half-time)
Προβλέψτε το αποτέλεσμα στο ημίχρονο του αγώνα.

16. Σύνολο σκορ ημιχρόνου - (Halftime - Total)
Προβλέψτε εάν το συνολικό σκορ στο ημίχρονο του αγώνα θα είναι μεγαλύτερο (over) ή μικρότερο (under) από το προσφερόμενο προς στοιχηματισμό όριο ανά περίπτωση.

17. Ασιατικό σύνολο γκόλ πρώτου ημιχρόνου - (Asian total first half)
Προβλέψτε εάν το συνολικό σκορ στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα θα είναι μεγαλύτερο (over) ή μικρότερο (under) από το προσφερόμενο προς στοιχηματισμό όριο ανά περίπτωση. Τα στοιχήματα σε ασιατικό σύνολο γκολ διευθετούνται ως εξής:

Α) Στοιχηματισμός σε ασιατικό σύνολο γκολ με όριο 0,75:
Έστω οτι στοιχηματίζετε στο under 0,75. Το στοίχημα σας, χωρίζεται σε δύο επιμέρους στοιχήματα, με το μισό σας ποντάρισμα στο under 0,5 και το άλλο μισό στο under 1.
I) Αν δεν σημειωθεί κανένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, το στοίχημα σας είναι ολόκληρο κερδισμένο, αφού κερδίζει και το μισό σας ποντάρισμα στο under 0,5 και το άλλο μισό στο under 1.
II) Αν σημειωθεί ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, το μισό σας ποντάρισμα στο under 1 επιστρέφεται και η απόδοση τίθεται ίση με τη μονάδα (1,00), ενώ το άλλο μισό ποντάρισμά σας στο under 0,5 είναι χαμένο.
III) Αν σημειωθούν δύο ή περισσότερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, το στοίχημα σας είναι ολόκληρο χαμένο, αφού χάνει και το μισό σας ποντάρισμα στο under 0,5 και το άλλο μισό στο under 1.

Β) Στοιχηματισμός σε ασιατικό σύνολο γκολ με όριο 1:
Έστω οτι στοιχηματίζετε στο under 1.
I) Αν δεν σημειωθεί κανένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, το στοίχημα σας είναι ολόκληρο κερδισμένο.
II) Αν σημειωθεί ακριβώς ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, το ποντάρισμά σας στο under 1 επιστρέφεται και η απόδοση τίθεται ίση με τη μονάδα (1,00).
III) Αν σημειωθούν δύο ή περισσότερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, το στοίχημα σας είναι ολόκληρο χαμένο.

Γ) Στοιχηματισμός σε ασιατικό σύνολο γκολ με όριο 1,25.
Έστω οτι στοιχηματίζετε στο under 1,25. Το στοίχημα σας, χωρίζεται σε δύο επιμέρους στοιχήματα, με το μισό σας ποντάρισμα στο under 1 και το άλλο μισό στο under 1,5.
I) Αν δεν σημειωθεί κανένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, το στοίχημα σας είναι ολόκληρο κερδισμένο, αφού κερδίζει και το μισό σας ποντάρισμα στο under 1 και το άλλο μισό στο under 1,5.
II) Αν σημειωθεί ακριβώς ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, το μισό σας ποντάρισμά σας στο under 1 επιστρέφεται και η απόδοση τίθεται ίση με τη μονάδα (1,00).ενώ το άλλο μισό ποντάρισμά σας στο under 1,5 είναι κερδισμένο.
III) Αν σημειωθούν δύο ή περισσότερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, το στοίχημα σας είναι ολόκληρο χαμένο, αφού χάνει και το μισό σας ποντάρισμα στο under 1 και το άλλο μισό στο under 1,5.

18. Ασιατικό χάντικαπ πρώτου ημιχρόνου - (Asian handicap first half)
Προβλέψτε το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα προσθέτοντας το εκάστοτε κατά περίπτωση ασιατικό χάντικαπ στην αντίστοιχη ομάδα. Τα στοιχήματα σε ασιατικό χάντικαπ διευθετούνται ως εξής:

Α) Στοιχηματισμός σε ασιατικό χάντικαπ (-0,25:+0,25).
Έστω ότι ο αγώνας Barcelona - Real Madrid προσφέρεται με ασιατικό χάντικαπ (-0,25:+0,25), δηλαδή προσφέρεται σαν προβάδισμα (+0,25) γκολ στην Real Madrid. Έστω οτι στοιχηματίζετε στη νίκη της Barcelona (-0,25). Το στοίχημά σας χωρίζεται σε δύο επιμέρους στοιχήματα, με το μισό ποντάρισμα στο Barcelona (-0,5) και το άλλο μισό στο Barcelona (0).
I) Αν το ημίχρονο του αγώνα λήξει 1-0 το στοίχημά σας είναι ολόκληρο κερδισμένο αφού κερδίζει και το μισό σας ποντάρισμα στο Barcelona (-0,5) και το άλλο μισό στο Barcelona (0).
II) Αν το ημίχρονο του αγώνα λήξει 0-0 το μισό σας ποντάρισμα στο Barcelona (0) επιστρέφεται και η απόδοση τίθεται ίση με τη μονάδα (1,00), ενώ το άλλο μισό ποντάρισμά σας στο Barcelona (-0,5) είναι χαμένο.
III) Αν το ημίχρονο του αγώνα λήξει 0-1 το στοίχημά σας είναι ολόκληρο χαμένο αφού χάνει και το μισό σας ποντάρισμα στο Barcelona (-0,5) και το άλλο μισό στο Barcelona (0).

Β) Στοιχηματισμός σε ασιατικό χάντικαπ (-0,5:+0,5).
Έστω ότι ο αγώνας Barcelona - Real Madrid προσφέρεται με ασιατικό χάντικαπ (-0,5:+0,5), δηλαδή προσφέρεται σαν προβάδισμα (+0,5) γκολ στην Real Madrid. Έστω οτι στοιχηματίζετε στη νίκη της Barcelona (-0,5).
I) Αν το ημίχρονο του αγώνα λήξει 1-0 το στοίχημά σας είναι κερδισμένο.
II) Αν το ημίχρονο του αγώνα λήξει 0-0 το στοίχημά σας είναι χαμένο.
III) Αν το ημίχρονο του αγώνα λήξει 0-1 το στοίχημά σας είναι χαμένο.

Γ) Στοιχηματισμός σε ασιατικό χάντικαπ (-0,75:+0,75).
Έστω ότι ο αγώνας Barcelona - Real Madrid προσφέρεται με ασιατικό χάντικαπ (-0,75:+0,75), δηλαδή προσφέρεται σαν προβάδισμα (+0,75) γκολ στην Real Madrid. Έστω οτι στοιχηματίζετε στη νίκη της Barcelona (-0,75). Το στοίχημά σας χωρίζεται σε δύο επιμέρους στοιχήματα, με το μισό ποντάρισμα στο Barcelona (-1) και το άλλο μισό στο Barcelona (-0,5).
I) Αν το ημίχρονο του αγώνα λήξει 2-0 το στοίχημά σας είναι ολόκληρο κερδισμένο αφού κερδίζει και το μισό σας ποντάρισμα στο Barcelona (-1) και το άλλο μισό στο Barcelona (-0,5).
II) Αν το ημίχρονο του αγώνα λήξει 1-0 το το μισό σας ποντάρισμα στο Barcelona (-1) επιστρέφεται και η απόδοση τίθεται ίση με τη μονάδα (1,00), ενώ το άλλο μισό ποντάρισμά σας στο Barcelona (-0,5) είναι κερδισμένο.
III) Αν το ημίχρονο του αγώνα λήξει 0-0 το στοίχημά σας είναι ολόκληρο χαμένο αφού χάνει και το μισό σας ποντάρισμα στο Barcelona (-1) και το άλλο μισό στο Barcelona (-0,5).
IV) Αν το ημίχρονο του αγώνα λήξει 0-1 το στοίχημά σας είναι ολόκληρο χαμένο αφού χάνει και το μισό σας ποντάρισμα στο Barcelona (-1) και το άλλο μισό στο Barcelona (-0,5).

19. Ποια ομάδα θα κερδίσει στο υπόλοιπο του ημιχρόνου; - (Halftime - Who wins the rest?)
Προβλέψτε ποια από τις δύο ομάδες θα κερδίσει το υπόλοιπο του ημιχρόνου, από την χρονική στιγμή που τοποθετείται το στοίχημα έως την λήξη του ημιχρόνου. Το τρέχον σκορ του αγώνα τη στιγμή που τοποθετείται το στοίχημα εμφανίζεται συγχρόνως με τις προσφερόμενες αποδόσεις.

20. Πόσα γκολ θα σημειωθούν στην παράταση; - (How many goals will be scored during overtime?)
Προβλέψτε εάν ο συνολικός αριθμός των γκολ που θα σημειωθούν στην παράταση του αγώνα θα είναι μεγαλύτερος (over) ή μικρότερος (under) από το προσφερόμενο προς στοιχηματισμό όριο ανά περίπτωση.

21. Ποιος θα κερδίσει το υπόλοιπο του παιχνιδιού; (Μόνο παράταση) - (Who wins the rest of the match? (Overtime only))
Προβλέψτε ποια από τις δύο ομάδες θα κερδίσει το υπόλοιπο της παράτασης του αγώνα, από την χρονική στιγμή που τοποθετείται το στοίχημα έως την λήξη της παράτασης. Το τρέχον σκορ του αγώνα τη στιγμή που τοποθετείται το στοίχημα εμφανίζεται συγχρόνως με τις προσφερόμενες αποδόσεις.

22. Ποια ομάδα θα σκοράρει το επόμενο γκόλ; (Μόνο παράταση) - (Which team will score next goal? (Overtime only))
Προβλέψτε ποια από τις δύο ομάδες θα σκοράρει το επόμενο γκολ στη διάρκεια της παράτασης του αγώνα. Αν δεν επιτευχθεί κάποιο γκολ από την χρονική στιγμή που τοποθετείται το στοίχημα έως την λήξη της παράτασης του αγώνα, νικητήρια στοιχηματική επιλογή είναι το «Χ». Το τρέχον σκορ του αγώνα τη στιγμή που τοποθετείται το στοίχημα εμφανίζεται συγχρόνως με τις προσφερόμενες αποδόσεις.

23. Ποια ομάδα θα κερδίσει στην διαδικασία των πέναλτι; - (Which team will win the penalty shootout?)
Προβλέψτε ποια από τις δύο ομάδες θα κερδίσει στην διαδικασία των πέναλτι.

24. Ποια ομάδα θα σημειώσει το επόμενο γκολ; (Διαδικασία πέναλτι) - (Which team will score next goal? (Penalty shootout))
Προβλέψτε ποια από τις δύο ομάδες θα σκοράρει το επόμενο πέναλτι στη διάρκεια της διαδικασίας των πέναλτι του αγώνα. Αν δεν επιτευχθεί κάποιο γκολ από την χρονική στιγμή που τοποθετείται το στοίχημα έως την λήξη της διαδικασίας των πέναλτι του αγώνα, νικητήρια στοιχηματική επιλογή είναι το «Χ». Το τρέχον σκορ του αγώνα τη στιγμή που τοποθετείται το στοίχημα εμφανίζεται συγχρόνως με τις προσφερόμενες αποδόσεις.

25. Πρώτος/Τελευταίος Σκόρερ Ομάδας (First/Last Goal scorer)
Τα στοιχήματα για τον Πρώτο Σκόρερ της Ομάδας θα είναι άκυρα αν ένας παίκτης δεν πάρει μέρος στον αγώνα, ή εισέλθει στο γήπεδο αφότου η ομάδα έχει ήδη σκοράρει. Τα στοιχήματα για τον Τελευταίο Σκόρερ της Ομάδας θα ισχύουν εκτός κι αν ο παίκτης δε συμμετέχει στον αγώνα. Τα αυτογκόλ δεν υπολογίζονται.

26. Παίκτης που θα σκοράρει το επόμενο γκολ (Next Goal scorer)
Στόχος είναι να προσφερθούν αποδόσεις για όλους τους πιθανούς συμμετέχοντες. Σε περίπτωση που παίκτης που δεν είχε περιληφθεί, πετύχει το επόμενο γκολ, μετρά ως νικητής και όλες οι άλλες επιλογές είναι χαμένες. Στοιχήματα σε παίκτες που δεν έχουν συμμετοχή στον αγώνα, ακυρώνονται. Το ίδιο ισχύει και για στοιχήματα πρώτου παίκτη που θα σκοράρει, αν ο παίκτης περάσει στο παιχνίδι μετά την επίτευξη του πρώτου γκολ. Όλοι οι παίκτες που έχουν συμμετάσχει στον αγώνα, θεωρούνται συμμετέχοντες στο στοίχημα για το παίκτης που θα σκοράρει το επόμενο γκολ. Τα αυτογκόλ δεν υπολογίζονται.

27. Παίκτης που θα σκοράρει στον αγώνα (Anytime Goal scorer)
Όλοι οι παίκτες που έχουν πάρει μέρος στο παιχνίδι, θεωρούνται συμμετέχοντες. Παίκτες σε παιχνίδι που δεν έχει ολοκληρωθεί, αντιμετωπίζονται ως μη συμμετέχοντες, εκτός για τα στοιχήματα που έχουν ήδη συμβεί. Τα αυτογκόλ δεν υπολογίζονται.

28. Οι στοιχηματισμοί που αφορούν φιλικές αναμετρήσεις (Φιλικούς αγώνες) διευθετούνται σύμφωνα με το τελικό αποτέλεσμα με το πέρας του παιχνιδιού, ανεξαρτήτως αν έχουν παιχτεί 90 λεπτά αγώνα, λιγότερα ή περισσότερα. Αναλόγως διευθετούνται και τα ημίχρονα των φιλικών αγώνων ανεξάρτητα αν έχουν παιχτεί 45 λεπτά λιγότερα η περισσότερα.

29. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του 90λεπτου και αν ο διαιτητής σφυρίξει λήξη πριν το 90λεπτο, όλα τα στοιχήματα θα είναι ενεργά και θα διευθετηθούν σύμφωνα με το τελικό αποτέλεσμα.

30. Γεγονότα 10 Λεπτών
Τα γεγονότα πρέπει να συμβούν μεταξύ 0:00 και 09:59 για να συμπεριλαμβάνονται στα πρώτα 10 λεπτά (πχ. Ένα κόρνερ που υποδεικνύεται σε αυτό το χρονικό διάστημα αλλά εκτελείται μετά το 10:00, δε θα υπολογίζεται).

ΜΠΑΣΚΕΤ
Σε περίπτωση που η επιλογή δεν αναφέρει ότι ισχύει και για την παράταση (πχ Συμπεριλαμβανομένης της παράτασης) ισχύει μόνο για την κανονική διάρκεια.

1. Νικητής Αγώνα 1Χ2 - (3Way - result)
Προβλέψτε ποια ομάδα θα νικήσει τον αγώνα. Οι αγορές 3πλής επιλογής διευθετούνται με βάση το σκορ στο τέλος της κανονικής περιόδου, ενδεχόμενη παράταση δεν υπολογίζεται.

2. Συνολικό Σκορ - (Total score)
Προβλέψτε εάν το συνολικό σκορ στον αγώνα θα είναι μεγαλύτερο (over) ή μικρότερο (under) από το προσφερόμενο προς στοιχηματισμό όριο ανά περίπτωση.

3. Ποια ομάδα θα κερδίσει το παιχνίδι; (Συμπεριλαμβανομένης της παράτασης) - (Which team will win the match? (Including overtime))
Προβλέψτε ποια ομάδα θα νικήσει τον αγώνα.
Πιθανή παράταση υπολογίζεται στο τελικό αποτέλεσμα.

4. Πόσοι πόντοι θα σημειωθούν; (Συμπεριλαμβανομένης της παράτασης) - (Total for whole match? (Including overtime))
Προβλέψτε εάν το συνολικό σκορ στον αγώνα θα είναι μεγαλύτερο (over) ή μικρότερο (under) από το προσφερόμενο προς στοιχηματισμό όριο ανά περίπτωση.
Πιθανή παράταση υπολογίζεται στο τελικό αποτέλεσμα.

5. Ασιατικό χάντικαπ - (Asian Handicap)
Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα προσθέτοντας το εκάστοτε κατά περίπτωση χάντικαπ στην αντίστοιχη ομάδα. Π.χ.:
Έστω ότι ο αγώνας San Antonio Spurs - Detroit Pistons προσφέρεται με ασιατικό χάντικαπ (0-3,5) πόντους, δηλαδή προσφέρονται σαν προβάδισμα 3,5 πόντοι στους Detroit Pistons:
Αν το τελικό αποτέλεσμα είναι 105-102 τότε νικητήρια επιλογή για το Στοίχημα Ασιατικό Χάντικαπ είναι η νίκη της φιλοξενούμενης ομάδας, (105) - (102+3,5) = 105-105,5.

6. Ασιατικό χάντικαπ σύνολο αγώνα (Συμπεριλαμβανομένης της παράτασης) - (Asian handicap for whole match (Including overtime))
Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα, συμπεριλαμβανομένης παράτασης, προσθέτοντας το εκάστοτε κατά περίπτωση χάντικαπ στην αντίστοιχη ομάδα.

7. Το συνολικό σκορ θα είναι μονός ή ζυγός αριθμός; (Συμπεριλαμβανομένης της παράτασης) - (Odd/Even for whole match (Including overtime))
Προβλέψτε εάν το συνολικό σκορ των πόντων που θα σημειωθούν στον αγώνα θα είναι μονό ή ζυγό, συμπεριλαμβανομένης ενδεχόμενης παράτασης.

8. Θα υπάρξει παράταση στο παιχνίδι; - (Will there be overtime?)
Προβλέψτε εάν θα υπάρξει ισοπαλία στην κανονική διάρκεια του αγώνα και ο αγώνας θα οδηγηθεί σε παράταση.

9. Ποια ομάδα θα σκοράρει τον X πόντο; - (Who scores X point?)
Προβλέψτε ποια από τις δύο ομάδες θα σκοράρει τον X πόντο.

10. Ποια ομάδα θα κερδίσει το τζάμπολ; - (Which team wins jump ball?)
Προβλέψτε ποια από τις δύο ομάδες θα κερδίσει το τζάμπολ.

11. Ποια ομάδα θα σκοράρει πρώτη X πόντους; - (Which team wins race to X points?)
Προβλέψτε ποια από τις δύο ομάδες θα σκοράρει πρώτη X πόντους.

12. Επιμέρους στοιχήματα ημιχρόνου και περιόδων του αγώνα:
- Draw No Bet (Σε περίπτωση ισοπαλίας το στοίχημα επιστρέφεται)
Προβλέψτε ποια από τις δύο ομάδες θα κερδίσει στο εκάστοτε χρονικό διάστημα του αγώνα. Σε περίπτωση ισοπαλίας όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται και η απόδοση τίθεται ίση με τη μονάδα (1,00).
- Το συνολικό σκορ θα είναι μονός ή ζυγός αριθμός; - (Odd/Even)
Προβλέψτε εάν το συνολικό σκορ των πόντων που θα σημειωθούν στο εκάστοτε χρονικό διάστημα του αγώνα θα είναι μονό ή ζυγό.
- Ασιατικό χάντικαπ - (Asian handicap)
Προβλέψτε το αποτέλεσμα στο εκάστοτε χρονικό διάστημα του αγώνα, προσθέτοντας το εκάστοτε κατά περίπτωση χάντικαπ στην αντίστοιχη ομάδα.
- Πόσοι πόντοι θα σημειωθούν; - (Total score)
Προβλέψτε εάν το συνολικό σκορ στο εκάστοτε χρονικό διάστημα του αγώνα θα είναι μεγαλύτερο (over) ή μικρότερο (under) από το προσφερόμενο προς στοιχηματισμό όριο ανά περίπτωση.


ΤΕΝΙΣ1. Ποιος παίκτης θα κερδίσει το παιχνίδι; - (Which player will win the match?)
Προβλέψτε ποιος από τους δύο παίχτες θα κερδίσει το παιχνίδι.

2. Ποιος παίκτης θα κερδίσει το X σετ; (Which player will win the X set?)
Προβλέψτε ποιος από τους δύο παίχτες θα κερδίσει το X σετ.

3. Ποιός παίκτης θα κερδίσει το X και το X γκέιμ του X σετ; - (Which player will win games X and X of set X?)
Προβλέψτε εάν ένας παίχτης θα κερδίσει τα εκάστοτε γκέιμς στο αντίστοιχο σετ. Σε περίπτωση που οι δύο διαγωνιζόμενοι κερδίσουν από ένα γκέιμ, ως νικητήρια επιλογή θεωρείται η επιλογή «Χ» ή «Και οι δύο από ένα γκέιμ».

4. Τελικό αποτέλεσμα σε σετ (μέγιστο 3 σετ) -(Final Result (in sets - best of 3))
Προβλέψτε το ακριβές σκορ στα σετ του αγώνα μεταξύ των:
Παίχτης 1: 2-0 ή 2-1.
Παίχτης 2: 2-0 ή 2-1.

5. Τελικό αποτέλεσμα σε σετ (μέγιστο 5 σετ) - (Final Result (in sets - best of 5))
Προβλέψτε το ακριβές σκορ στα σετ του αγώνα μεταξύ των:
Παίχτης 1: 3-0 ή 3-1 ή 3-2.
Παίχτης 2: 3-0 ή 3-1 ή 3-2.

6. Σύνολο σετ (μέγιστο 3 σετ) - (Number of sets (best of 3))
Προβλέψτε εάν ο αγώνας θα ολοκληρωθεί έπειτα από δύο ή τρία σετ.

7. Σύνολο σετ (μέγιστο 5 σετ) - (Number of sets (best of 5))
Προβλέψτε εάν ο αγώνας θα ολοκληρωθεί έπειτα από τρία, τέσσερα ή πέντε σετ.

8. Σε μερικές διοργανώσεις, αγώνες καθορίζονται από ένα Τάι-Μπρέικ Αγώνα. Αν ο αγώνας καθοριστεί από ένα Match Tie-break, τότε το Match Tie-break θα λαμβάνεται σαν ένα σετ για σκοπούς διευθέτησης των αγορών Νικητής Σετ, Στοίχημα Σετ και Συνολικά Σετ. Όλες οι άλλες αγορές Τρέχοντος/Επόμενου Σετ θα είναι άκυρες.

9. Για τους σκοπούς όλων αυτών των αγορών, ένα τάι-μπρέικ ή Match Tie-Break υπολογίζεται σαν ένα γκέιμ.


ΧΟΚΕΪ ΕΠΙ ΠΑΓΟΥ
Όλα τα παιχνίδια πρέπει να ξεκινήσουν την προγραμματισμένη ημερομηνία (σύμφωνα με την τοπική ώρα του σταδίου) για να ισχύσουν τα στοιχήματα. Αν αλλάξει η έδρα διεξαγωγής του αγώνα, τα στοιχήματα θα ισχύσουν αν ο γηπεδούχος παραμείνει γηπεδούχος. Αν η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα για έναν αγώνα παίξουν στο γήπεδο της φιλοξενούμενης, τότε τα στοιχήματα θα ισχύουν με την προϋπόθεση ότι η γηπεδούχος ομάδα εξακολουθεί επίσημα να αναφέρεται ως γηπεδούχος. Διαφορετικά τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

Πρέπει να απομένουν 5 λεπτά ή λιγότερα από τον προγραμματισμένο χρόνο για να ισχύσουν τα στοιχήματα, εκτός αν η συγκεκριμένη αγορά έχει ήδη κριθεί.

Όλα τα Πρωταθλήματα/Αγώνες (εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά) - Όλες Οι Αγορές Πριν Τον Αγώνα και Σε-Εξέλιξη

Όλα τα στοιχήματα περιλαμβάνουν παράταση και πέναλτι, εκτός αν οριστεί διαφορετικά. Αυτό δεν ισχύει για αγορές που δεν περιλαμβάνουν τυχόν παράταση/πέναλτι.

Σε αγορές 2πλης Επιλογής, ισχύουν κανόνες Ισοπαλίας (Push). Πονταρίσματα σε μονά στοιχήματα επιστρέφονται και σε πολλαπλά/παρολί, η επιλογή αντιμετωπίζεται ως μη συμμετέχουσα.

Αγορές 3πλης Επιλογής διευθετούνται με βάση το σκορ στο τέλος της κανονικής περιόδου, με την εξαίρεση του Πότε Θα Λήξει ο Αγώνας - Αγορά 3πλής επιλογής που περιλαμβάνει παράταση/πέναλτι.

Συνολικά Ομάδας, Μονά ή Ζυγά - Αν η ομάδα δεν σκοράρει, τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως ζυγά.

Για σκοπούς διευθέτησης, οι ακόλουθες αγορές δεν περιλαμβάνουν παράτση/πέναλτι:

 • Ασιατικό Χάντικαπ

 • Στοίχημα Γκολ

 • Ισοπαλία Όχι Στοίχημα

 • Χάντικαπ (3πλής Επιλογής)

 • Συνολικά Αγώνα (3πλής Επιλογής)

 • Διπλή Ευκαιρία (3πλής Επιλογής)

 • Στοίχημα Αγώνα (3πλής Επιλογής)

 • Συνολικά Ομάδας (3πλής Επιλογής)

 • Αγορές της μορφής Πρώτη Ομάδα Σε

 • Ακριβής Αριθμός Γκολ Αγώνα/Ομάδας

 • Η Ομάδα Να Σκοράρει Πρώτη/Τελευταία

 • Να Σκοράρει Τελευταία στην Κανονική Διάρκεια

 • Επόμενο Γκολ

 • Ποια Ομάδα Θα Κερδίσει Τις Περισσότερες Περιόδους

 • Αριθμός Γκολ Αγώνα/Γηπεδούχου και Φιλοξενούμενης

 • Στοίχημα Περιόδου

 • Αγορές 10 Λεπτών Σε-Εξέλιξη

 • Περίοδος με το Υψηλότερο Σκορ

Στοιχηματισμός περιόδου - Η σχετική περίοδος πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύσουν τα στοιχήματα, εκτός αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη κριθεί.

Αγορές 10 λεπτών Σε-Εξέλιξη - Το συγκεκριμένο 10λεπτο του αγώνα, π.χ. 31-40 λεπτό, πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός κι αν το αποτέλεσμα της αγοράς έχει ήδη καθοριστεί. Για σκοπούς διευθέτησης, το δεκάλεπτο 51-60’ δε θα περιλαμβάνει τυχόν παράταση.

Περίοδος Με Το Υψηλότερο Σκορ Πριν τον Αγώνα - Αν 2 ή περισσότερες περίοδοι έχουν το ίδιο σκορ. Ισχύουν κανόνες dead-heat.

Περίοδος Με Το Υψηλότερο Σκορ Σε-Εξέλιξη - Αν 2 ή περισσότερες περίοδοι έχουν το ίδιο σκορ. Η Ισοπαλία θα διευθετείται σαν νικητήρια επιλογή.

Αγώνες που απαριθμούνται ως Φιλικοί Συλλόγων (Κανονική Διάρκεια Μόνο) και Διεθνείς Φιλικοί (Κανονική Διάρκεια Μόνο) - Όλες οι Αγορές Πριν Τον Αγώνα και Σε-Εξέλιξη

Όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το σκορ στο τέλος της κανονικής περιόδου, χωρίς να υπολογίζεται η παράταση αν παιχτεί, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά παρακάτω.

Συνολικά Αγώνα, Μονά ή Ζυγά - Αν δεν υπάρχει σκορ, όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως ζυγά.

Συνολικά Ομάδας, Μονά ή Ζυγά - Αν η ομάδα δεν σκοράρει, τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως ζυγά.

Οι ακόλουθες αγορές περιλαμβάνουν παράταση/πέναλτι για σκοπούς διευθέτησης:

 • 1 ή 2 (περιλαμβάνει παράταση/πέναλτι)

 • Να Σηκώσει το Τρόπαιο

 • Να Προκριθεί

 • Πότε Θα Τελειώσει ο Αγώνας

 • Νικητής Διαδικασίας Πέναλτι

 • Σωστό Σκορ Διαδικασίας Πέναλτι

Προϋποθετικά Ημέρας

Ομάδα με το Χαμηλότερο/Ψηλότερο σκοράρισμα - Πρέπει να διεξαχθούν όλοι οι αγώνες στη συγκεκριμένη ημερομηνία για να ισχύουν τα στοιχήματα. Σε περίπτωση ισοπαλίας, ισχύουν κανόνες dead-heat. Grand Salami - To Grand salami αφορά τον αριθμό γκολ που θα επιτευχθούν σε ένα συγκεκριμένο αριθμό παιχνιδιών της μέρας. Προσφέρονται στοιχήματα under / over για αυτή την αγορά . Εφαρμόζονται κανόνες ισοπαλίας. Για να έχουν ισχύ τα στοιχήματα, όλα τα σχετικά παιχνίδια πρέπει να συμπληρώσουν τουλάχιστον 55 λεπτά. Γηπεδούχος/Φιλοξενούμενη - Για να ισχύσουν τα στοιχήματα, πρέπει όλα τα σχετικά παιχνίδια να συμπληρώσουν τουλάχιστον 55 λεπτά.

Head 2 head Παικτών/Αγωνιστικές Αποδόσεις/Scorecast

Οι εμπλεκόμενοι παίκτες πρέπει να είναι «ντυμένοι» και να έχουν μπει στο γήπεδο για να έχουν ισχύ τα στοιχήματα.

Head 2 Head Πόντων Παικτών - Οι πόντοι παικτών σε ένα παιχνίδι συνδυάζονται με το σύνολο γκολ συν τις ασσίστ. Εφαρμόζονται κανόνες ισοπαλίας.

IIHF Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και Ολυμπιακοί Αγώνες

Η διευθέτηση σε στοιχήματα head 2 head θα κοθορίζεται από τις θέσεις στην Επίσημη Τελική Κατάταξη κατά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου Τουρνουά. Αν οι ομάδες έχουν την ίδια θέση, τα στοίχηματα θα είναι άκυρα. Να Υποβιβαστεί - Η διευθέτηση αφορά τις δύο ομάδες που θα υποβιβαστούν από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα IIHF και τα στοιχήματα θα διευθετούνται έτσι. Κορυφαία Διοργάνωση / Κορυφαίος Σκόρερ Ομάδας - Ο παίκτης που θα πετύχει τα περισσότερα γκολ σε μια διοργάνωση θα θεωρηθεί ο νικητής. Όλοι, παίξουν ή όχι. Εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat. Να Προκριθεί από τον 'Ομιλο - Η ομάδα που θα προχωρήσει στον επόμενο γύρο θεωρείται νικήτρια.

Μελλοντικά

Πόντοι/Head 2 Head Κανονικής Περιόδου NHL - Η ομάδα πρέπει να συμπληρώσει τουλάχιστον 80 παιχνίδια στην κανονική περίοδο για να έχουν ισχύ τα παιχνίδια, εκτός κι αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί.

Νικητής Περιφέρειας NHL - Η ομάδα που προκρίνεται στο Stanley Cup Final θεωρείται η νικήτρια της Ομοσπονδίας.

Στοιχήματα Νικητή/Περιφέρειας/Κατηγορίας

Όλα τα στοιχήματα ισχύουν ανεξάρτητα αν μια ομάδα αλλάξει έδρα ή όνομα ή αν αλλάξει η διάρκεια της περιόδου.

Στοίχημα σειράς

Τα στοιχήματα είναι άκυρα αν δεν ολοκληρωθεί η αλλάξει ο προγραμματισμένος αριθμός παιχνιδιών (με βάση τα στοιχεία της διοργανώτριας αρχής).

Πρώτος Σκόρερ Πόντων (Γκολ+Ασσίστ) στην Kανονική Περιόδο NHL

Μόνο τα γκολ και οι ασσίστ που επιτυγχάνονται στην Kανονική Περιόδο, στο αναφερόμενο Πρωτάθλημα υπολογίζονται για αυτή την αγορά, ανεξάρτητα από την ομάδα (στο Πρωτάθλημα) για την οποία σκοράρονται. Η ομάδα που φαίνεται δίπλα στον παίκτη είναι για σκοπούς αναφοράς μόνο. Η αγορά θα διευθετείται με βάση τα επίσημα στατιστικά του www.nhl.com . Το στοίχημα θα ισχύει ανεξάρτητα από το αν ο παίκτης αγωνιστεί, οι κανονές Dead Heat ισχύουν.

Διευθέτηση Στοιχημάτων

Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τον επίσημο πάροχο σκορ ή την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης διοργάνωσης ή γεγονότος για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου τα στατιστικά από έναν επίσημο πάροχο σκορ ή μιας επίσημη ιστοσελίδας είναι μη διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι ο επίσημος πάροχος σκορ ή η επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι σωστή, θα χρησιμοποιούμε ανέξαρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη διευθέτηση των στοιχημάτων.

Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά.


ΧΑΝΤΜΠΟΛ
Σε περίπτωση που η επιλογή δεν αναφέρει ότι ισχύει και για την παράταση (πχ Συμπεριλαμβανομένης της παράτασης) ισχύει μόνο για την κανονική διάρκεια.

Σε περίπτωση που ένας αγώνας διακοπή, τα στοιχήματα θα παραμένουν σε εκκρεμότητα έως και 24 ώρες μετά την επίσημη ώρα έναρξης.

1ο Ημίχρονο
Τα στοιχήματα τακτοποιούνται βάσει αποτελέσματος του πρώτου ημιχρόνου μόνο.
Τα στοιχήματα ακυρώνονται αν ο αγώνας διακοπεί πριν το πρώτο ημίχρονο.
Αν ο αγώνας διακοπεί κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, όλα τα στοιχήματα του πρώτου ημιχρόνου εξακολουθούν να είναι έγκυρα.

Πρώτη ομάδα που θα σκοράρει/Τελευταία ομάδα που θα σκοράρει
Σημαίνει ότι τα στοιχήματα είναι για την ομάδα που θα σκοράρει το πρώτο ή το τελευταίο γκολ του αγώνα.
Αν ένα παιχνίδι διακοπεί αφού μπει γκολ, τα στοιχήματα γα την πρώτη ομάδα που θα σκοράρει ισχύουν κανονικά, ενώ τα στοιχήματα για την τελευταία ομάδα που θα σκοράρει ακυρώνονται.

Μονά / Ζυγά
Πρόβλεψη αν ο συνολικός αριθμός γκολ σε ένα παιχνίδι είναι ζυγός ή μονός αριθμός

Διπλή Ευκαιρία
Η διπλή ευκαιρία επιτρέπει να καλύπτονται δύο εκ των τριών πιθανών αποτελεσμάτων σε έναν αγώνα με ένα στοίχημα.
Διατίθενται οι παρακάτω επιλογές:
1 ή Χ- αν το αποτέλεσμα είναι υπέρ του γηπεδούχου ή ισοπαλία, τα στοιχήματα κερδίζουν
Χ ή 2-αν το αποτέλεσμα είναι ισοπαλία ή υπέρ του φιλοξενούμενου, τα στοιχήματα κερδίζουν
1 ή 2-αν το αποτέλεσμα είναι υπέρ του γηπεδούχου ή του φιλοξενούμενου, τα στοιχήματα κερδίζουν

Αποτέλεσμα Ημιχρόνου / Τελικό Αποτέλεσμα
Προβλέψτε το αποτέλεσμα του αγώνα στο ημίχρονο και στο τέλος της κανονικής διάρκειας.
Παράδειγμα: Αν επιλέξετε 1/Χ στοιχηματίζετε ή γηπεδούχος ομάδα να προηγείται στο πρώτο ημίχρονο και το παιχνίδι να ολοκληρώνεται με ισοπαλία.
Ο επιπλέον χρόνος δεν υπολογίζεται

1η ομάδα που θα πετύχει 3/5/10/20 γκολ
Προβλέψτε την ομάδα που θα φτάσει πρώτη τα 3/5/10/20 γκολ.

Ημίχρονο με τα περισσότερα Γκολ
Προβλέψτε σε ποιο ημίχρονο θα μπουν τα περισσότερα γκολ

Σύνολο πόντων ομάδας
Το <<σύνολο πόντων ομάδας>> είναι παρόμοι με το στοίχημα Over/Under. Η νίκη ή η απώλεια καθορίζονται από τους πόντους που συγκεντρώνει η επιλεγμένη ομάδα.

Σύνολο γκολ / παίκτη
Προβλέψτε πόσα γκολ θα σκοράρει σε ένα παιχνίδι ένας συγκεκριμένος παίκτης.

Σκόρερ ομάδας
Προβλέψτε ποιος παίκτης συγκεκριμένης ομάδας θα σκοράρει τα περισσότερα γκολ στο Πρωτάθλημα/Τουρνουά.
Τα γκολ εκτός κανονικής περιόδου υπολογίζονται.
Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι παίκτες σκοράρουν τα περισσότερα ή ίδιο αριθμό γκολ, τα στοιχήματα για τους παίκτες αυτούς θα ακυρώνονται και η απόδοση θα τίθετε ιση με την μοναδα, ενώ τα υπόλοιπα στοιχήματα θα χάνονται.

Τελική Κατάταξη
Προβλέψτε ποια ομάδα θα είναι προηγείται στην τελική βαθμολογία.
Αν μία ή περισσότερες ομάδες αποτύχουν να ξεκινήσουν το τουρνουά, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται και η απόδοση θα τίθετε ιση με την μοναδα.

Νικητής Ομίλου
Τα στοιχήματα τακτοποιούνται ανάλογα με την τελική θέση στον Όμιλο.


ΒΟΛΕΪ
Σε περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει, αλλά δεν ολοκληρωθεί, τότε όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στους κανόνες.

1. Στοίχημα για τα σετ (Σωστό Σκορ): Το στοίχημα αφορά το σωστό τελικό σκορ σε σετ.

2. Νικητής Σετ: Το στοίχημα αυτό αφορά το νικητή ενός συγκεκριμένου σετ. Το αντίστοιχο σετ πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα.

3. Ανακηρυγμένοι Φιναλίστ: Οι φιναλίστ είναι οι ομάδες που όντως αγωνίζονται στον τελικό ανεξάρτητα με την επίδοσή τους εκεί, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων που λαμβάνονται από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή.

4. Ομάδα που θα Υποβιβαστεί: Το στοίχημα αυτό αφορά τις ομάδες, οι οποίες καταλαμβάνουν τις θέσεις υποβιβασμού στο τέλος της σεζόν. Οποιεσδήποτε μεταγενέστερες αλλαγές, οι οποίοι μπορεί να γίνουν για οποιονδήποτε λόγο, θεωρούνται ότι δεν σχετίζονται με αυτό το στοίχημα.


Αν ο αγώνας διακοπεί και αρχίσει από την αρχή, τα στοιχήματα ακυρώνονται.
Τα στοιχήματα που έχουν ολοκληρωθεί ισχύουν κανονικά.


ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ
1. Σε περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα σχετικά με την έκβαση του αγώνα ακυρώνονται.

2. Στοίχημα για τα σετ (Σωστό Σκορ): Το στοίχημα αφορά το σωστό τελικό σκορ στα σετ.

3. Νικητής Σετ: Το στοίχημα αφορά το νικητή συγκεκριμένου σετ. Το αντίστοιχο σετ πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα.

4. Ανακηρυγμένοι Φιναλίστ: Οι φιναλίστ είναι οι ομάδες που όντως αγωνίζονται στον τελικό ανεξάρτητα από το τρόπο που τους οδήγησε στο επίπεδο αυτό, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων που λαμβάνονται από οποιοδήποτε αρμόδιο όργανο.Γενικοί όροι LiveΟι αποφάσεις του διαιτητή θα πρέπει να εκτελούνται για να ισχύουν για τους σκοπούς του στοιχήματος. Π.χ. 1) ο διαιτητής σφυρίζει πέναλτι αλλά αφού συμβουλευτεί τον βοηθό του αλλάζει την απόφαση του και σφυρίζει τελικά επιθετικό φάουλ, τότε ισχύει η τελική του απόφαση (δηλαδή επιθετικό φάουλ). 2) Η μπάλα βγαίνει κόρνερ και πριν εκτελεστεί ο διαιτητής σφυρίζει την λήξη του αγώνα, τότε το κόρνερ δεν ισχύει. Παρόμοιες φάσεις ισχύουν για όλο το εύρος των στοιχημάτων.

Τα αποτελέσματα θεωρούνται αυτά που διαμορφώνονται στην κανονική διάρκεια, εξαιρουμένης της παράτασης και των πέναλτι, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά.

Ο εκάστοτε χρήστης μπορεί να ποντάρει καθ όλη την διάρκεια του αγώνα. Με την λήξη των αγώνων γίνονται γνωστά τα αποτελέσματα τους , τα οποία χρησιμοποιούνται για την επιλογή των τυχερών στοιχημάτων. Τυχόν αλλαγές του αποτελέσματος μετά την λήξη του αγώνα (π.χ. από επιτροπή του αγώνα ή από διοργανώτρια αρχή) δεν επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα του live. Όλα τα στοιχήματα σε μη συμμετέχοντες στον αγώνα θεωρούνται άκυρα.

Σε περίπτωση διακοπής του αγώνα και μη ολοκλήρωσης εντός 24 ωρών όλα τα στοιχήματα τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί θεωρούνται άκυρα και η απόδοση τίθεται ίση με τη μονάδα (1.00).

Αποδεκτά γίνονται όλα τα δελτία που έχουν πάρει αριθμό επιβεβαίωσης.

Η εταιρία έχει το δικαίωμα διακοπής στοιχηματισμού σε οποιονδήποτε αγώνα, αν αυτό θεωρηθεί απαραίτητο.

Σε περίπτωση που θα τοποθετηθεί στοίχημα ενώ έχει παρέλθει το συμβάν θεωρείται άκυρο και επιστρέφεται ως 1:1.

Σε περίπτωση σύγκρουσης ή ασυμφωνίας μεταξύ της αγγλικής έκδοσης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων και των μεταφρασμένων εκδόσεων σε όλες τις άλλες γλώσσες, η αγγλική έκδοση θα επικρατήσει.

ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ1. Όπου ισχύει, η παρουσίαση του βάθρου θα καθορίζει τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Επακόλουθες ακυρώσεις και/ή ενστάσεις δεν θα επηρεάζουν τα στοιχήματα.

2. Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους αναφερόμενους παίκτες σε ένα αγώνα αλλάξει πριν την έναρξη του αγώνα, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται. Στην περίπτωση που ένας αγώνας αρχίσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί, ή αν δεν υπάρχει πιθανός τρόπος κατά τον οποίο το σετ και/ή ο αγώνα σας θα μπορούσε να παιχθεί έως τη φυσική του κατάληξη, χωρίς να καθοριστεί το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης αγοράς.

3. Για παράδειγμα αν ένα σετ διακοπεί στο 9-7, τα στοιχήματα στο Over/Under 16,5 στην αγορά Πόσοι πόντοι θα σημειωθούν στο σετ, θα διευθετηθούν ως κερδισμένα/χαμένα ανάλογα, αφού οποιαδήποτε φυσική κατάληξη στο σετ θα απέφερε τουλάχιστον 18 πόντους.

4. Αγορές σετ Live (Ζωντανά) (Τρέχον και Επόμενο) - Το συγκεκριμένο σετ πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός κι αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί.

5. Αγόρες «Ποιος παίκτης θα φτάσει πρώτος σε» Live (Ζωντανά) - Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση τον πρώτο παίκτη που φτάσει στον αναφερόμενο αριθμό πόντων στο αντίστοιχο σετ. Στην περίπτωση που κανένας παίκτης δε φτάσει τον αριθμό των απαιτούμενων πόντων (εξαιτίας διακοπής), τότε τα στοιχήματα σε αυτή την αγορά θα είναι άκυρα. Αν το συγκεκριμένο σετ δεν παιχθεί, τότε όλες οι αγορές «Ποιος παίκτης θα φτάσει πρώτος σε» για το σετ αυτό θα είναι άκυρες.

6. Στοίχημα πόντου Live (Ζωντανά) - Τα στοιχήματα προσφέρονται για έναν παίκτη να κερδίσει τον αναφερόμενο πόντο. Στην περίπτωση που ο πόντος δεν παιχθεί, λόγω λήξης του σετ ή του αγώνα, όλα τα στοιχήματα για τον πόντο αυτό θα είναι άκυρα.

7. Οι αγορές Συνόλου Πόντων βασίζονται στον δηλωμένο αριθμό των σετ που παίζονται. Στην περίπτωση που ο αριθμός των σετ αλλάξει ή διαφοροποιηθεί από αυτόν που προσφέρεται για σκοπούς διευθέτησης, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

8. Στοίχημα Χάντικαπ Live (Ζωντανά) - Οι αγορές Χάντικαπ (σετ) βασίζονται στον δηλωμένο αριθμό των σετ που παίζονται. Στην περίπτωση που ο αριθμός των σετ αλλάξει ή διαφοροποιηθεί από αυτόν που προσφέρεται για σκοπούς διευθέτησης, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

Διευθέτηση Στοιχημάτων
1. Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τον επίσημο πάροχο σκορ ή την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης διοργάνωσης ή γεγονότος για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου τα στατιστικά από έναν επίσημο πάροχο σκορ ή μιας επίσημη ιστοσελίδας είναι μη διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι ο επίσημος πάροχος σκορ ή η επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι σωστή, θα χρησιμοποιούμε ανεξάρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη διευθέτηση των στοιχημάτων.

2. Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά.

E-SPORTS1. Η διευθέτηση θα βασίζεται στο επίσημο αποτέλεσμα όπως αυτό δηλώνεται από τον αντίστοιχο διοργανωτικό φορέα του συγκεκριμένου διαγωνισμού, την μετάδοση ή το ΑΡΙ του παιχνιδιού. Για μη-συμμετέχοντες δεν ισχύουν τα στοιχήματα. Οι αγορές Νικητή και Γκρουπ μπορεί να υπόκεινται σε έναν Κανόνα 4 (Παρακράτηση).

2. Ένας μη διεξαγμένος ή αναβληθέντας αγώνας θα εκλαμβάνεται ως ένας μη-συμμετέχων για σκοπούς διευθέτησης εκτός κι αν παιχθεί εντός 48 ωρών από την αρχικά προγραμματισμένη ώρα έναρξης.

3. Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν ο αγώνας δεν αναγράφεται ορθώς.

4. Σε περίπτωση αλλαγής ονόματος μίας ομάδας μετά την αποχώρηση μίας ομάδας από τον οργανισμό, την προσένταξή της σε άλλο οργανισμό ή την επίσημη αλλαγή του ονόματός της, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν.

5. Αν ένας αγώνας παιχθεί πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία/ώρα έναρξης, τότε όλα τα στοιχήματα που τοποθετούνται μετά την πραγματική ώρα έναρξης του αγώνα, θα είναι άκυρα. Όλα τα στοιχήματα που τοποθετούνται πριν την πραγματική ώρα έναρξης, θα ισχύουν.

6. Να Νικήσει τον Αγώνα/Να Κερδίσει τον Χάρτη (συμπεριλαμβανομένου Τρέχοντος και Επόμενου) / Διπλή Ευκαιρία - Αν ένας αγώνας ή χάρτης επαναληφθεί εξαιτίας μιας ισοπαλίας, ο επαναληπτικός αγώνας ή χάρτης θα εκλαμβάνεται ως μια ξεχωριστή οντότητα. Στην περίπτωση που ένας αγώνας ή χάρτης ξεκινήσουν αλλά δεν ολοκληρωθούν, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εκτός κι αν μετά την έναρξη του αγώνα, ένας παίκτης έχει αποκλειστεί, στην οποία περίπτωση ο παίκτης/ομάδα που προκρίνεται στον επόμενο γύρο ή κηρύσσεται νικητής/τρια από τον διοργανωτικό φορέα του συγκεκριμένου τουρνουά, την μετάδοση ή το ΑΡΙ του παιχνιδιού, θα θεωρείται ως νικητής/τρια για σκοπούς διευθέτησης.

7. Αν ένας παίκτης / ομάδα πάρει ένα walkover (περάσει by) τουλάχιστον για έναν χάρτη πριν ξεκινήσει ο αγώνας, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

8. Αν ένας αγώνας ή χάρτης επαναληφθεί εξαιτίας μιας αποσύνδεσης ή ενός τεχνικού προβλήματος μη σχετιζόμενου με παίκτη, τα στοιχήματα πριν την έναρξη του γεγονότος θα ισχύουν για τον επαναλαμβανόμενο χάρτη, σύμφωνα με το επίσημο αποτέλεσμα. Όλα τα στοιχήματα Live (Ζωντανά) στον συγκεκριμένο αγώνα ή χάρτη θα είναι άκυρα, εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί και ο αγώνας ή χάρτης που επαναλαμβάνεται θα αντιμετωπίζεται ως μια ξεχωριστή οντότητα.

9. Στοίχημα Χάντικαπ / Στοίχημα Συνόλου Χαρτών / Ακριβές Σκορ / 'Πρώτος Σε' Χάρτες - Τα στοιχήματα είναι άκυρα αν ο καθορισμένος αριθμός χαρτών αλλάξουν, ή διαφέρουν από αυτούς που προσφέρονται για σκοπούς διευθέτησης. Στην περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

10. Να Κερδίσει Τουλάχιστον Έναν Χάρτη - Στην περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

CS:GO1. Όπου μπορεί να παιχτεί Παράταση, αυτό θα συμπεριλαμβάνεται στη διευθέτηση των αγορών, εκτός και αν η επιλογή Ισοπαλίας αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη αγορά, περίπτωση στην οποία η διευθέτηση θα βασίζεται μόνο στην κανονική διάρκεια.

2. Στοίχημα Χάρτη/Γύρου - Τα στοιχήματα είναι άκυρα αν ο καθορισμένος αριθμός χαρτών/γύρων αλλάξουν, ή διαφέρουν από αυτούς που προσφέρονται για σκοπούς διευθέτησης.

3. Στοίχημα Γύρου - Αν ένας γύρος επαναληφθεί εξαιτίας μιας αποσύνδεσης ή ενός τεχνικού προβλήματος που δεν σχετίζεται με παίκτη, τα στοιχήματα πριν την έναρξη του γεγονότος θα ισχύουν για τον γύρο που επαναλαμβάνεται σύμφωνα με το επίσημο αποτέλεσμα. Όλα τα στοιχήματα Live (Ζωντανά) στον γύρο που έχει επηρεαστεί, θα είναι άκυρα, εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί και ο γύρος που επαναλαμβάνεται θα αντιμετωπίζεται ως μια ξεχωριστή οντότητα.

4. Head 2 Head Παικτών - Στην περίπτωση που ένας συγκεκριμένος παίκτης δεν παίξει σε ολόκληρο τον χάρτη, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

5. Kill αγορές: Θα διευθετούνται με βάση τον επίσημο πίνακα σκορ, τη μετάδοση ή το API αγώνα.

6. Bomb Αγορές: Θα διευθετούνται με βάση τον επίσημο πίνακα σκορ, τη μετάδοση ή το API αγώνα.

LOL1. Στοίχημα Χάρτη: στην περίπτωση μίας ισοπαλίας, η αγορά Να Κερδίσει τον Χάρτη θα ακυρώνεται.

2. First Blood αγορές: Μόνο σκοτωμοί από την αντίπαλη ομάδα / παίκτη θα υπολογίζονται.

3. Kill αγορές: θα διευθετούνται με βάση τον επίσημο πίνακα σκορ, την μετάδοση ή το ΑΡΙ του παιχνιδιού.

4. Αγορές Τέρατος: Θα διευθετούνται με βάση τον επίσημο πίνακα σκορ, την μετάδοση ή το ΑΡΙ του παιχνιδιού.

5. Αγορές Κτιρίων: Για σκοπούς διευθέτησης, όλα τα κατεστραμμένα κτίρια μετρούν ως κατεστραμμένα από την αντίπαλη ομάδα, ανεξάρτητα από το αν το τελευταίο χτύπημα ήταν από έναν Πρωταθλητή ή Minion ή αν ναι ή όχι αυτά είναι αναδομημένα κτίρια.

6. Στην περίπτωση μίας παράδοσης, ο τελικός αριθμός των καταστρεμμένων Πύργων και Αναστολέων θα διευθετείται στον ελάχιστο αριθμό Πύργων και Αναστολέων που απαιτούνται για να κερδίσετε το παιχνίδι κατά τη στιγμή της παράδοσης. Αυτά τα επιπρόσθετα κτίρια θα μεταχειρίζονται ως κατεστραμμένα από την νικητήρια ομάδα και περιορίζονται σε πέντε Πύργους και έναν Αναστολέα.

7. Στην περίπτωση μίας παράδοσης, τα στοιχήματα για το Επόμενο Κτίριο που θα Καταστραφεί, θα είναι άκυρα.

8. Τα στοιχήματα πάσης ώρας διευθετούνται με βάση το ρολόι στο παιχνίδι, και δεν περιλαμβάνουν την περίοδο πριν τα Minions γεννήσουν. Στην περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

DOTA21. Στοίχημα Χάρτη: στην περίπτωση μίας ισοπαλίας, η αγορά Να Κερδίσει τον Χάρτη θα ακυρώνεται.

2. First Blood αγορές: Μόνο σκοτωμοί από την αντίπαλη ομάδα / παίκτη θα υπολογίζονται.

3. Kill αγορές: θα διευθετούνται με βάση τον επίσημο πίνακα σκορ, την μετάδοση ή το ΑΡΙ του παιχνιδιού.

4. Creep αγορές: Θα διευθετούνται με βάση τον επίσημο πίνακα σκορ, την μετάδοση ή το ΑΡΙ του παιχνιδιού. Η διευθέτηση καθορίζεται από την ομάδα που θα σκοτώσει τον Roshan και όχι από το ποια ομάδα λαμβάνει το Aegis of the Immortal.

5. Αγορές Κτιρίων: Για σκοπούς διευθέτησης, όλα τα κατεστραμμένα κτίρια μετρούν ως κατεστραμμένα από την αντίπαλη ομάδα, ανεξάρτητα από το αν το τελευταίο χτύπημα ήταν από έναν Ήρωα ή έναν Κακό. Ο αριθμός των στρατώνων θα καθορίζεται από την το εύρος των ατόμων και τους εμπλεκόμενους στρατώνες που καταστράφηκαν.

6. Στην περίπτωση μίας παράδοσης, ο τελικός αριθμός των καταστρεμμένων Πύργων και Αναστολέων θα διευθετείται στον ελάχιστο αριθμό Πύργων και Αναστολέων που απαιτούνται για να κερδίσετε το παιχνίδι κατά τη στιγμή της παράδοσης. Αυτά τα επιπρόσθετα κτίρια θα μεταχειρίζονται ως κατεστραμμένα από την νικητήρια ομάδα και περιορίζονται σε πέντε Πύργους και έναν Αναστολέα.

7. Στην περίπτωση μίας παράδοσης, τα στοιχήματα για το Επόμενο Κτίριο που θα Καταστραφεί, θα είναι άκυρα.

8. Τα στοιχήματα πάσης ώρας διευθετούνται με βάση το ρολόι στο παιχνίδι, και δεν περιλαμβάνουν την περίοδο πριν τα creeps γεννήσουν. Στην περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

ΧΟΚΕΙ1. Στα Live (Ζωντανά) Στοιχήματα Δεν Συμπεριλαμβάνεται Παράταση εκτός και αν οριστεί διαφορετικά.

2. Να Κερδίσει τον Αγώνα (Διπλής Επιλογής) / Να Προκριθεί / Να Σηκώσει Το Κύπελλο / Μέθοδος Νίκης / Πέναλτι Νικητή / Επόμενο Πέναλτι Ομάδας - Συμπεριλαμβάνουν παράταση/πέναλτι.

3. Να νικήσει στην Παράταση- Περιλαμβάνει την παράταση μόνο και όχι τα πέναλτι που γίνονται.

4. Τα Live (Ζωντανά) Στοιχήματα Περιόδου Δεν Περιλαμβάνουν Παράταση.

5. Η οριζόμενη περίοδος πρέπει να συμπληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός και αν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

6. Τα Live (Ζωντανά) Στοιχήματα Ημιχρόνου Δεν Περιλαμβάνουν Παράταση.

7. Το οριζόμενη ημίχρονο θα πρέπει να συμπληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα ημιχρόνου, εκτός και αν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

8. Τα Live (Ζωντανά) Στοιχήματα Δεκαλέπτων Δεν Περιλαμβάνουν Παράταση.

9. Η οριζόμενη διάρκεια δεκαλέπτου θα πρέπει να συμπληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός και αν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί. Διευθέτηση Στοιχημάτων

10. Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τον επίσημο πάροχο σκορ ή την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης διοργάνωσης ή γεγονότος για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου τα στατιστικά από έναν επίσημο πάροχο σκορ ή μιας επίσημη ιστοσελίδας είναι μη διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι ο επίσημος πάροχος σκορ ή η επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι σωστή, θα χρησιμοποιούμε ανεξάρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη διευθέτηση των στοιχημάτων.

11. Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά.

Κανόνας Οίκτου

Σε περίπτωση που κάποια διοργάνωση αθλητικού γεγονότος χρησιμοποιεί τον κανόνα Mercy Rule (Κανόνας Οίκτου) και εφαρμοστεί ένας τέτοιος κανόνας σε έναν αγώνα, τα στοιχήματα θα ισχύουν με το σκορ που υπάρχει εκείνη τη στιγμή

{[NETENT]}